Українська мова: Робочий зошит. 4 клас

код:
Р530047У
автор:
Коваленко Ольга Миколаївна

Українська мова: Робочий зошит. 4 клас: для загальноосвіт. навч. закл. з навчанням російською мовою до підруч. О. М. Коваленко — Х.: Вид-во «Ранок», 2015.— 80 с.: іл. ISBN 978-617-09-2578-7
Зошит містить додаткові навчальні вправи до підручника «Українська мова» для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. Завдання, вміщені в ньому, дібрані відповідно до основних тем програми. Це дозволяє легко зорієнтуватися в структурі зошита й обрати саме ту вправу, яка необхідна для закріплення виучуваного на уроці навчального матеріалу. Пропоновані в зошиті завдання спрямовані на забезпечення індивідуального і диференційованого підходів у процесі вивчення української мови.
Призначений для учнів 4 класів загальноосвітніх шкіл з навчанням російською мовою, учителів, батьків.
УДК 373.3:16+16(075.2)
ББК 87.4я71

Язык:
укр.
количество страниц:
83
розмер файла:
3,31 МБ
Цeна: 15 грн 12 грн
Способ оплаты: Купить Купить
подробнее о способе оплаты подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

Зміст
Звуки і букви 4
Звуки і букви 4
Будова слова 7
Тема, мета. Заголовок. Роль слів у побудові тексту 10
Поділ тексту на частини. План. Будова тексту 12
Типи текстів 13
Види речень. Головні та другорядні члени реченням 16
Зв’язок слів у реченні. Словосполучення 18
Однорідні члени речення 19
Повторення вивченого про іменник 22
Відмінювання іменників 24
Розрізнення відмінків іменників.Називний, родовий, знахідний відмінки 27
Давальний і місцевий відмінки 29
Чергування приголосних в іменникаху давальному і місцевому відмінках однини 31
Чергування звуків [і] з [о], [е]в іменниках жіночого та чоловічого роду 33
Правопис відмінкових закінченьіменників в однині. Родовий відмінок 35
Орудний відмінок 36
Відмінювання іменників середнього роду 41
Правопис відмінкових закінчень іменниківу множині 43
Прикметник 45
Повторення вивченогопро прикметник як частину мови 45
Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк- 48
Відмінювання прикметників в однині 50
Відмінювання прикметників у множині 54
Займенник 56
Займенник як частина мови 56
Відмінювання особових займенників 57
Дієслово 59
Повторення вивченого про дієслово 59
Неозначена форма дієслів 61
Дієслова минулого часу 63
Дієслова теперішнього часу 65
Дієслова майбутнього часу 66
Правопис закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу 67
Дієслова на -ся (-сь) і -ться.Вимова і правопис дієслів на -ся, -ться 73
Повторення 74
Відповіді на запитання кросвордів, ребуси і таблиці 82