Корисна iнформацiя

Методика технологічного навчання на уроках інформатики

13.06.2014

Методика технологічного навчання на уроках інформатики

У сучасній інформаційній освіті на перше місце виходить технологічний аспект – використання інформаційних технологій. Це вимагає відповідного сучасного рівня методичного забезпечення уроку інформатики. До того ж постійне оновлення фактичного матеріалу потребує від учителя багато часу на його опанування, а чинна методика передавання знань (пояснення нового матеріалу, відтворення його учнями, постановка і розв’язування завдань, контроль вмінь і знань учнів) не дає вчителеві інформатики достатньої та раціональної можливості викладати теми розділу «Інформаційні технології». Ця проблема породжує необхідність впровадження істотно нової методики навчання інформаційних технологій, яка б робила акцент саме на технологічну складову.

Мету навчання інформаційних технологій слід розуміти як здатність учня створювати інформаційні продукти за допомогою комп’ютера. Поширена на сьогодні методика навчання спрямована не на створення інформаційного продукту, а на опанування універсальними користувацькими вміння під час вивчення різних програмних продуктів.

Один із варіантів розв’язання зазначеної проблеми полягає в орієнтації вчителя інформатики на впровадження методики технологічного навчання, основою якої є перетворювальна діяльність учня, націлена на виготовлення необхідного «інформаційного продукту» за допомогою роботи з відповідними інформаційними «інструментами» - прикладними програмними засобами. Докладно цю методику описано в книзі «Технологічне навчання інформатики» (автори Ю. О. Дорошенко, Т. В. Тихонова, Г. С. Луньова).

Цей навчально-методичний посібник призначений для надання методичної допомоги вчителям, які викладають курс інформатики в сучасних умовах переходу загальноосвітньої школи до профільного навчання. У посібнику висвітлюються проблеми викладання інформаційно-комунікаційних технологій за традиційною методикою, розглядаються теоретичні засади методики навчання інформаційних технологій; надано рекомендації щодо викладання певних інформаційних технологій на уроках інформатики.

Я працюю за цією методикою вже два роки і маю певні результати (мої учні є переможцями обласного та Всеукраїнського етапів олімпіади з ІКТ).

Алгоритм реалізації методики технологічного навчання є таким.
1. Визначити мету навчання теми як формування вмінь створення певних інформаційних продуктів або здійснення результативної діяльності.
2. Визначити зміст теми як сукупність:
  • інформаційно-технологічних вмінь;
  • інформаційно-технологічних знань;
  • інформаційно-технологічних навичок.
3. Скласти структуру курсу (теми).
4. Для кожної теми курсу (певного уроку теми) розробити сукупність та послідовність практичних завдань, що формують інформаційно-технологічні вміння (від простих технологічних операцій до вмінь створити завершений інформаційний продукт).
5. Розробити засоби оцінювання сформованості інформаційно-технологічних умінь (самостійні та практичні роботи, тестові завдання).

На фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2013» у м. Красноград Харківської області під час проведення відкритого уроку у 9 класі я використав методику технологічного навчання. Тему уроку було визначено журі як «Основи роботи з текстовою інформацією». Тип уроку – узагальнення та систематизація знань.

Задля організації самостійної роботи учнів їм було запропоновано два завдання за різними методичними підходами технологічного навчання: задачно-інструктивним та задачно-технологічним. Метою завдань було створення інформаційного продукту – відредагованого та відформатованого тексту та бейджа. Учні мали змогу самостійно вибрати спосіб виконання завдання та отримати відповідний бал.

Завдання №1. Редагування та форматування тексту
Учні отримують файл із текстом, у якому відсутнє форматування за стандартними вимогами: є зайві пробіли між словами та перед розділовими знаками, розриви рядків. Учень може працювати самостійно за задачно-технологічним або за задачно-інструктивним підходом (за інструкцією).

Завдання №2. Створення бейджа
Учням запропоновано створити бейдж за зразком, використовуючи один із зазначених вище підходів.
За результатами самостійної роботи всі учні виконали обидва завдання за відведений час (20 хвилин), при цьому 8 учнів обрали задачно-інструктивний підхід до виконання завдання, 4 учні – задачно-технологічний підхід. Успішне виконання всіма учнями практичних завдань на створення інформаційних продуктів за методикою технологічного навчання під час відкритого уроку фінального етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2013» свідчить про ефективність цієї методики та можливість її впровадження без попередньої підготовки учнів на будь-якому етапі вивчення тем курсу змістовної лінії «Інформаційні технології».

(Гетманцев В. С., учитель інформатики вищої кваліфікаційної категорії
Миколаївського муніципального колегіуму, старший учитель, дипломант фінального етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2013»)Технологічне навчання інформатики: Навчально-методичний посібник. (Педагогічний бестселер).


 
Назад