Хімія. 7 клас: Плани-конспекти уроків

код:
Ш281038У
автор:
Григорович Олексій Владиславович, Гостиннікова Олена Миколаївна, Віценцик Анна Володимирівна

Хімія. 7 клас: Плани-конспекти уроків / О. В. Григорович, О. М. Гостиннікова, А. В. Віценцик. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 272 с.
(Серія «Сучасний майстер-клас»). ISBN 978-617-09-2602-9
Посібник укладений відповідно до нової програми з хімії для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник містить розробки всіх уроків із методичними рекомендаціями щодо форм, засобів і методів навчання. У посібнику наведено необхідний теоретичний матеріал, зразки самостійних, перевірних робіт, завдання для тематичного контролю знань, розробки лабораторних та демонстраційних дослідів і практичних робіт та додаткові матеріали до уроків.
До посібника додається електронний ресурс, на якому розміщено два види календарного плану та уроки, зміст яких відрізняється від поданого в посібнику. Посібник можна використовувати з будь-яким підручником.
Посібник призначений учителям хімії загальноосвітніх навчальних закладів та студентам вузів педагогічних спеціальностей.
УДК [54:37.011.33](07)
ББК 74.262.4я721 

Язык:
укр.
количество страниц:
272
розмер файла:
4,35 МБ
Цeна: 40 грн
Способ оплаты: Купить
подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

Передмова 3
Методичні рекомендації
щодо викладання хімії в 7 класі
Структура уроків. 5
Шляхи формування ключових компетентностей
на уроках хімії. 9
Вступ
Урок № 1 Хімія — природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. 15
Урок № 2 Короткі відомості з історії хімії. 30
Урок № 3 Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом. Правила безпеки під час роботи в лабораторії. 46
Урок № 4 Практична робота № 1. Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я. 51
Тема 1. Початкові хімічні поняття (21 година)
Урок № 5 Речовина, матеріал, тіло. Фізичні властивості речовин. Як вивчають речовини: спостереження й експеримент у хімії 55
Урок № 6 Чисті речовини і суміші 66
Урок № 7 Методи розділення сумішей. 73
Урок № 8 Практична робота № 2. Розділення неоднорідної суміші. 79
Урок № 9 Атоми та молекули. 81
Урок № 10 Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поняття про Періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва. 89
Урок № 11 Хімічні формули речовин. 99
Урок № 12 Маса атома. Відносна атомна маса. 104
Урок № 13 Контроль знань учнів 109
Урок № 14 Відносна молекулярна маса та відносна формульна маса. 114
Урок № 15 Масова частка елемента в складній речовині 120
Урок № 16 Розв’язування задач. 124
Урок № 17 Багатоманітність речовин. Прості та складні речовини. Метали й неметали 131
Урок № 18 Валентність хімічних елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук 140
Урок № 19 Валентність. Складання хімічних формул бінарних сполук за валентністю елементів. 147
Урок № 20 Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції 153
Урок № 21 Практична робота № 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ 161
Урок № 22 Узагальнення знань із теми «Початкові хімічні поняття». 164
Урок № 23 Тематичний контроль знань за темою «Початкові хімічні поняття». 168
Уроки № 24–25 Узагальнення знань із теми «Початкові хімічні поняття». Презентація проектів. 170
Тема 2. Кисень
Урок № 26 Оксиген. Кисень та озон. Склад повітря 173
Урок № 27 Кисень. Фізичні властивості кисню. Поширеність у природі. Поняття про оксиди. 177
Урок № 28 Закон збереження маси речовини. Закон як форма наукових знань. 181
Урок № 29 Хімічні рівняння. 187
Урок № 30 Добування кисню. Поняття про каталізатор. Реакції розкладу. 193
Урок № 31 Практична робота № 4. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності 198
Урок № 32 Хімічні властивості кисню. Реакції сполучення. 200
Урок № 33 Поняття про окиснення та горіння. Умови виникнення та припинення горіння. Маркування небезпечних речовин. 206
Урок № 34 Застосування кисню 215
Урок № 35 Колообіг Оксигену в природі. Біологічна роль кисню 219
Урок № 36 Узагальнення знань із теми «Кисень». Презентація навчальних проектів. 223
Урок № 37 Узагальнення знань про кисень та його властивості 225
Урок № 38 Контроль знань із теми «Кисень». 229
Тема 3. Вода
Урок № 39 Вода, її фізичні властивості. Вода в природі. 232
Урок № 40 Розчини. Кількісний склад розчинів. Масова частка розчиненої речовини 235
Урок № 41 Розв’язування задач з використанням масової частки розчиненої речовини. 239
Урок № 42 Приготування розчинів. Розв’язання задач з використанням масової частки розчиненої речовини 244
Урок № 43 Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислотні та основні оксиди та їхні гідрати 248
Урок № 44 Виявлення кислот та основ у розчинах 253
Урок № 45 Значення води і водних розчинів у природі. Проблема чистої води 256
Урок № 46 Узагальнення знань із теми «Вода». 259
Урок № 47 Узагальнення знань із теми «Вода». Презентація проектів 263
Урок № 48 Контроль знань із теми «Вода». 265
Література. 268