Корисна iнформацiя

«Конструктор уроку» - серія інноваційних посібників

08.05.2014

«Конструктор уроку» - серія інноваційних посібників

Урок – головна складова частина навчального процесу. Навчальна діяльність учителя та учнів значною мірою зосереджується на уроці. Ось чому якість підготовки учнів з тієї чи іншої дисципліни багато в чому визначається рівнем проведення уроку, його змістовною і методичною наповненістю, його атмосферою. Для того щоб цей рівень був достатньо високим, треба, щоб учитель у ході підготовки до уроку намагався зробити його своєрідним твором зі своїм задумом, зав’язкою і розв’язкою подібно до будь-якого твору мистецтва.

Як же побудувати такий урок? Як зробити так, щоб урок не тільки озброював учнів знаннями і вміннями, значимість яких неможливо заперечити, але щоб усе, що відбувається на уроці, викликало в дітей щирий інтерес, справжню захопленість, формувало їх творчу свідомість?

У видавництві «Ранок» було розроблено і видано нову інноваційну серію посібників для вчителів «Конструктор уроку».
Девіз серії – готуємося до уроку швидко та якісно!

«Конструктор уроку» було підготовлено за численними побажаннями вчителів, які чекали на появу принципово нових розробок уроків.

Назва серії визначає принципи роботи з посібниками – учитель може самостійно компонувати запропоновані елементи та форми уроку, доповнювати їх власними напрацюваннями, створюючи тим самим оригінальний конспект (розробку уроку). Посібники серії «Конструктор уроку» складаються з двох частин – друкованої основи та електронного оптичного диска.

Посібники містять традиційну складову уроку – так званий методичний апарат, необхідний для проведення уроку на належному методичному рівні. У повній відповідності до методичних вимог у кожному уроці зазначено тему, мету, тип уроку та очікувані результати. Розробки містять перелік основних дат, понять, персоналій, з якими учні мають ознайомитися протягом уроку. При цьому вчитель має можливість доповнити мету уроку, внести корективи в хід уроку, вписати інші необхідні складові.У розробках уроків наведено покрокову послідовність дій, визначені основні етапи уроку: організаційна частина, актуалізація опорних знань, вивчення нового матеріалу, закріплення вивченого на уроці, домашнє завдання. Але така структура не нав’язується учителеві. Наголос зроблено саме на самостійній творчості учителя, на врахування специфіки роботи з конкретним класом у конкретній школі. Тривалість кожного етапу уроку визначає особисто учитель.

Змістову складову уроків розроблено з урахуванням досягнень педагогіки, психології та вікових особливостей школярів.

Посібники серії «Конструктор уроку» завдяки широкому спектру різноманітних методичних прийомів, великій кількості дидактичного матеріалу та використанню цікавих рубрик дозволяють учителю провести урок на високому методичному рівні.

Налаштувати учня на отримання нових знань, актуалізувати опорні знання допоможуть рубрики «Бліц-опитування», «Мікрофон» та ін.

Залучити школяра до діалогу, диспуту з провідними істориками минулого та сучасності покликані рубрики «Авторитетна думка», «Думка дослідника».

У посібниках серії «Конструктор уроку» запропоновано різні типи та форми проведення уроку. Відповідно до сучасних вимог багато уваги приділяється інноваційній (рубрики «Робота в групах», «Робота в парах») та творчій діяльності (рубрики «Творче завдання», «Спільний проект») як учителя, так і учня. Вони допоможуть реалізувати творчий потенціал учнів, розкрити їхні здібності та таланти.

Рубрики «Проблемне завдання», «Коло ідей», «Синтез думок» покликані вдосконалювати уміння учнів порівнювати, аналізувати, критично мислити, аргументовано на основі історичних фактів відстоювати власний погляд на ту чи іншу історичну подію.

Рубрика «Історичний портрет» дозволяє не лише «познайомитися» з тією чи іншою історичною постаттю, а й визначити її місце в історичному процесі, оцінити її діяльність із позиції загальнолюдських цінностей.
Усім нам відомо, яку роль сучасна освіта приділяє самостійній роботі учнів. Рубрики «Аналіз інформації», «Робота з додатковою літературою», «Робота з підручником», «Індивідуальне випереджальне завдання» покликані навчити учня самостійно здобувати історичну інформацію за темою, працювати з додатковими джерелами інформації.

У зв’язку з приділенням великої уваги знанню змісту історичних джерел у завданнях ЗНО, особливе методичне навантаження лежить на рубриці «Робота з документом». Автори посібників цієї серії подали не довільну добірку історичних джерел, а й доповнили їх ретельно продуманими завданнями та запитаннями, покликаними навчити учнів роботі із першоджерелами.

Сучасний урок історії неможливо уявити без роботи з картою. Цього вимагає не лише шкільна програма, а й підготовка до ЗНО. Саме тому в посібниках серії «Конструктор уроку» з’явилася рубрика «Робота з історичною картою».

Підбити підсумки вивчення кожної теми дозволяють уроки узагальнення знань. Узагальнюючий контроль пропонується у вигляді тестових завдань за зразком ЗНО у двох варіантах.

Видання серії «Конструктор уроку» доповнені електронними дисками, на яких містяться матеріали, структуровані за розділами «Матеріали для вчителя» та «Роздавальні матеріали».
Кожен із цих компонентів диска можна відредагувати в програмі Microsoft Word і роздрукувати окремо один від одного або зробити єдиний документ із необхідними складовими.

«Матеріали для вчителя» містять детальні розробки кожного уроку.

У «Матеріалах для учнів – роздавальний матеріал, який має бути в учня перед очима. Це картки для індивідуальної та групової роботи, завдання на контурних картах, тестові завдання, уривки з історичних джерел тощо.

Учитель може роздрукувати матеріали для учнів у необхідній кількості або, якщо є можливість, вивести на екран у класі.

На диску також є календарно-тематичний план і такі самі шаблони планів-конспектів уроків, як і в друкованому посібнику.

Також на диску містяться бланки звітності: графік проведення контрольних робіт; рейтинг навчальних досягнень учнів за I та II семестри; аналіз виконання контрольної роботи; звіт про виконання навчальних планів та програм за I та II семестри та за весь навчальний рік.

Автори сподіваються, що запропоновані уроки стануть у пригоді як учителям-початківцям, так і досвідченим педагогам.

(І. М. Скирда, викладач історії та суспільних дисциплін)
Назад