Корисна iнформацiя

Дітям потрібен «Впевнений старт»

17.06.2014

Дітям потрібен «Впевнений старт»

Ми навчаємося не для школи, а для життя
(Сенека Молодший)

За два з половиною роки, які минули від початку впровадження Програми «Впевнений старт», вона зарекомендувала себе як оптимальна в умовах загальноосвітніх навчальних закладів та груп короткотривалого перебування дітей на базі дошкільних навчальних закладів. Знедавна вона стала впроваджуватися і в групах попередньої підготовки до навчання на базі шкіл.

Незважаючи на те, що останнім часом у нашій країні почали повертатися до освітньої мережі дошкільні заклади, цілісна система яких була порушена в 90-ті роки, існуючи дитячі садочки не мають можливості стовідсотково охопити категорію дітей дошкільного віку. Саме із цієї причини діти, які залишаються поза межами дошкільних установ, мають нерівні стартові умови на початку шкільного навчання у порівнянні з дітьми, які відвідували дитсадок.

У Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (Розпорядження КМУ № 1721-р від 27.08.10 року) визначається як сама проблема, так і шляхи її вирішення.

Дошкільна освіта дітей старшого дошкільного віку, згідно з Законом України від 06.07.2010 № 2242-VI, зараз є обов’язковою. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», впроваджена наказом МОН України від 21.05.2012 р. № 604, передбачає комплексну підготовку дітей п’ятирічного віку до школи.
Треба сказати, що співавтори державного стандарту початкової загальної освіти з освітньої галузі «Математика» С. О. Скворцова та О. В. Онопрієнко керувалися у своїй роботі саме програмою «Впевнений старт». Це надає переваги цій програмі з точки зору наступності між дошкільною та шкільною формою освіти.
Порівнюючи потреби та рівень розвитку дітей молодшого шкільного і старшого дошкільного віку, можна з упевненістю сказати, що між ними є суттєва різниця. Провідна діяльність дітей шкільного віку – це навчання, у той час як провідною діяльністю дошкільника є гра. Уже це зумовлює відмінність у педагогічних та методичних підходах до системи роботи з дітьми.

Саме з урахуванням ігрових підходів у методиці навчання дитини п’ятирічного віку й структурована програма «Впевнений старт». За цією програмою у видавництві «Ранок» був розроблений навчальний комплекс, що дозволяє дітям легко, в ігровій формі адаптуватися до шкільних занять. Серія видань має конкретного адресата: «Майбутньому першокласнику».

«Зошит майбутнього першокласника» складається із 3-х частин (до кожної навчальної пори року), він структурований за ступенями складності та побудований за інтегрованим принципом. Завдання охоплюють логіко-математичний та загальнопізнавальний напрям.

Вправи, представлені в «Зошиті», спрямовані на забезпечення мовленнєвого розвитку, ознайомлення з навколишнім та природним середовищем, формулювання логіко-математичних понять, навчання елементів грамоти, розвиток дрібної моторики пальців та підготовку руки до письма.

«Зошит» сприяє гармонійному й різнобічному розвитку дитини п’ятирічного віку та готує її до системного навчання в першому класі. У трьох частинах «Зошита» на дитину чекають близько сотні різноманітних, обґрунтованих, інтегрованих завдань. Уже відомо з практики, що діти, які отримували знання та навички за допомогою цих посібників, навчилися діяти конструктивно, свідомо та ефективно. Бо саме це видання закладає основи компетентності майбутнього першокласника з різних напрямків розвитку та відповідає його особистим потребам.

Кожна сторінка «Зошита» підпорядкована певній темі, завдяки чому в дитини складається цілісне світосприйняття. Тобто вивчаючи, наприклад, тему «Квіти» (частина 3, с.5) дитина працює за кількома освітніми напрямами. Вона знайомиться з польовими квітами (ознайомлення з природним середовищем); складає звукову схему слова «крокус» (навчання грамоти); засвоює складання числа «п’ять» з двох менших чисел (логіко-математичний розвиток) та обводить малюнки за зразком (підготовка руки до письма, розвиток дрібної моторики).

На допомогу вчителю складено «Методичні рекомендації до «Зошита майбутнього першокласника». Мета цього видання – надати кваліфіковані методичні поради не тільки працівникам дошкільної освіти, але й учителю початкової школи, котрий поставив перед собою завдання якісно підготувати своїх майбутніх учнів до навчання в першому класі. У цьому посібнику визначено освітні завдання та очікувані результати, а також шляхи їх досягнення. Детально розроблені заняття, представлені в методичних рекомендаціях, мають художньо-літературний супровід (казки, оповідання, вірші, чистомовки, загадки, приказки тощо), який сприяє кращому засвоєнню матеріалу дітьми. Рекомендації фахівців допоможуть працювати з кожним вихованцем з позиції особистісно орієнтованого підходу, відповідно до характеру, рівня розвитку дитини та її уміння налаштуватися на навчання.

«Прописи майбутнього першокласника» є додатком до «Зошита майбутнього першокласника». На сторінках цього посібника подано вправи, спрямовані на розвиток дрібних м’язів руки дитини, координації та ритму рухів. Графічні завдання допоможуть сформувати просторове уявлення, окомір, вміння аналізувати малюнки й виконувати завдання за зразком, акуратність і точність виконання вправ, елементарні графічні навички.

Кожна сторінка зошита містить три види завдань. Перше графічне завдання на нелінованій частині зошита виконується на основі поданого малюнку. Тут пропонуються графічні вправи на розфарбовування, домальовування, наведення контурів, схематичне зображення предметів паличками, штрихування, проведення ліній у лабіринтах, «доріжках» тощо. Друге завдання спрямоване на навчання дошкільників орієнтуватися в клітинках зошита, на розвиток уміння виконувати графічні вправи за зразком із поступовим ускладненням: від схематичного зображення знайомих дітям предметів до написання прямих, ламаних і кривих ліній, від наведення суцільного контору до орієнтації за крапками. Третє завдання має на меті зорієнтувати дітей у сітках зошита для письма й навчити зображувати елементи рукописних літер.

Художньо-естетичний напрям розвитку дитини п’ятирічного віку в рамках програми «Впевнений старт» втілено в «Альбомі майбутнього першокласника». У цьому посібнику пропонується 16 занять з малювання та аплікації. На перших і останніх сторінках розміщено завдання на певну тему й рекомендації для дорослого щодо програмового змісту заняття, попередньої підготовки до нього та обладнання. Також там можна знайти зразки готових робіт і кольорові елементи для вирізання до занять з аплікації. Щоб зняти втому чи переключити увагу дітей, автори підібрали до кожного заняття пальчикову гімнастику. Сторінки, розміщені в середині альбому, мають друковану основу, на якій дитині буде цікаво втілювати свої фантазії. Передбачена можливість відрізати ці сторінки, щоб можна було створити виставку чи забрати свою роботу додому.

(А. А. Назаренко, учитель вищої категорії,
учитель-методист, відмінник освіти України)Методичні рекомендації до «Зошита майбутнього першокласника» (Серія «Впевнений старт»)
Альбом майбутнього першокласника: образотворча діяльність у старшому дошкільному віці
Прописи майбутнього першокласника
Методические рекомендации к «Тетради будущего первоклассника». (Серия «Уверенный старт»)
Назад