Хімія. 11 клас: Комплексний зошит для контролю знань з хімії (профільний рівень)

код:
Ш12348У
автор:
Гранкіна Т М .

Гранкіна Т М .
Хімія. 11 клас: Комплексний зошит для контролю знань з хімії (профільний рівень) / Т. М. Гранкіна. — Х.: Вид-во «Ранок», 2011. — 64 с.
ISBN 978–617–540–384–6
Посібник складено відповідно до програми з хімії для 11 класу профільного рівня. Посібник містить різні форми контролю: контрольні роботи за темами, а також перевірні роботи для поточного контролю, складені переважно в тестовій формі. Призначений для учнів 11 класів, що займаються по програмі профільного рівня.
УДК 291.337
ББК 22.151я7

Язык:
укр.
количество страниц:
64
розмер файла:
21,1 МБ
Цeна: 15 грн 15 грн
Способ оплаты: Купить Купить
подробнее о способе оплаты подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

Самостійна робота № 1. Алкани 1
Варіант 1 1
Варіант 2 2
Самостійна робота № 2. Алкени. Алкадієни.
Алкіни 3
Варіант 1 3
Варіант 2 4
Контрольна робота № 1. Вуглеводні (алкани, алкени, алкадієни) 5
Варіант 1 5
Варіант 2 7
Самостійна робота № 3. Арени. Природні джерела вуглеводнів 9
Варіант 1 9
Варіант 2 10
Контрольна робота № 2.
Вуглеводні (алкени, арени).
Природні джерела вуглеводнів та їхня переробка. Гетероцикли 11
Варіант 1 11
Варіант 2 13
Самостійна робота № 4.
Одноатомні й багатоатомні спирти 15
Варіант 1 15
Варіант 2 16
Самостійна робота № 5. Фенол 17
Варіант 1 17
Варіант 2 18
Самостійна робота № 6.
Альдегіди й кетони 19
Варіант 1 19
Варіант 2 20
Самостійна робота № 7
Карбонові кислоти 21
Варіант 1 21
Варіант 2 22
Контрольна робота № 3.
Оксигеновмісні сполуки (спирти, альдегіди, карбонові кислоти) 23
Варіант 1 23
Варіант 2 25
Самостійна робота № 8.
Естери. Жири. Мила 27
Варіант 1 27
Варіант 2 28
Самостійна робота № 9. Вуглеводи 29
Варіант 1 29
Варіант 2 30
Контрольна робота № 4.
Оксигеновмісні сполуки (естери, жири, вуглеводи) 31
Варіант 1 31
Варіант 2 33
Самостійна робота № 10.
Аміни. Анілін 35
Варіант 1 35
Варіант 2 36
Самостійна робота № 11.
Амінокислоти. Білки 37
Варіант 1 37
Варіант 2 38
Контрольна робота № 5.
Нітрогеновмісні сполуки 39
Варіант 1 39
Варіант 2 41
Самостійна робота № 12.
Полімери 43
Варіант 1 43
Варіант 2 44
Контрольна робота № 6.
Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі 45
Варіант 1 45
Варіант 2 47
Самостійна робота № 13.
Основні поняття, закони і теорії хімії 49
Варіант 1 49
Варіант 2 50
Самостійна робота № 14.
Розвиток наукових знань про хімічні зв’язки й будову речовин 51
Варіант 1 51
Варіант 2 52
Контрольна робота № 7.
Основні поняття, закони й теорії хімії. Розвиток наукових знань про хімічні зв’язки та будову речовини 53
Варіант 1 53
Варіант 2 55
Самостійна робота № 15.
Хімічні реакції 57
Варіант 1 57
Варіант 2 58
Самостійна робота № 16.
Дисперсні системи 59
Варіант 1 59
Варіант 2 60
Контрольна робота № 8.
Хімічні реакції. Дисперсні системи. Роль хімії в житті суспільства 61
Варіант 1 61
Варіант 2 63