Корисна iнформацiя

Електронний «Грамотій»: учитися цікаво!

07.05.2014

Електронний «Грамотій»: учитися цікаво!

Інтелектуальна діяльність сучасної людини за способами своєї реалізації змінюється з кожним роком. Уже навіть зайве говорити про важливість комп’ютерів та інших сучасних приладів, що їх ми використовуємо для роботи, навчання та розваг. Для більшості з нас набирати текст на клавіатурі вже легше, ніж писати від руки. Особливо це стосується молодшого покоління: батьки можуть розказати чимало історій про те, як малі діти, які ще не навчилися читати, легко дають собі раду з різноманітними папками й файлами, а тим більше з комп’ютерними іграми.

Добре це чи ні – тема для іншої розмови. Такою є реальність, і на неї необхідно зважати батькам, учителям, а також і видавцям, що створюють посібники для навчання. І не лише зважати, а й використовувати. Бо хоч би як змінювалися зовнішні умови життя, основні його засади лишаються незмінними: для формування повноцінної особистості й далі важливі начитаність, грамотність, ерудиція. А набути знань сучасному учневі допомагають Інтернет, електронні книжки, енциклопедії, збірники інтерактивних вправ…

Один із таких збірників – електронник посібник «Грамотій». Це перший в Україні навчальний інтерактивний посібник, що охоплює матеріал відповідно до чинної програми. Він розроблений за курсами української та російської мов для 5-9 та 5-7 класів відповідно. До кожного класу створено окремий «Електронний грамотій», який являє собою сукупність вправ, поділених за темами.

До кожної теми подано теоретичний матеріал, прочитавши який, учень переходить до виконання вправ.

Різноманітні, але прості з технічного погляду завдання утримують увагу користувача і дозволяють зосередитися на їхньому змісті. В електронному посібнику представлені такі варіанти завдань: вставити знак (літеру, цифру); вибрати знак із запропонованих; підкреслити слово в тексті чи в групі слів; позначити правильне твердження; перемістити слово. Наприклад, у вправах на засвоєння правопису та пунктуації програма пропонує вставити потрібну літеру або розділовий знак.

Для того щоб вибрати знак, букву чи слово у тексті вправи є вікно з випадним меню. У ньому зазвичай передбачено більше ніж два варіанти вибору, щоб уникнути механічного виконання завдань і спонукати учня обмірковувати свої рішення.

Завдання підкреслити стоїть тоді, коли потрібно вибрати в тексті або групі слів ті слова, які відповідають поставленій умові (написані правильно / неправильно, належать до певних частин мови тощо). Для цього потрібно клацнути лівою кнопкою миші на вибраному слові. Крім того передбачена можливість визначати головні члени речення й підкреслювати їх відповідним чином (підмет – одним клацанням, а присудок – двома).
Коли треба вибрати розгорнуту відповідь чи правило, програма пропонує позначити одне із запропонованих тверджень, клацнувши лівою кнопкою миші на порожньому віконці біля нього.

Завдання на переміщення використовується здебільшого для того, щоб поділити слова на групи за заданою ознакою.

У межах однієї теми вправи розташовані за принципом наростання складності: якщо в першій вправі потрібно тільки вставити літери чи вибрати правильне написання слова, то остання часто передбачає роботу з текстом. Простіші вправи пропонують лише один тип завдань, а в інших завдання скомбіновані.

Виконавши вправу, учень має змогу перевірити правильність виконання. Після першої перевірки програма позначає правильні й неправильні відповіді різними кольорами. Якщо навести курсор на неправильну відповідь, біля неї з’являється відповідне правило або пояснення. Це дозволяє учневі повторити правила й закріпити знання на практиці. Прочитавши підказки, можна виправити помилки й перевірити вправу ще раз.

Якщо й після цього не всі завдання виконані правильно, програма їх виправляє і видає словесну оцінку. Оцінки є індивідуальними для різних рівнів і спонукають до подальшої роботи, наприклад: «Повтори правила і спробуй ще раз», «Молодець, але ти можеш краще» тощо.

У розділі «Статистика» користувач може відстежити динаміку своїх оцінок. Якщо вправу виконано кілька разів, у статистиці відображається найкраща з отриманих оцінок.

Збірник інтерактивних вправ «Електронний грамотій» придатний як для індивідуального використання, так і для групової роботи в класі. Учитель може скористатися ним для урізноманітнення діяльності на уроках або запропонувати учням завдання для домашнього виконання. Кожен учень може займатися за збірником самостійно. Робота з «Електронним грамотієм» зробить навчання цікавішим, більш невимушеним і, безперечно, результативним.

Електронний посібник «Грамотій» - це інноваційний продукт. Учитель може використовувати його як для навчання, так і для всіх видів тестування навичок учнів з орфографії та пунктуації, проведення орфографічних конкурсів. Можна рекомендувати його батькам учнів, які надають перевагу заняттям з комп’ютером. Інтерактивні вправи структуровані так само, як і робочі зошити «Грамотій», що дозволяє навіть за наявності одного комп’ютера забезпечити ефективну роботу всього класу.

Переваги, які отримує учитель, працюючи з інтерактивними вправами, очевидні: він позбавлений необхідності перевіряти роботи, а учні отримують об’єктивні оцінки.


(К. В. Коротич, кандидат філологічних наук)
Українська мова

Електронний грамотій. Українська мова. 5 клас.
Електронний грамотій. Українська мова. 6 клас.
Електронний грамотій. Українська мова. 7 клас
Електронний грамотій. Українська мова. 8 класЕлектронний грамотій. Українська мова. 9 класНазад