Корисна iнформацiя

Методичні посібники – справжня допомога вчителю

25.04.2014

Методичні посібники – справжня допомога вчителю

В умовах інформаційного суспільства інформатика як навчальний предмет набуває особливого значення серед інших дисциплін. Інформатика є фундаментальною сферою наукового світогляду учнів, а вивчення інформатики зараз є необхідністю, що її диктує спосіб життя сучасної людини. Введення обов’язкового вивчення інформатики у 5 класах з вересня 2013 року в школах різних профілів, ступенів, традицій, матеріально-технічних можливостей висуває нові вимоги до підготовленості вчителів та організації навчального процесу.

Програма «Інформатика» для 5 класів спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої галузі «Технології» та розрахована на учнів, які до 5 класу не вивчали інформатики.

Особливості дисципліни вимагають постійно узгоджувати зміст навчання з досягненнями науки і техніки, добирати нові види та форми діяльності, які б відповідали вимогам сучасного суспільства та сприяли б розвитку інформаційної компетентності учнів, а потім і їхньої інформаційної культури.

Одним з напрямків удосконалення методики навчання інформатики є створення цілісного навчально-методичного комплексу з цього предмета. Складність навчально-методичного комплексу з інформатики як системи, що містить підручники, педагогічні програмні засоби, різноманітні дидактичні матеріали, потребує створення нових методичних посібників для його вдосконалення. Ця концепція повинна містити не тільки аналіз умов ефективного використання навчально-методичного комплексу, а й систему методичних вимог до них, що випливають із цілей і змісту навчання інформатики.

До такої системи можна віднести серію методичних посібників з інформатики для 5 класів, до якої входять розробки уроків із серії «Сучасний майстер-клас», посібник «Конструктор уроку» із додатковими методичними та дидактичними матеріалами на електронному носієві та незабаром «Наочність нового покоління» - 15 презентацій до уроків на електронному носії.

Ці видання можна використовувати на уроках та в позакласній діяльності, працюючи з будь-яким чинним підручником з інформатики.

У посібниках, що створені згідно з інноваційними методами викладання і з урахуванням знань, інтересів та уподобань сучасних учнів, передбачається поступове нарощування складності матеріалу, розгляд його актуалізації, мотивації, повторення, закріплення, що сприяє формуванню предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей і способів діяльності на більш високому рівні. Застосування пропонованої серії становить елемент новизни під час вдосконалення сучасного уроку.

Завдяки використанню посібників значно зростає різноманітність уроків, швидкість підготовки до них, творчість учителя переходить на новий, більш високий рівень.

Вибір методів навчання на кожному етапі залежить від поставлених цілей уроку. Так, наприклад, особливу увагу в посібнику «Конструктор уроку» приділено інтерактивним методам навчання (мозковий штурм, асоціативний кущ, інформативний диктант, «Продовж речення», «Мікрофон», «Порівняльна таблиця», «Знайди співвідношення», «Ромашка» тощо), завдяки яким учитель має змогу організувати навчання таким чином, щоб усі учні були залучені до процесу пізнання, формування висновків, створення певного результату, коли кожен робить індивідуальний внесок, обмінюючись знаннями, ідеями, способами діяльності.

Пропонована серія посібників стане справжнім помічником і порадником для вчителів, які викладають інформатику в 5 класах та прагнуть підвищити свій статус, професіоналізм, бажають по-новому працювати і вирішувати актуальні проблеми, намагаються постійно навчатися, прагнуть до самовдосконалення та готові до запровадження інновацій в навчально-виховному процесі. Посібники допоможуть учителеві зекономити дорогоцінний час під час підготовки до уроку та «сконструювати» якісний сучасний урок інформатики.
(Доценко С.О., доцент кафедри інформаційних технологій
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, канд.. пед.. наук;
Чистякова Н.Б., учитель інформатики
вищої кваліфікаційної категорії
ЗОШ I-IIIступенів № 5 міста Харкова)

Назад