Хімія. 9 клас : зошит для контролю навчальних досягнень учнів

код:
Ш487048У
автор:
Григорович О. В.

Хімія. 9 клас : зошит для контролю навчальних досягнень учнів / О. В. Григорович. — Харків. : Вид-во «Ранок», 2017. — 48 с.
ISBN 978-617-09-3563-2
Пропонований посібник призначений для перевірки знань учнів 9 класу з хімії. Він укладений відповідно до чинної програми. Посібник містить різні форми контролю: залікові роботи з певної теми, а також тестові й самостійні роботи та бліцконтролі для поточних перевірок знань. Підготуватися до контрольних робіт можна в онлайн-режимі на сайті interactive.ranok.com.ua, де розміщено тренувальні завдання. Видання призначене для учнів 9 класів загальноосвітніх шкіл.
УДК [54:37.016](076.1) 

Язык:
укр.
количество страниц:
48
розмер файла:
2,04 МБ
Цeна: 20 грн
Способ оплаты: Купить
подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

Залікова робота 1. Розчини. Електролітична дисоціація  2
Залікова робота 2. Хімічні реакції  6
Залікова робота 3. Органічні сполуки 10
Тестова робота 1. Загальні характеристики розчинів 14
Тестова робота 2. Електролітична дисоціація  16
Тестова робота 3. Окисно-відновні реакції 18
Тестова робота 4. Класифікація хімічних реакцій  20
Тестова робота 5. Вуглеводні  22
Тестова робота 6. Етен. Етин  24
Тестова робота 7. Спирти. Етанова кислота  26
Тестова робота 8. Вуглеводи 28
Тестова робота 9. Амінокислоти. Білки  30
Бліцконтроль 1. Розчини  32
Бліцконтроль 2. Електроліти. Теорія електролітичної дисоціації  33
Бліцконтроль 3. Окисники. Відновники 34
Бліцконтроль 4. Тепловий ефект реакцій  35
Бліцконтроль 5. Класифікація хімічних реакцій   36
Бліцконтроль 6. Метан. Гомологи метану  37
Бліцконтроль 7. Етен. Етин   38
Бліцконтроль 8. Етанол. Гліцерол  39
Бліцконтроль 9. Вуглеводи  40
Самостійна робота 1. Використання розчинів з певною масовою часткою розчиненої речовини  41
Самостійна робота 2. Електролітична дисоціація  42
Самостійна робота 3. Виявлення йонів у розчині  43
Caмостійна робота 4. Окисники та відновники  44
Самостійна робота 5. Окисно-відновні реакції  45
Самостійна робота 6. Вуглеводні  46
Самостійна робота 7. Закон об’ємних співвідношень  47
Самостійна робота 8. Етанова кислота   48