Історія України у визначеннях, таблицях і схемах. 7—9 кл.

код:
Г109010У
автор:
Земерова Т. Ю., Скирда І. М.

ISBN 978-966-672-260-0.
Пропонований навчальний посібник є довідником із курсу історії України. Переважна форма подачі матеріалу — у вигляді схем і таблиць, що полегшує його сприйняття. Посібник структурований відповідно до чинної навчальної програми.
Призначений для учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, а також абітурієнтів.
УДК 94(477)(075)
ББК 63.3(4Укр)я721

Язык:
укр.
количество страниц:
128
розмер файла:
4,37 МБ
Цeна: 15 грн 12 грн
Способ оплаты: Купить Купить
подробнее о способе оплаты подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

7 клас
Тема 1. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 3
Тема 2. КИЇВСЬКА РУСЬ 14
Тема 3. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА 27
Тема 4. Українські
землі у складі Великого
князівства Литовського
та інших держав
(друга половина ХІV — перша половина ХVІ ст.) 32
8 клас
Тема 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в ХVІ — першій половині ХVІІ ст. 40
Тема 2. Національно-визвольна війна українського
народу проти Речі Посполитої в середині ХVІІ ст.
Відродження Української
держави 50
Тема 3. Українські
землі в 60—80-ті роки ХVІІ ст. 56
Тема 4. Українські
землі наприкінці ХVІІ — у першій
половині ХVІІІ ст. 66
Тема 5. Українські
землі в другій половині ХVІІІ ст. 74
9 клас
Тема 1. Українські
землі у складі Російської
імперії
наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст. 81
Тема 2. Західноукраїнські
землі наприкінці ХVІІІ —
у першій половині ХІХ ст. 89
Тема 3. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ кінця ХVІІІ — першої
половини ХІХ ст. 96
Тема 4. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА в другій половині ХІХ ст. 99
Тема 5. Суспільно-політичне життя в Україні
в другій половині ХІХ ст. 104
Тема 6. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ
АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ у другій половині XIX ст. 111
Тема 7. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ другої половини ХІХ ст. 119
Тема 8. УКРАЇНА на початку ХХ ст. 122