Корисна iнформацiя

Допомога при нагоді

02.04.2014
А ваші учні досконало знають граматику?

У процесі викладання або вивчення іноземних мов часто виникає потреба в невеликому за обсягом посібнику, у якому були би стисло викладені правила граматики іноземної мови.

Універсальні видання серії «Стислий курс граматики» можуть слугувати додатковими посібниками-довідниками, які можна використовувати на етапах подачі, повторення й систематизації граматичних правил та явищ англійської й німецької мов.

Посібники будуть корисними для всіх, хто викладає або вивчає англійську або німецьку мову. Вони можуть виступати як довідковий матеріал для учнів 5—11 класів загальноосвітніх шкіл, студентів, учителів та всіх, кому потрібно користуватись іноземними мовами у роботі або спілкуванні.

Відмітними рисами цих видань є лаконічність і доступність викладу матеріалу. Кожне граматичне правило підкріплюється прикладами, деякий матеріал подано у схемах та таблицях, а найбільш важлива інформація подається на кольорових плашках зі знаком оклику. Така структура активізує запам’ятовування нової інформації, а також спрощує пошук необхідного правила при нагоді.


Довідник «Англійська мова. Стислий курс граматики» має два розділи: «Морфологія» — відомості про всі частини мови, як самостійні, так і службові, та «Синтаксис» — правила порядку слів у реченні, правила вживання умовних речень та непрямої мови. У кінці довідника наведено таблицю дієслів стану.

Матеріал «Стислого курсу граматики» німецької мови поділено на три розділи: «Морфологія» - інформація про всі частини мови, «Синтаксис» - відомості про речення, його члени, просте й складне речення в німецькій мові та «Нові правила німецької орфографії».

Сподіваємося, пропоновані довідники стануть вам у нагоді!
(за Юлією Вікторівною Клімовою)


Німецька мова: Стислий курс граматики.


Англійська мова: Стислий курс граматики.

Назад