Корисна iнформацiя

Грамотій-репетитор – шлях до успіху

17.06.2014

Грамотій-репетитор – шлях до успіху

Президенту Чехії Мілошу Земану довелося повторно підписати текст президентської присяги через те, що у друкованому тексті присяги була граматична помилка.

В останні десятиліття грамотність учнів знижується жахливими темпами. Це з болем відзначають і вчителі, і батьки. Тоді як з усіх навичок, набутих у школі, грамотне письмо – найбільш затребувана. Банальна орфографічна помилка при написанні заяви може змінити долю людини, позбавити можливості отримати бажану роботу, стати перешкодою в кар’єрі.

Усім дітям, які відвідують школу, вчитель намагається дати однаково повні знання, попрацювати з кожним якомога більш результативно, прищепити практичні вміння, що пізніше знадобляться не лише на уроках та іспитах, а й у повсякденному житті. Однак не завжди результати бувають такими успішними, як хотілося б. Чому? Звичайно, певну роль відіграють здібності учня. Але перш за все важливо, скільки учень докладатиме зусиль, чи працюватиме самостійно, щоб набути якнайбільше знань, які дає педагог, закріпити їх та розширити.

Усі погодяться, що працювати тільки на уроках недостатньо – для того й існують домашні завдання. Щоб набути справді якісних знань, потрібно використовувати всі можливості для свого розвитку. Особливо це стосується засвоєння мов, у тому числі й рідної, адже людині незалежно від її фаху необхідно вміти грамотно говорити і писати. Аби вивести це вміння на високий рівень, слід постійно тренуватись і в засвоєнні теоретичних знань про мову, і в її практичному використанні.

Якщо дитина з якихось причин пропустила або не зрозуміла програмовий матеріал, забула щось вивчене раніше, втратила навички або хоче закріпити і поглибити свої знання, їй потрібно, щоб хтось керував її заняттями, допомагав та перевіряв. Зазвичай у таких випадках звертаються до репетиторів. Але цю роль може виконати й гарний посібник.

У наш час для учнів існують такі незамінні помічники, як друковані зошити. Їх можна використовувати для роботи і в класі, і вдома. А допомогти в самостійному навчанні покликані зошити серії «Грамотій-репетитор» з української та російської мов.

Кожен із них містить правила, які учні вже вивчали під час попереднього навчального року, та вправи для їх закріплення. Для того щоб учень міг раціонально розподілити роботу, увесь матеріал поділений на 60 занять (це оптимальна кількість вправ для роботи під час літніх канікул). Кожна тема, залежно від її обсягу, може включати різну кількість занять.

Правила в зошиті подано зрозуміло й чітко, проілюстровано прикладами переважно з художньої літератури. Щоб полегшити сприймання й запам’ятовування, найважливішу інформацію подано візуально: там, де це доцільно, правила подані у вигляді таблиць, що допомагає систематизувати набуті знання.

Для засвоєння правил учням запропоновано різноманітні вправи. Це робота з текстами, реченнями, окремими словами. У вправах потрібно переписати з виправленнями текст чи речення (для цього передбачено місце в зошиті), вставити пропущені літери, розділові знаки, розкрити дужки, розподілити слова за певними ознаками і вписати їх у колонки таблиці тощо. Перед деякими вправами вміщено зразки виконання, щоб забезпечити правильну й найбільш результативну роботу учнів із зошитами.

У кінці зошита в розділі «Відповіді» подано правильне виконання вправ. Виконавши вправу, учень має змогу перевірити себе, а знайшовши помилки, ще раз повторити правила. У відповідях є пояснення, що допоможуть учневі зрозуміти, яке саме правило слід використати в конкретному випадку і чому подане слово або речення відповідає саме цьому правилу.

Великий плюс зошитів серії «Грамотій-репетитор» - це CD-додаток з аудіодиктантами. Написання диктантів - невід’ємний елемент навчання орфографії та пунктуації. Дорослі не завжди в змозі дібрати тексти, які відповідають вивченій темі, і прочитати їх так, як це робить вчитель. А в зошитах серії «Грамотій-репетитор» для диктантів дібрані тексти, що ілюструють необхідні на певному етапі правила, а також вимагають використання раніше засвоєних знань. У них відображено потрібні орфограми й пунктограми, і в той же час диктанти не є занадто складними, не містять таких конструкцій, які учні певного віку й рівня знань ще не здатні правильно написати. Крім того, тексти на диску начитані фахівцями з дотриманням правильної української вимови, відповідно інтоновані – з використанням пауз, які допомагають зрозуміти будову речень, але не стають зайвими підказками. І, знову ж таки, зошит дозволяє перевірити свою роботу: у ньому подано тексти диктантів, за якими можна звірити написане і виправити помилки.

Завдяки раціональному розподілу теоретичних відомостей і вправ, аудіододатку з диктантами і можливостям для перевірки виконаної роботи зошит допоможе учням підвищити рівень грамотності, назавжди позбавитися страху перед диктантом, досягти високих результатів в оволодінні грамотним письмом – запорукою освіченості та життєвої успішності.
(Т. А. Топчій, учитель-методист, відмінник освіти України)Українська мова. 6 клас. Грамотій-репетитор
Українська мова. 7 клас. Грамотій-репетитор
Українська мова. 8 клас. Грамотій-репетитор
Українська мова. 9 клас. Грамотій-репетитор
Назад