Українська мова. 8 клас: розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк, С. А. Омельчука, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич

код:
Ф692007У
автор:
Шабельник Тетяна Миколаївна

Українська мова. 8 клас : розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк, С. А. Омельчука, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016.— 144 с.
ISBN 978-617-09-3044-6.
Посібник містить шаблони планів-конспектів усіх уроків з української мови до підручника М. І. Пентилюк, С. А. Омельчука, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, складені згідно з вимогами чинної програми. До посібника додається скретч-картка для завантаження безкоштовного електронного додатка (календарно-тематичний план; матеріали для вчителя). Кожний із цих компонентів можна опрацювати в текстовому редакторі Microsoft Word та роздрукувати. Посібник призначений для вчителів української мови.
УДК 811.161.2:371.214
ББК 74.268.1Укр 

Язык:
укр.
количество страниц:
144
розмер файла:
3,72 МБ
Цeна: 35 грн
Способ оплаты: Купить
подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

Передмова 1
Урок 1 Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу 2
ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
Урок 2 Лексикологія. Фразеологія 4
Урок 3 Морфологія. Основні правила правопису 6
Урок 4 Розвиток мовлення. Особливості побудови тексту з елементами опису 8
СИНТАКСИС I ПУНКТУАЦІЯ
Словосполучення
Урок 5 Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова 10
Урок 6 Види зв’язку слів у словосполученні 12
Урок 7 Контрольний диктант 14
Урок 8 Аналіз контрольної роботи 16
Просте речення
Урок 9 Речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос 18
Урок 10 Головні члени речення. Підмет. Способи його вираження 20
Урок 11 Простий і складений присудок 22
Урок 12 Складений іменний та складений дієслівний присудки24
Урок 13 Тире між підметом і присудком 26
Урок 14 Вивчальне читання мовчки 28
Урок 15 Другорядні члени речення. Означення 30
Урок 16 Прикладка як різновид означення 32
Урок 17 Додаток 34
Урок 18 Розвиток мовлення. Твір-опис місцевості на основі особистих спостережень у художньому стилі 36
Урок 19 Розвиток мовлення. Контрольний твір-опис місцевості 38
Урок 20 Обставина. Види обставин 40
Урок 21 Порівняльний зворот 42
Урок 22 Контрольна робота. Тестування. Контрольне читання мовчки 44
Односкладні речення. Неповні речення
Урок 23 Односкладні речення. Означено-особове речення 46
Урок 24 Неозначено-особове речення 48
Урок 25 Узагальнено-особове речення 50
Урок 26 Розвиток мовлення. Вибірковий переказ художнього тексту з описом пам’ятки 52
Урок 27 Безособове речення 54
Урок 28 Односкладне речення з головним членом у формі підмета (називне) 56
Урок 29 Розвиток мовлення. Докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю 58
Урок 30 Розвиток мовлення. Контрольний докладний переказ художнього тексту з описом пам’ятки 60
Урок 31 Повне й неповне речення. Тире в неповному реченні 62
Урок 32 Контрольна робота. Тестування 64
Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами
Урок 33 Однорідні члени речення 66
Урок 34 Речення з кількома рядами однорідних членів 68
Урок 35 Однорідні й неоднорідні означення 70
Урок 36 Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами 72
Урок 37 Розвиток мовлення. Опис пам’ятки культури в художньому стилі (усно) 74
Урок 38 Розвиток мовлення. Опис пам’ятки культури в публіцистичному стилі (письмово) 76
Урок 39 Розвиток мовлення. Контрольний твір-опис пам’ятки культури 78
Урок 40 Контрольна робота. Тестування 80
Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)
Урок 41 Речення зі звертанням. Звертання непоширені й поширені 82
Урок 42 Вставні слова 84
Урок 43 Розвиток мовлення. Стислий переказ тексту публіцистичного стилю 86
Урок 44 Вставні словосполучення й речення 88
Урок 45 Узагальнення вивченого про розділові знаки при звертанні та вставних конструкціях 90
Урок 46 Контрольна робота. Диктант. Аудіювання 92
Урок 47 Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками 94
Речення з відокремленими членами
Урок 48 Поняття про відокремлення 96
Урок 49 Відокремлені означення 98
Урок 50 Відокремлені й невідокремлені означення, способи їхнього вираження 100
Урок 51 Розвиток мовлення. Конспектування прочитаного тексту 102
Урок 52 Відокремлені прикладки 104
Урок 53 Відокремлені прикладки 106
Урок 54 Відокремлені обставини 108
Урок 55 Розвиток мовлення. Повідомлення на лінгвістичну тему (усно) 110
Урок 56 Розвиток мовлення. Діалог, складений на основі телепередач як обмін думками 112
Урок 57 Розвиток мовлення. Тематичні виписки 114
Урок 58 Узагальнення вивченого про розділові знаки в реченнях з відокремленими членами 116
Урок 59 Узагальнення вивченого про розділові знаки в реченнях з відокремленими членами 118
Урок 60 Розвиток мовлення. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу 120
Урок 61 Відокремлені уточнювальні додатки 122
Урок 62 Відокремлені уточнювальні обставини 124
Урок 63 Розвиток мовлення. Інтерв’ю в публіцистичному стилі 126
Урок 64 Контрольна робота. Тестування 128
Урок 65 Розвиток мовлення. Контрольний переказ 130
Повторення в кінці року
Урок 66 Повторення та узагальнення найважливішого матеріалу про словосполучення 132
Урок 67 Повторення та узагальнення найважливішого матеріалу про просте неускладнене речення 134
Урок 68 Повторення та узагальнення найважливішого матеріалу про просте ускладнене речення (речення з однорідними членами
речення) 136
Урок 69 Повторення та узагальнення найважливішого матеріалу про просте ускладнене речення (речення зі звертаннями
та вставними словами) 138
Урок 70 Узагальнення найважливішого матеріалу про просте ускладнене речення (речення з відокремленими членами) 140