Корисна iнформацiя

Креативний підхід до фізичного експерименту

12.04.2014

 Креативний підхід до фізичного експерименту

Фізика — наука експериментальна, тому її успішне вивчення майже неможливе без демонстраційних дослідів та фронтальних експериментів. Проте сьогодні непросто забезпечити необхідний рівень експериментальної підтримки навчання фізики. Саме тому низка навчальних посібників, які присвячено фізичному експерименту, завжди викликає зацікавлення вчителів.

Серія зошитів для лабораторних робіт була започаткована 10 років тому і є результатом узагальнення авторського досвіду.

Від редакції. Абсолютна більшість учителів відзначили структуру зошита для лабораторних робіт. Позитивних відгуків було так багато, що довелося інформацію про неї винести окремо, аби не повторюватись.
Сьогодні всі видання складаються з двох зошитів (частин). Один із зошитів (він зберігається в класі) містить описи всіх лабораторних і практичних робіт, передбачених програмою, та методів обчислення похибок вимірювання.
Другий зошит (він видається додому) мі­стить матеріали для проведення підготовчого етапу лабораторної роботи або ­роботи фізичного практикуму.

З. М. Корачанська, учитель фізики Харківської гімназії № 46 ім. М. В. Ломоносова

— Учителем фізи­ки я працюю вже давно і перед кожним навчальним роком переймаюся одним і тим самим питанням — як навчити школярів застосовувати отримані знання у практичній діяльності, як проводити лабораторні роботи та фізичні практикуми, якими посібниками користуватися. Декілька років тому я віддала перевагу навчальній літературі видавництва «Ранок».

Сформувати експериментальні уміння і дослідницькі навички допомагають зошити для лабораторних робіт і фізичного практикуму. Роботи в них дібрані таким чином, що навіть низький рівень забезпечення кабінету не стане на заваді їх вико­нанню.

Самостійно виконавши завдання вдома, учні майже не відчувають труднощів під час виконання роботи в класі.
У 7–9 класах для кращого засвоєння я інколи змінюю порядок дій: після «класної» лабораторної роботи задаю додому аналогічну «домашню».

Комплексні зошити для контролю знань, як кажуть, КЗКЗ — справжня знахідка для вчителя. Поточний контроль дуже доречно розбитий на відривні картки контролю теоретичних знань, практичні тренінги і самостійні роботи. Маючи під рукою такий посібник, я відводжу 10–25 хвилин уроку на один з видів роботи. Перевірка не займає багато часу, і кожен учень має оцінку, тому мені досить легко контролювати ступінь засвоєння матеріалу.
Додаток «Добірка запитань для усного опитування» можна використовувати на заліку, а одну-дві картки невикористаних самостійних робіт я роздаю як індивідуальне завдання на канікули.
Вважаю, що посібник дійсно зручний і багатофункціональний.

Г. І. Шова, учитель фізики Глибоцького ліцею Глибоцької селищної ради Глибоцького району Чернівецької області, учитель-методист

— Незважаючи на те що в Чернівецькій області майже неможливо купити підручники і посібники з фізики видавництва «Ранок», я викори­стовую комплексні зошити для контролю знань.
Дуже подобаються кон­трольні роботи для 7 класу цікавими різнорівневими завданнями. Самостійні роботи використовую як на етапі вивчення нового матеріалу, так і на етапі закріплення знань.

Л. М. Макаренко, учитель-методист, відмінник народної освіти України, смт Покотилівка Харківської області

— Я працюю вчителем фізики понад 30 років, тому добре пам’ятаю, як раніше можна було дописувати лабораторну роботу на наступному уроці. Зараз такої можливості немає, не вистачає часу.

Тож комплект із двох зошитів (частин) — це дійсно авторська знахідка, тепер в учнів немає шансів навмисно або випадково залишити зошит удома. У посібниках для 7–8 класів дуже подобається мотиваційний сюжет. Життєва ситуація, яка в ньому обговорюється, стосується безпосередньо теми лабораторної роботи.
Наявність домашніх лабораторних робіт, які виконуються із саморобними пристроями, дозволяє частково розвантажити урок, більше часу приділити розв’язуванню якісних і розрахункових задач. Фотографії приладів допомагають учню правильно скласти установку для проведення експерименту, розвантажується вчитель, який зараз працює без лаборанта.

Домашню роботу задаю перед виконанням лабораторної роботи, тоді завдяки попередній підготовці безпосередньо сама робота в класі виконується досить швидко. А от домашній експеримент можу дати й після — як закріплення експериментальних вмінь і навичок, а також як повторення теорії.

Одним словом, використання посібника дозволяє вчителеві сформувати в учнів експериментальні вміння. Але дещо залежить і від творчості вчителя, його бачення викладення матеріалу, типу наступного уроку тощо.
Хочу висловити пропозицію щодо посібника для 11 класу (профільний рівень). На мою думку, в ньому не вистачає декількох лабораторних робіт. Щоб досягти повного узгодження з програмою профільного рівня, його добре було б доповнити. Нехай простим додатком, без кольорових фотографій, без домашніх робіт, але щоб він був.

Я використовую майже весь навчаль­но-методичний комплект з фізики, тобто підручник, зошит для лабораторних робіт, комплексний зошит для контролю знань. Останніми посібниками користуюсь на різних етапах вивчення теми.

Зрозуміло, що в кожній школі є учні (та й загалом класи) з більш високим рівнем підготовки. Тому інколи деяким учням (або класам) задаю додому розв’язати один варіант самостійної роботи (у класі вони писатимуть інший варіант). Сильніші ж отримують самостійну роботу без попередньої підготовки.

Від редакції. Усі без винятку зошити для лабораторних робіт і фізичного практикуму видавництва «Ранок» мають схвалення. Наприкінці видання наведено перелік підручників та навчально-методичних посібників з фізики, що вийшли друком у видавництві «Ранок» і рекомендовані МОН України або схвалені комісією з фізики і астрономії Науково-методичної ради з питань освіти МОН України для використання в ЗНЗ.


Фізика. 7 клас: Зошит для лабораторних робіт

Фізика. 8 клас: Зошит для лабораторних робіт

Фізика. 9 клас: Зошит для лабораторних робіт


Фізика. 10 клас. Академічний рівень: Зошит для лабораторних робіт і фізичного практикуму

Фізика. 11 клас. Академічний рівень: Зошит для лабораторних робіт і фізичного практикуму

Фізика. 11 клас. Рівень стандарту: Зошит для лабораторних робіт і фізичного практикуму


Назад