Корисна iнформацiя

Інформатика в таблицях і схемах

09.04.2014
Інформатика в таблицях і схемах

У навчальному посібнику «Інформатика у визначеннях, таблицях і схемах» серії «Рятівник» у структурованій формі подано матеріал усього шкільного курсу інформатики відповідно до вимог чинних програм. У доступній і зручній формі наводиться матеріал з усіх розділів інформатики: апаратне та програмне забезпечення комп’ютера; теоретичні положення інформатики як науки; інформаційні технології обробки текстової та графічної інформації, електронних таблиць та баз даних; основи роботи в Інтернеті та сучасні сервіси Всесвітньої мережі; алгоритмізація та програмування.


Переважає форма подання матеріалу у вигляді визначень, схем і таблиць, що полегшує його сприйняття та розуміння. Посібник призначений для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів різних спеціальностей, педагогів, а також для всіх, хто хоче підвищити рівень своїх знань з інформатики.

Сьогодні, в умовах стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, коли володіння сучасними пристроями передавання, зберігання та обробки інформації є вимогою часу, коли майже кожен досвідчений фахівець вільно володіє навичками роботи в Інтернет-просторі, суспільство ставить усе більш високі вимоги до знань з інформатики перед випу­скником загальноосвітнього навчального закладу. Випускник школи повинен вільно володіти трьома існуючими зараз змістовими складовими курсу інформатики в школі, які відображають найважливіші аспекти її загальноосвітньої значимості:
  • світоглядний аспект пов’язаний з формуванням уявлень про системно-інформаційний підхід до аналізу навколишнього світу, про роль інформації в житті, специфіці самоврядувальних систем, про загальні закономірності інформаційних процесів у системах різної природи;
  • алгоритмічний (програмістський) аспект пов’язаний сьогодні вже більшою мірою з розвитком мислення школярів;
  • користувацький аспект пов’язаний з формуванням інформатичної компетентності учнів, підготовкою школярів до практичної діяльності в умовах широкого використання інформаційних технологій.
  •  
Реалізації цих завдань і присвячено матеріал навчального посібника «Інформатика у визначеннях, таблицях і схемах». Зручне та компактне подання матеріалу, який вдало структуровано, допоможе систематизувати та поглибити отримані знання, а також підготуватися до контролю знань з будь-якої теми шкільного курсу інформатики. Алгоритми опрацювання даних, що покроково описують необхідні дії, допоможуть оволодіти основними навичками роботи з інформацією різного типу.

Посібник складається з 15 розділів, що поділяються на теми відповідно до чинних програм, що дає змогу швидко знаходити потрібну інформацію.

Так, у розділах «Системне програмне забезпечення» та «Службове програмне забезпечення» у формі схем і таблиць надані загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення, класифікація, основні функції та складові операційних систем.

Зручно пояснюється робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної системи, надані алгоритми роботи з об’єктами операційної системи, використання вікон, меню, елементів керування. Ознайомлення з даними розділами забезпечить можливість набуття вмінь здійснювати антивірусний захист та проводити антивірусну перевірку комп’ютера, умінь роботи з архівами даних тощо.

Матеріал посібника також надасть можливість актуалізувати знання про Всесвітню мережу, її сервіси, акцентувати увагу на особливостях адресації ресурсів в Інтернеті та багато іншого.Для широкого застосування в навчальній діяльності, під час роботи над проектами та для презентації результатів своєї праці, у пригоді стане знайомство з офісними програмами, які детально розглянуті у відповідних розділах. Так, наприклад, під час вивчення такого досить складного розділу з курсу інформатики, як «Бази даних. Системи управління базами даних», виділені структурні елементи теми для полегшення її сприйняття.

Кожен програмний продукт, який розглядається на сторінках посібника, має тлумачення його зовнішнього вигляду — кнопок, панелей та груп команд — для полегшення оволодіння прийомами роботи з ним. Так, наприклад, як це вказано для програми опрацювання слайдових презентацій.


Знайомство з матеріалами розділу «Програмні засоби навчального призначення» розширить уяву школярів про можливості комп’ютерної підтримки в навчальній діяльності, ознайомить з особливостями ди­стан­ційного навчання, формами навчання в Інтернеті, програмними засобами навчання іноземних мов.

Розділ «Основи алгоритмізації та програмування» допоможе учню конструювати алгоритми опрацювання даних різних типів, серед кількох алгоритмів обирати оптимальний, реалізовувати найпростіші алгоритми в візуальному середовищі програмування та аналізувати хід і результати їх виконання, розвивати алгоритмічне мислення як засіб планування, організації навчальної діяльності.

Посібник стане необхідним помічником учням у навчальному процесі, під час підготовки до теоретичних і практичних занять з інформатики, а також усім, хто займається самоосвітою і хоче вдосконалити свої знання, уміння і навички ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у своїй діяльності.

за Табарчук І. В., викладачем кафедри природничо-математичної освіти (секція інформатизації та дистанційної освіти) КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», учителем інформатики вищої кваліфікаційної категорії Харківського ліцею № 89
Кучук О. В., учителем інформатики вищої кваліфікаційної категорії Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступнів № 109 учителем-методистом

Інформатика у визначеннях, таблицях і схемах. 9–11 класиНазад