Корисна iнформацiя

Англійська мова для наймолодших

14.05.2014

Англійська мова для наймолодших

Процес вивчення іноземної мови складається з етапів подачі матеріалу, його відпрацювання, повторення та контролю засвоєння. Для якісного охоплення всіх цих етапів замало користуватися самим підручником. До вашої уваги пропонуються навчально-методичні комплекти до підручників О. Д. Карп’юк та А. М. Несвіт, рекомендованих Міністерством освіти і науки України як основні для використання у 1-х і 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Навчання англійської мови учнів початкової школи має свої особливості й складності. Учитель повинен будувати уроки з урахуванням провідних світових методик і підходів до викладання іноземних мов, з оглядом на специфіку предмета, вікові особливості молодших школярів та основні критерії навчання, але найголовніше — зацікавити дітей, заохотити їх до подальшого вивчення англійської мови та подолати психологічні бар’єри щодо сприйняття іноземної мови на слух і користування нею як засобом спілкування.

Навчально-методичні комплекти до підручників О. Д. Карп’юк та А. М. Несвіт створені з метою допомогти педагогам у вирішенні цих проблем. До навчально-методичних комплектів для 1-х класів входять робочий зошит із прописами і плани-конспекти уроків.

Робочі зошити із прописами призначені для практичного відпрацювання навчального матеріалу, вони доповнюють й урізноманітнюють зміст підручників. Видання відповідають чинній програмі з іноземних мов.

Згідно з сучасними вимогами методики викладання іноземних мов, у робочих зошитах пропонується багато комунікативних вправ, що дозволять сформувати в учнів навички усного мовлення, а також ігрових і творчих завдань, супроводжуваних малюнками для активізації наочного сприйняття і підвищення мотивації молодших школярів до навчання. Зацікавлять дітей зокрема завдання з яскравими наліпками. Прописи, вміщені у робочі зошити, надають можливість відпрацювати написання літер англійського алфавіту, буквосполучень, слів тощо.

Плани-конспекти уроків призначені для методичної підтримки вчителів англійської мови і є спробою оптимізувати підготовку до уроків та урізноманітнити навчальний процес. Вони містять календарно-тематичне планування й авторські розробки уроків. Їх матеріал узгоджений зі змістом відповідних підручників і зорієнтований на забезпечення пріоритетності комунікативного навчання на уроках англійської мови. Окрім вправ із підручників, пропонуються численні додаткові вправи, ігрові й творчі завдання, проектні роботи тощо.

Особлива увага приділяється розвитку вмінь і навичок аудіювання та письма. Досвідченими авторами наводяться рекомендації щодо методів, прийомів і форм роботи. У додатках до планів-конспектів міститься весь роздавальний і наочний матеріал, який учитель зможе скопіювати й використовувати на уроках.

Навчально-методичні комплекти для 2-х класів, окрім планів-конспектів і робочих зошитів, включають у себе також зошити для контролю знань. Розробки уроків орієнтовані на розвиток умінь монологічного й діалогічного мовлення, навичок читання, аудіювання й письма.

У 2-х класах передбачається здійснення контролю знань учнів. Пропоновані зошити для контролю знань покликані оптимізувати цей важливий етап навчання. Вони містять завдання для поточних перевірочних робіт, тематичні, а також семестрові контрольні роботи з читання й письма, аудіювання й говоріння. Кольоровий ілюстрований вкладиш з іграми - для семестрових тестів.

В кінці зошитів наведені тексти для аудіювання та пояснення до ігор. Усі тести подано в двох рівнозначних варіантах, на перфорованих сторінках, які після виконання завдань можуть бути вилучені учнями з зошита, підписані та здані вчителю для перевірки.

Сподіваємося, пропоновані навчально-методичні комплекти оптимізують та урізноманітнять такий важливий початковий етап вивчення англійської мови у 1-му й 2-му класах.

(Світлана Анатоліївна Зіміна)

1 класАнглійська мова. 1 клас: Плани-конспекти уроків (до підручника А. М. Несвіт)


Англійська мова. 1 клас: Робочий зошит із прописами (до підручника А. М. Несвіт)

Англійська мова. 1 клас: Плани-конспекти уроків (до підручника О. Д. Карп’юк)

Англійська мова. 1 клас: Робочий зошит (до підручника О. Д. Карп’юк)


2 клас


Англійська мова. 2 клас: Плани-конспекти уроків (до підручника А. М. Несвіт)

Англійська мова. 2 клас: Робочий зошит (до підручника А. М. Несвіт)

Англійська мова. 2 клас. Зошит для контролю знань (до підручника А. М. Несвіт)

Англійська мова. 2 клас: Плани-конспекти уроків (до підручника О. Д. Карп’юк)


Англійська мова. 2 клас: Робочий зошит (до підручника О. Д. Карп’юк)Англійська мова. 2 клас: Зошит для контролю знань (до підручника О. Д. Карп’юк)
Назад