Корисна iнформацiя

Серія «Щасливий день»: яскравий світ художнього слова

01.04.2014
Література для дітей – як класична, так і сучасна – пропонує чимало творів, знайомство з якими духовно збагатить дитину, сприятиме її інтелектуальному й емоціональному розвиткові, дасть важливе знання про світ.

Ну що б, здавалося, слова….
Слова та голос – більш нічого.
А серце б’ється, ожива,
Як їх почує!..
(Тарас Шевченко)

Чинні програми виховання і навчання дітей дошкільного віку враховують важливість літератури як мистецтва слова у розвитку особистості дитини, формуванні елементарної культури майбутнього читача. Тому у всіх вікових групах передбачається проведення занять із художньої літератури, змістом яких має стати художньо-мовленнєва компетенція. І, звісно, перед вихователем стоїть важливе завдання – зробити художні тексти не просто об’єктом ознайомлення, а органічним і цікавим складником світопізнання.

Хрестоматія «Художнє слово у житті дитини» серії «Щасливий день» містять значну кількість текстів, ознайомлення з якими передбачено чинними програмами. Різноманітні за тематикою, жанром, емоційною спрямованістю твори пропонуються у таких розділах: «Ранок», «Заняття», «Прогулянка», «Друга половина дня». Тобто режимний момент визначає і добір художнього твору, і форми роботи з ним.
Розділ "Ранок"
У розділі «Ранок» подано твори, легкі для сприйняття, які можуть бути використані вихователем під час організації ранкової зустрічі дітей у дитячому садку: ранковий прийом на ділянці, спостереження, ранкові ігри в групі, підготовка до вживання їжі, правила поведінки в садочку, у приміщенні, за столом тощо.
 
Розділ "Заняття"
У розділі «Заняття» вміщено більш складні за змістом твори, які потребують від дитини певного розумового напруження, умовиводів, міркувань тощо. Із цією метою для проведення заняття з художнього читання пропонуються матеріали для зацікавлення дітей, для бесіди за змістом твору, різноманітні ігри (рухливі, логопедичні, мовленнєві, сюжетно-рольові та ін.), приказки, прислів’я за темою, матеріал для супроводу образотворчої діяльності.
Також у хрестоматіях представлені віршовані твори для заучування напам’ять, рекомендації щодо проведення театралізованої діяльності дітей: ігор-драматизацій, інсценувань. Твори з певними творчими завданнями поєднуються з легкими віршованими текстами, які можуть зняти емоційне та розумове навантаження.
Розділ «Прогулянка»
У розділі «Прогулянка» подано твори, орієнтовані на заняття на лоні природи під час денної та вечірньої прогулянок. Вони поєднані з рухливими народними, дидактичними іграми, віршами та усною народною творчістю.
Розділ «Друга половина дня»
Розділ «Друга половина дня» містить твори, спрямовані на закріплення вивченого на заняттях матеріалу, а також ті, які можуть бути використані в ході окремих заходів у другій половині дня (розвиток творчих здібностей дітей, театралізована, ігрова діяльність тощо).
Таким чином, у виданні не лише наведено твори художньої літератури, а й запропоновано різноманітні форми роботи з ними, подано методичні поради щодо їх уведення в повсякденну діяльність (навчальну, ігрову, естетичну):
 • рухливі ігри-театралізації
 • ігри для розвитку емоцій
 • інтегровані ігри-заняття
 • ігри-забавлянки
 • ігри з водою
 • хороводні ігри
 • сюжетні ігри
 • ігри-емпатії
 • ігри-медитації
 • пальчикові ігри
 • мовленнєві, логопедичні ігри-заняття
 • спостереження
 • досліди
 • цільові прогулянки
 • описи
 • покази-інсценівки
 • морально-етичні бесіди
 • елементи фізичного навантаження
 • розглядання картинок
 • малювання пальчиками, долоньками
 • сенсорні вправи
 • фізкультурні ігри-заняття
 • розвиток дрібної моторики
 • прослуховування аудіо записів

У ході знайомства з творами красного письменства діти навчатимуться хорошої вимови й розвиватимуть мовлення, ведучи з вихователем бесіди про зміст твору, його співвіднесення з навколишнім світом та власним досвідом. У малюків збагачуватиметься словниковий запас і буде розширюватися картина світу. Твори стануть гарним супроводом рухливих ігор у приміщенні або на свіжому повітрі, незамінними сюжетами для театралізацій, малювання, інших видів творчості.

Успішної роботи вам!

(О. В. Трофимова, спеціаліст І категорії, вихователь-методист ДНЗ № 55 м. Харкова)

Назад