Українська мова. 3 клас. Розробки уроків: за підручником М.Д. Захарійчук, А.І. Мовчун

код:
О135009У
автор:
Володарська Марина Олександрівна

Українська мова. 3 клас. Розробки уроків: за підручником М.Д. Захарійчук, А.І. Мовчун
ISBN 978–617–09–2009–6
Методичний посібник містить розробки уроків з української мови для 3 класу, складені відповідно до підручника «Українська мова» М.Д. Захарійчук, А.І. Мовчун з урахуванням вимог чинної програми щодо вивчення української мови в початковій школі.
Подані в книзі розробки уроків передбачають різноманітні форми роботи, спрямовані на засвоєння знань із рідної мови, розвиток різних видів мовленнєвої діяльності. Вони передбачають колективну й індивідуальну працю учнів, виконання творчих та ігрових завдань.
Посібник призначений для організації навчальної діяльності учнів 3 класу.
До посібника додається електронний оптичний диск із допоміжними матеріалами.
УДК 372. 8:80
ББК 74.268.1 Укр 

Язык:
укр.
количество страниц:
306
розмер файла:
7,76 МБ
Бесплатное приложение:
Цeна: 25 грн
Способ оплаты: Купить
подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно DaemonTools Lite

Содержание

Передмова 3
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
«Українська мова. 3 клас»
Пояснювальна записка 4
I. Мовленнєва змістова лінія 6
II. Мовна змістова лінія 9
III. Соціокультурна змістова лінія 11
IV. Діяльнісна змістова лінія 12
Програма для 3 класу 13
Орієнтовний календарно-тематичний план 37
Мова і мовлення
Урок 1. Мова — найважливіший засіб спілкування 44
Урок 2. Рідна і державна мова 46
Урок 3. Культура усного і писемного мовлення.
Слова ввічливості 50
Текст
Урок 4. Текст і його ознаки 53
Урок 5. Змістовий зв’язок між частинами тексту 55
Урок 6. Абзац. Роль абзаців у тексті 58
Урок 7. Ознаки художнього та наукового текстів 60
Урок 8. Урок розвитку писемного мовлення.
Написання правил на тему «Поведінка в осінньому лісі»
(за ілюстраціями) 62
Урок 9. Спостереження за ознаками ділового тексту 64
Урок 10. План тексту 66
Урок 11. Текст-розповідь 68
Урок 12. Текст-опис 70
Урок 13. Текст-міркування 72
Урок 14. Перевірна робота за темами
«Мова і мовлення. Текст» 74
Речення
Урок 15. Аналіз перевірної роботи. Закріплення
й узагальнення вивченого про речення 77
Урок 16. Речення за метою висловлювання 79
Урок 17. Урок розвитку писемного мовлення.
Робота з деформованим текстом 81
Урок 18. Речення окличні й неокличні 82
Урок 19. Звертання, розділові знаки при них 85
Урок 20. Члени речення. Головні і другорядні члени
речення. Зв’язок слів у реченні 87
Урок 21. Зв’язок між словами в реченнях.
Словосполучення 89
Урок 22. Однорідні члени речення 91
Урок 23. Узагальнення знань і вмінь за темою «Речення» 93
Слово. Значення слова
Урок 24. Пряме й переносне значення слів 96
Урок 25. Слова, що мають кілька значень 98
Урок 26. Урок розвитку писемного мовлення.
Робота з деформованим текстом 100
Урок 27. Слова, що звучать однаково, але мають
різне значення 102
Урок 28. Синоніми. Роль синонімів у тексті 104
Урок 29. Антоніми 107
Урок 30. Фразеологізми 109
Урок 31. Культура мовленого слова 111
Урок 32. Перевірна робота. Диктант 114
Будова слова
Урок 33. Аналіз перевірної роботи. Поняття
про закінчення 115
Урок 34. Основа слова. Частини основи: корінь, префікс,
суфікс 118
Урок 35. Урок розвитку писемного мовлення. Складання
художнього тексту за початком, серією сюжетних
малюнків і планом 121
Урок 36. Корінь слова. Спільнокореневі слова 122
Урок 37. Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів 124
Урок 38. Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж],
[ч], [ш] і [з´], [ц´], [с´] 127
Урок 39. Вимова слів із ненаголошеними [е], [и] в корені,
що перевіряються наголосом 130
Урок 40. Добір спільнокореневих слів і зміна
форми слова для перевірки написання слів
із ненаголошеними [е], [и] 132
Урок 41. Поняття «орфограма» 134
Урок 42. Вимова та правопис слів із ненаголошеними
[е], [и] в корені, що не перевіряються наголосом 136
Урок 43. Урок розвитку писемного мовлення. Складання
інструкції «Як зробити рамку для фотографії» 139
Урок 44. Робота з орфографічним словником 140
Урок 45. Перевірна робота за темами «Речення»,
«Слово. Значення слова», «Будова слова» 143
Урок 46. Аналіз перевірної роботи. Вимова слів із дзвінкими
та глухими приголосними звуками 145
Урок 47. Правопис літер на позначення приголосних у кінці
слова або складу 147
Урок 48. Вимова і правопис слів із дзвінкими
приголосними в кінці слів та перед глухими.
Перевірна робота. Діалог 150
Урок 49. Повторення правопису слів із дзвінкими
приголосними в кінці слів і перед глухими 152
Урок 50. Закріплення вивченого про дзвінкі і глухі
приголосні звуки 154
Урок 51. Закріплення вивченого про голосні
і приголосні звуки 156
Урок 52. Урок розвитку писемного мовлення. Листи 158
Урок 53. Префікс. Словотворча роль префіксів 161
Урок 54. Творення слів із найуживанішими префіксами 163
Урок 55. Префікси, співзвучні з прийменниками 165
Урок 56. Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів
із префіксами 168
Урок 57. Спостереження за збігом однакових приголосних
на межі префікса і кореня 170
Урок 58. Написання префікса з- (с-). Перевірна робота.
Аудіювання 172
Урок 59. Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї.
Перевірна робота. Списування 175
Урок 60. Урок розвитку писемного мовлення. Написання
запрошення (привітання) 177
Урок 61. Перевірна робота. Диктант 179
Урок 62. Аналіз перевірної роботи.
Перенос слів із префіксами 180
Урок 63. Суфікс. Роль суфіксів 182
Урок 64. Закріплення ролі суфіксів у словах 184
Урок 65. Творення слів із найуживанішими суфіксами 186
Урок 66. Збіг однакових приголосних звуків на межі
кореня і суфікса 188
Урок 67. Поділ слів із суфіксами для переносу 190
Урок 68. Розбір слів за будовою 192
Урок 69. Урок розвитку писемного мовлення.
Навчальний переказ 194
Частини мови (загальне поняття)
Урок 70. Повторення знань про різні частини мови:
іменник, прикметник, дієслово 196
Урок 71. Службові слова. Роль службових слів у реченні 198
Урок 72. Спільнокореневі слова, що належать до різних
частин мови 199
Урок 73. Зв’язок слів у реченні 202
Урок 74. Іменник як частина мови 204
Урок 75. Урок розвитку писемного мовлення. Написання
переказу за колективно складеним планом 206
Урок 76. Власні й загальні іменники.
Велика буква у власних іменниках 208
Урок 77. Велика буква у кличках тварин 210
Урок 78. Поняття предметності на прикладах іменників,
утворених від прикметників 211
Урок 79. Поняття предметності на прикладах іменників,
що означають дію 213
Урок 80. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній 215
Урок 81. Урок розвитку писемного мовлення. Складання
тексту за поданими початком, кінцівкою
та ілюстраціями 217
Урок 82. Вправи на визначення роду іменників 219
Урок 83. Змінювання іменників за числами: однина
і множина. Вправи на визначення числа іменників 221
Урок 84. Змінювання іменників за відмінками 223
Урок 85. Змінювання іменників за відмінками в однині
і множині 226
Урок 86. Урок розвитку писемного мовлення.
Удосконалення змісту та форми написаного тексту.
Відповідність тексту його темі 228
Урок 87. Розбір іменника як частини мови 229
Урок 88. Перевірна робота за темою «Іменник» 231
Урок 89. Прикметник як частина мови 233
Урок 90. Зв’язок прикметників з іменниками 235
Урок 91. Уживання прикметників у прямому
і переносному значеннях 237
Урок 92. Прикметники-антоніми.
Прикметники-синоніми 239
Урок 93. Урок розвитку писемного мовлення.
Складання тексту-опису «Соняшник» 241
Урок 94. Уживання прикметників у загадках 242
Урок 95. Уживання прикметників в описах 244
Урок 96. Змінювання прикметників за родами
в сполученні з іменниками 247
Урок 97. Розбір прикметника як частини мови 250
Урок 98. Родові закінчення прикметників 251
Урок 99. Урок розвитку писемного мовлення.
Перевірна робота. Письмовий переказ. Написання
переказу за колективно складеним планом 254
Урок 100. Змінювання прикметників за числами
в сполученні з іменниками 255
Урок 101. Закріплення знань учнів про прикметник
як частину мови 257
Урок 102. Перевірна робота. Диктант 260
Урок 103. Аналіз перевірної роботи.
Дієслово як частина мови 261
Урок 104. Зв’язок дієслова з іменником у реченні 263
Урок 105. Урок розвитку писемного мовлення.
Написання переказу за прочитаним твором
без зачину та кінцівки 265
Урок 106. Дієслова-антоніми. Добір антонімів до дієслів 267
Урок 107. Дієслова-синоніми. Перевірна робота.
Списування 269
Урок 108. Змінювання дієслів за часами 270
Урок 109. Визначення часу дієслів. Перевірна робота.
Аудіювання 272
Урок 110. Урок розвитку писемного мовлення.
Складання висловлювання про прочитаний твір 276
Урок 111. Дієслова завершеної і незавершеної дії 278
Урок 112. Написання не з дієсловами. Перевірна
робота. Усний твір 281
Урок 113. Урок розвитку писемного мовлення.
Складання привітання до Дня матері 282
Урок 114. Перевірна робота за темою «Дієслово» 284
Урок 115. Перевірна робота. Диктант 285
Уроки повторення
Урок 116. Аналіз перевірних робіт.
Що ми знаємо про текст, речення 287
Урок 117. Що ми знаємо про будову слова 288
Урок 118. Що ми знаємо про частини мови 290
Урок 119. Урок розвитку писемного мовлення.
Складання розповіді на тему «Мої літні канікули» 292
Додаток
Фізкультхвилинки 294