Корисна iнформацiя

Формуємо досконалі навички з "Грамотієм"

01.04.2014
Заохочуємо учнів до вивчення рідної мови!

В умовах стрімкого розвитку інформаційно-технологічного суспільства шкільна освіта отримує нові виклики щодо принципів, методів і підходів у навчанні, особливо у сфері гуманітарних знань. Це зумовлено передусім тенденцією до розмежування «потрібних» і «непотрібних» дисциплін. Так, серед «непотрібних» опинилися шкільні предмети країнознавчого циклу (історія, культурологія), а також мова та література.

У сучасному українському суспільстві відбувається процес виштовхування предметів гуманітарного циклу на пізнавальну периферію. Здебільшого діти не бачать сенсу вдосконалювати знання з рідної мови (української чи російської), не читають книжок, не цікавляться культурними новинками поза межами просторів Інтернету. Чим це зумовлено?

Головною проблемою є невідповідність сучасної шкільної освіти психоемоційним потребам сучасного учня. Стандартизованість навчання призводить до того, шо діти вже у початковій школі втрачають до нього інтерес. Адже більшість із них починає навчатися у 4-5 років або навіть раніше, тому абеткова інформація, яку дають усім, їм уже нецікава. Відчуття змарнованого часу формує відношення до школи як до місця, де треба відсидітись, а не вчитись. Тож на виході маємо переважно безініціативних, немотивованих випускників, які не можуть застосовувати уривки набутих знань на практиці, бо не отримали за роки навчання відповіді на головне питання – навіщо ці знання їм потрібні?

Погіршує ситуацію, хоч як це не парадоксально, тотальна комп’ютерізація. З одного боку, безграмотне спілкування у чатах дедалі частіше сприймається як особливий молодіжний сленг, який проникає в унормований повсякденний мовний потік. З іншого – проблема грамотного спілкування вирішується шляхом підключення автоматичних текстових редакторів, контроль грамотності делегується машині, натомість розумова порожнеча заповнюється інформацією, далекою від просвітньої. У результаті створюється ілюзія освіченості й обізнаності, що, у свою чергу, посилює психологічне напруження в шкільному спілкуванні, формуючи взаємні претензії учнів і вчителів.

Важливим завданням вчителів і всіх, хто так чи інакше причетний до навчального і виховного процесу, є зацікавити учнів – дітей і підлітків – тією інформацією, яку дає їм школа. Для цього необхідно зробити цю інформацію актуальною, пов’язати її з тим, що перебуває в колі інтересів дітей.

Аби стати партнером і наставником своїх учнів, а не їхнім супротивником, учитель має дати зрозуміти, що речі, яких він навчає – цікаві й необхідні не лише на контрольних роботах, а й у повсякденному житті. Але для цього недостатньо лише повторювати, ніби мантру, те, як важливо знати рідну солов’їну мову та грамотно писати. Необхідно пропонувати цікавий і різноманітний матеріал, зрозумілий і придатний для засвоєння, пов'язаний із сучасним життям.

Урахувавши означені вище проблеми, залучивши передовий досвід учителів-предметників і фахівців вищої педагогічної школи, видавництво «Ранок» запропонувало серію зошитів для успішного оволодіння практичними навичками з орфографії та пунктуації української та російської мов «Грамотій». Ці зошити є спробою зламати стереотип «непотрібності» вивчення рідної мови. Сподіваємося, вони стануть вам вірними друзями у цій непростій справі!
(Н. В. Нечаєва, кандидат філологічних наук)

Українська мова

Українська мова. Грамотій. 5 клас: зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з російською мовою навчання)Українська мова. Грамотій. 5 клас: зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з українською мовою навчання)Грамотій. Українська мова. 10—11 класи. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок. Орфографія.Грамотій. Українська мова. 10—11 класи. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок. Пунктуація.


Грамотій. Українська мова. 6 клас. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з українською мовою навчання)Грамотій. Українська мова. 6 клас. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з російською мовою навчання)


Грамотій. Українська мова. 7 клас. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з російською мовою навчання)


Грамотій. Українська мова. 7 клас. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з українською мовою навчання)

Грамотій. Українська мова. 8 клас. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з російською мовою навчання)


Грамотій. Українська мова. 8 клас. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з українською мовою навчання)


Грамотій. Українська мова. 9 клас. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з російською мовою навчання)


Грамотій. Українська мова. 9 клас. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з українською мовою навчання)


Російська мова

Русский язык. Грамотей. 11 класс. Тетрадь для успешного овладения орфографическими и пунктуационными навыками


Русский язык. Грамотей. 6 класс. Тетрадь для успешного овладения орфографическими и пунктуационными навыками (для школ с украинским языком обучения)


Русский язык. Грамотей. 6 класс. Тетрадь для успешного овладения орфографическими и пунктуационными навыками (для школ с русским языком обучения)


Русский язык. Грамотей. 7 класс. Тетрадь для успешного овладения орфографическими и пунктуационными навыками (для школ с русским языком обучения)

Русский язык. Грамотей. 7 класс. Тетрадь для успешного овладения орфографическими и пунктуационными навыками (для школ с украинским языком обучения)

 
 

 
 

Русский язык. Грамотей. 8 класс. Тетрадь для успешного овладения орфографическими и пунктуационными навыками (для школ с украинским языком обучения)


 
Назад