Корисна iнформацiя

Правила української мови більше не вміщуються в голові?

20.05.2014

Правила української мови більше не вміщуються в голові?

Багато викладачів української мови стикаються з однією й тією ж проблемою: учням складно запам’ятати правила орфографії та пунктуації, через що вони втрачають інтерес до предмету.

Наявність прогалин у знаннях заважає багатьом школярам сприймати матеріал системно, бачити логічні зв‘язки між окремими темами. Та й, кажучи відверто, навіть досвідчені, а, тим паче, молоді вчителі можуть час від часу відчувати потребу у повторенні певної теми або розділу зі шкільного курсу. Для вирішення цих проблем вкрай необхідний комплексний довідник, який може стати настільною книгою вчителя.

Вашій увазі пропонується посібник «Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах», назва якого говорить сама за себе. Він буде корисний тим, хто хоче мати під рукою коротке довідкове видання, де можна знайти відповіді на різні питання з теорії української мови, орфографії та пунктуації. В одній книзі зібрано весь матеріал, що вивчається у 5–11 класах, і подано його у зручній для сприйняття формі: у вигляді схем і таблиць з опорою на приклади.

Посібник дає змогу представити українську мову як систему взаємопов’язаних елементів, що складають одне гармонійне ціле. Водночас кожен розділ мовознавства розглянуто окремо, з характеристикою його основних положень. Так, у розділі «Будова слова і словотвір», окрім визначення частин слова, класифікації основ, розрізнення споріднених слів і частин слова, способів словотворення, наведено загальні правила правопису префіксів, коренів, суфіксів, закінчень у різних частинах мови. Розділ «Морфологія» містить визначення кожної частини мови, наочні схеми усіх її морфологічних ознак, їх характеристику, особливі для тієї чи іншої частини мови правила орфографії.

Розділ «Синтаксис і пунктуація» представлений таблицями та схемами, в яких зібрано відомості про словосполучення й речення, їх класифікацію, про головні й другорядні члени речення та способи їх вираження, а також проілюстровані прикладами основні правила постановки розділових знаків.

Видання доповнене розділами «Лексика. Фразеологія», «Стилі української мови», «Риторика» відповідно до чинної програми. Посібник пропонує у зручному для запам’ятовування записі (у вигляді схем) усі види лінгвістичного розбору (фонетичного, словотворчого, за будовою, морфологічного, синтаксичного) та зразки його письмового оформлення.

Сподіваємось, що дане видання виконає своє призначення «рятівника» і стане у пригоді всім, хто вчить українську мову й удосконалює свої мовні знання.


Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах. 5–11 класи.Назад