Корисна iнформацiя

Онлайн-підготовка: нові тенденції в організації навчання

12.06.2014

Онлайн-підготовка: нові тенденції в організації навчання

Використання мережі Інтернет в освітньому процесі зумовлює застосування інформаційних технологій, орієнтованих не лише на роботу в класі – роботу вчителя з учнями, а й на самостійну роботу учня як у класі, так і за його межами. Результатом наших зусиль впровадження нових тенденцій в організацію навчання став універсальний комплект.

Комплект містить самостійні і контрольні роботи та інтерактивну складову, що забезпечує оперативність проведення учителем поточного і тематичного контролю навчальних досягнень та підготовки до нього учнів. Серію започаткував посібник з математики для 5 класу, складений відповідно до нової навчальної програми.
Для повної інформації про рівень засвоєння матеріалу, у першій частині посібника використано три види перевірочних робіт: картку контролю теоретичних знань, практичний тренінг і самостійні роботи.

Картки контролю теоретичних знань дозволяють перевірити засвоєння знань учнів на рівні розуміння та відтворення змісту основних понять як в стандартних, так і у змінених умовах. З огляду на вікові особливості п’ятикласників основною формою завдань вибрано вправи на дописування. З одного боку, вони дозволяють прискорити перевірку знань (на відміну від традиційного усного опитування), з іншого – провести її досить ретельно і відповідно до програмових вимог.

Практичні тренінги дозволяють і закріпити вміння, і відпрацьовувати навички розв’язування вправ, читання й аналізування матеріалу, поданого графічно. Тренінги дозволяють також проводити поточний контроль умінь учнів, застосовувати набуті знання в стандартних ситуаціях. Крім того, вони привчають учнів до виконання тестових завдань закритого типу (це перспективна підготовка до ДПА і ЗНО з математики), а різні форми подання відповідають сучасним вимогам підготовки до тестування.

Самостійні роботи дозволяють учителю проводити більш-менш об’єктивний поточний контроль умінь учнів. А те, що вони наведені у двох варіантах, дозволяє досить ефективно проводити індивідуальну роботу з учнями, які потребують додаткової педагогічної уваги.

У другій частині посібника вміщено контрольні роботи. Їх структура, по-перше, відповідає критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів та програмовим вимогам, по-друге, - відповідає певним чином формату завдань ДПА і ЗНО з математики. При складанні контрольних робіт ми зробили акцент на перевірці вмінь виконувати дії зі звичайними дробами, раціональними числами, розв’язувати рівняння, виконувати вправи геометричного змісту. Наявність чотирьох рівнозначних варіантів однієї роботи запобігає списуванню, а також дає можливість вчителю проводити ефективну корекційну роботу зі «слабкими» учнями. Видання містить додаток «Методичні рекомендації. Відповіді».

Структура всього посібника досить зручна і для роботи учнів, і для перевірки учителем: кожна робота будь-якого виду надрукована на окремому аркуші-картці, а всі картки разом зберігаються в зручній теці.

Ще раз звертаємо увагу на таку особливість видання, як онлайн-підготовка до контрольних робіт. Це зручний спосіб повторити навчальний матеріал та визначити ступінь засвоєння знань.

На сайті http://interactive.ranok.com.ua розміщені завдання, виконання яких дозволить учням не тільки повторити матеріал напередодні контрольної роботи, а й оцінити рівень засвоєння відповідного матеріалу, ознайомитися з правильними відповідями, а головне – з правильними розв’язаннями до завдань.

На сайті формується база даних, за допомогою яких учитель може перевірити результати роботи своїх учнів, отримавши інформацію про останню оцінку за проходження тесту, а також про кількість спроб проходження.
Доступ до усіх матеріалів є безкоштовним і під силу навіть користувачам-початківцям. Крім того, до видання подана детальна покрокова інструкція.


Переваги роботи з сайтом такі.
  1. Під час кожного нового проходження тестів порядок питань і відповідей до них змінюється. Це дозволяє уникнути обрання учнем правильних відповідей на основі запам’ятовування і вимагає постійної уважності до завдань.
  2. Результати тестування зберігаються на сайті, що дозволяє простежити динаміку успішності учня та визначити, чи є рівень його знань достатнім для написання контрольної роботи.
  3. Після кожного проходження тесту учень має змогу побачити власні помилки, оскільки його відповіді відображаються поряд із правильними. Це допомагає з’ясувати, які теми потребують додаткового вивчення або повторення для успішного виконання контрольної роботи.
  4. Сайт має зручну мобільну версію, що дозволяє користуватись онлайн-підготовкою до контрольних робіт за допомогою смартфона або планшета.
(С. П. Бабенко, учитель математики
вищої кваліфікаційної категорії
Харківської гімназії № 46, учитель-методист)


 
Назад