Українська мова. 5 клас : Плани-конспекти уроків на друкованій основі (для шкіл з рос. мовою навчання) (Серія «Конструктор уроку»)

код:
Ф12749У
автор:
Яциніна О. О.

Українська мова. 5 клас : Плани-конспекти уроків на друкованій основі (для шкіл з російською мовою навчання).— Х.: Вид-во «Ранок», 2013.— 224 с.— (Серія «Конструктор уроку»). — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
ISBN 978–617–09–1397–5.
Посібник містить шаблони планів-конспектів усіх уроків з української мови для учнів 5 класу шкіл з російською мовою навчання, складені згідно з вимогами чинної програми. З їх допомогою можна швидко скласти власну розробку уроку та здати її на перевірку.
До посібника додається електронний диск, що містить додаткові матеріали до уроків, необхідні вчителю, роздавальні матеріали для учнів, наочні матеріали, календарно-тематичний план, такі самі шаблони планів-конспектів уроків, як і в друкованому посібнику, та відповіді до завдань посібника «Експрес-контроль знань». Кожний із цих компонентів можна опрацювати в текстовому редакторі Microsoft Word та роздрукувати.
Призначений для вчителів української мови та студентів філологічних факультетів.
УДК 811.161.2:371.214
ББК 74.268.1Укр

Язык:
укр.
количество страниц:
228
розмер файла:
1,81 МБ
Бесплатное приложение:
Конструктор уроку Ф12749У
Цeна: 25 грн
Способ оплаты: Купить
подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно DaemonTools Lite

Содержание

Урок № 1. Значення мови в нашому житті. Місце та роль української мови в державі 2
Урок № 2. Розвиток зв’язного мовлення. Загальне уявлення про мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності 4
Урок № 3. Повторення вивченого в початкових класах. Частини мови 6
Урок № 4. Розвиток зв’язного мовлення. Текст, його ознаки. Докладний усний переказ тексту 8
Урок № 5. Повторення вивченого в початкових класах. Іменник. Прикметник 10
Урок № 6. Повторення вивченого в початкових класах. Дієслово. Займенник 12
Урок № 7. Розвиток зв’язного мовлення. Стилі мовлення 14
Урок № 8. Повторення вивченого в початкових класах. Прислівник. Сполучник. Прийменник 16
Урок № 9. Контрольна робота № 1. Диктант або тестування  18
Урок № 10. Аналіз контрольної роботи 20
Урок № 11. Словосполучення 22
Урок № 12. Розвиток зв’язного мовлення. Типи мовлення 24
Урок № 13. Речення  26
Урок № 14. Порядок слів у реченні 28
Урок № 15. Головні члени речення 30
Урок № 16. Розвиток зв’язного мовлення. Докладний усний переказ тексту роз-повідного характеру 32
Урок № 17. Другорядні члени речення 34
Урок № 18. Речення з однорідними членами 36
Урок № 19. Розвиток зв’язного мовлення. Звертання. Вставні слова і сполучення слів. Мовні засоби зв’язку речень у тексті 38
Урок № 20. Розвиток зв’язного мовлення. Лист. Адреса 40
Урок № 21. Складні речення 42
Урок № 22. Пряма мова 44
Урок № 23. Непряма мова. 46
Урок № 24. Розвиток зв’язного мовлення. Заміна прямої мови на непряму 48
Урок № 25. Діалог 50
Урок № 26. Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогів 52
Урок № 27. Розвиток зв’язного мовлення. Поділ тексту на абзаци 54
Урок № 28. Контрольна робота № 2. Тестування. Читання мовчки 56
Урок № 29. Аналіз контрольної роботи 58
Урок № 30. Звуки і букви. Голосні й приголосні звуки 60
Урок № 31. Тверді та м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних на письмі 62
Урок № 32. Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-розповідь на основі власного досвіду 64
Урок № 33. Правила вживання м’якого знака. 66
Урок № 34. Правила вживання м’якого знака 68
Уроки № 35–36. Розвиток зв’язного мовлення. Оповідання про випадок із життя 70
Урок № 37. Розвиток зв’язного мовлення. Робота над помилками, допущеними у творі-оповідання про випадок із життя 72
Урок № 38. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв 74
Урок № 39. Сполучення йо, ьо  76
Урок № 40. Правила вживання апострофа 78
Урок № 41. Правила вживання апострофа  80
Урок № 42. Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови опису. Художній і науковий описи  82
Урок № 43. Контрольна робота № 3. Диктант або тестування84
Урок № 44. Аналіз контрольної роботи.86
Урок № 45. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі 88
Урок № 46. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі 90
Уроки № 47−48. Розвиток зв’язного мовлення. Докладний письмовий переказ тексту-опису предмета 92
Урок № 49. Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі 94
Урок № 50. Подвоєння букв унаслідок збігу  96
Урок № 51. Склад. Наголос. Фонетичний розбір слова  98
Урок № 52. Написання слів із ненаголошеними [е], [и], що перевіряється наголосом 100
Урок № 53. Написання слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряється наголосом 102
Урок № 54. Спрощення в групах приголосних. 104
Урок № 55. Контрольна робота № 4. Тестування. Аудіювання 106
Урок № 56. Аналіз контрольної роботи 108
Урок № 57. Спрощення в групах приголосних 110
Урок № 58. Чергування у–в, і–й, з–зі–із  112
Уроки № 59–60. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис предмета за власним спостереженням 114
Урок № 61. Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у творі-описі 116
Урок № 62. Вимова й написання слів із подовженими м’якими приголосними 118
Уроки № 63–64. Вимова й написання слів із подовженими м’якими приголосними 120
Урок № 65. Уживання м’якого знака й апострофа в словах іншомовного походження. Подвоєні букви в словах іншомовного походження 122
Урок № 66. Букви и–і в словах іншомовного походження 124
Уроки № 67–68. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис предмета за картиною 126
Урок № 69. Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у творі-описі предмета за карткою 128
Урок № 70. Узагальнення знань, умінь і навичок із фонетики, графіки, орфографії та орфоепії 130
Урок № 71. Контрольна робота № 5. Диктант або тестування 132
Урок № 72. Аналіз контрольної роботи 134
Урок № 73. Словниковий склад української мови. Власне українські й запозичені слова 136
Урок № 74. Загальновживана лексика. Діалектні слова. Професійні слова138
Урок № 75. Застарілі слова й нові слова (неологізми)140
Урок № 76. Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ-опис тварини142
Урок № 77. Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі-описі  144
Урок № 78. Лексичне значення слова 146
Урок № 79. Однозначні й багатозначні слова148
Урок № 80. Пряме й переносне значення слова 150
Урок № 81. Групи слів за значенням. Омоніми 152
Урок № 82. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий твір-опис тварини за власним спостереженням 154
Урок № 83. Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у творі 156
Урок № 84. Синоніми 158
Урок № 85. Антоніми 160
Урок № 86. Фразеологізми, їх лексичне значення. Уживання фразеологізмів у мовленні 162
Урок № 87. Фразеологізми, їх лексичне значення. Уживання фразеологізмів у мовленні 164
Урок № 88. Узагальнення й систематизація знань із лексикології та фразеологі 166
Урок № 89. Контрольна робота № 6. Тестування. Читання мовчки 168
Урок № 90. Аналіз контрольної роботи 170
Урок № 91. Основа слова та закінчення змінних слів. Форми слова й спільно-кореневі слова 172
Урок № 92. Значущі частини слова 174
Урок № 93. Значущі частини слова. Розбір слова за будовою176
Урок № 94. Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови роздуму. Докладний усний переказ тексту-роздуму 178
Уроки № 95–96. Вимова та написання префіксів з-, с-.180
Уроки № 97–98. Вимова та написання префіксів роз-, без- 182
Уроки № 99–100. Вимова та правопис префіксів пре-, при-, прі- 184
Уроки № 101–102. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум на основі власного досвіду 186
Урок № 103. Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у творі-роздумі 188
Уроки № 104–105. Творення слів. Основні способи словотворення 190
Урок № 106. Чергування о–а, е–и, е–і в коренях дієслів 192
Урок № 107. Чергування о, е з і, чергування і з о, е після ж, ч, ш, щ та г, к, х. 194
Урок № 108. Чергування приголосних звуків196
Урок № 109. Контрольна робота № 7. Диктант або тестування. Аудіювання 198
Урок № 110. Аналіз контрольної роботи 200
Урок № 111. Зміни приголосних при творенні слів 202
Урок № 112. Зміни приголосних при творенні слів. Тренувальні вправи 204
Уроки № 113–114. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму 206
Урок № 115. Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі.208
Урок № 116. Написання складних і складноскорочених слів 210
Урок № 117. Узагальнення та систематизація знань із теми «Будова слова. Словотвір. Орфографія» 212
Урок № 118. Контрольна робота № 8. Диктант або тестування  214
Урок № 119. Аналіз контрольної роботи 216
Урок № 120. Повторення вивченого матеріалу. Тренувальні вправи 218
Уроки № 121–122. Повторення вивченого матеріалу. Тренувальні вправи 220