Історія України. 7—8 класи: Збірник завдань

код:
Г7185У
автор:
Подобєд О. А.

Подобєд О. А.
Історія України. 7—8 класи: Збірник завдань.— Х.: Вид-во «Ранок», 2009. — 160 с. — (Бібліотека творчого вчителя).
ISBN 978–966–672–443–7
Посібник складений відповідно до нової навчальної програми для 12-річної школи, затвердженої Міністерством освіти і науки України, і відповідає сучасним навчально-методичним вимогам викладення курсу «Історія України» для 7, 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Пропоноване видання містить сучасні дидактичні матеріали: схеми, порівняльні таблиці, фрагменти історичних документів, хронологічні задачі тощо. Призначений для вчителів історії та студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів.
УДК 373.94/99
ББК 63.3(4УКР)я721

Язык:
укр.
количество страниц:
160
розмер файла:
3,52 МБ
Цeна: 15 грн 15 грн
Способ оплаты: Купить Купить
подробнее о способе оплаты подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

Вступ 3
7 клас
Тема 1. Виникнення та розвиток Київської Русі
Східнослов’янські племена напередодні утворення держави 4
Київська Русь за перших князів 5
Київська Русь за князювання Ольги та Святослава 9
Соціальний устрій та господарське життя Київської Русі в ІХ—Х ст 15
Тема 2. Київська Русь наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.
Київська Русь за часів князя Володимира Великого 17
Київська держава за правління Ярослава Мудрого 21
Політичний і соціальний устрій, господарське життя Київської Русі наприкінці Х — у першій половині ХІ ст. 26
Культура Київської Русі 28
Тема 3. Київська Русь у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.
Київська держава за часів правління Ярославичів 30
Князювання Володимира Мономаха 33
Роздробленість Київської Русі 35
Галицьке та Волинське князівства 36
Культура Київської Русі за часів роздробленості 38
Тема 4. Галицько-Волинська держава
Утворення Галицько-Волинської держави 40
Монгольська навала на Русь 42
Галицько-Волинська держава за часів правління Данила Галицького 45
Занепад Галицько-Волинської держави 46
Культура Галицько-Волинської держави 48
Тема 5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХІV—ХV ст.)
Початок польського та литовського володарювання на українських землях 50
Українські землі під владою Литви та Польщі 51
Українські землі у складі Угорщини, Молдавії та Московської держави 52
Кримське ханство 53
Соціальний устрій та господарське життя в Україні в другій половині ХІV—ХV ст. 54
Культура українських земель у другій половині ХІV—ХV ст. 57
8 клас
Тема 1. Українські землі в ХVІ ст.
Соціальна структура українського суспільства та економічне життя 59
Передумови Люблінської унії. Люблінський сейм 1569 р. 61
Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні 63
Становище церкви 65
Виникнення Запорозької Січі 66
Військове мистецтво козаків 69
Умови розвитку культури 72
Архітектура й містобудування 75
Тема 2. Українські землі в першій половині ХVІІ ст.
Зростання магнатського землеволодіння 77
Вплив Берестейської унії на церковне життя в Україні 78
Морські походи козаків 79
Козацько-польський збройний конфлікт 81
Митрополит Петро Могила 83
Розвиток культури 86
Тема 3. Початок Національно-визвольної революції українського народу середини ХVІІ ст. Відродження Української держави
Передумови Національно-визвольної революції 88
Битви на Жовтих Водах, під Корсунем та Пилявцями 92
Збаразько-Зборівська кампанія 97
Заснування козацької держави — Війська Запорозького 100
Внутрішньо- і зовнішньополітичне становище Гетьманщини в 1652—1653 рр. 103
Українські землі в системі міжнародних відносин 106
Українсько-московський договір 1654 р. 107
Тема 4. Українські землі в 60—80-ті рр. ХVІІ ст.
Віленське перемир’я 111
Гетьман Іван Виговський, його зовнішня та внутрішня політика 113
Переяславський договір 1659 р. 114
Гетьман Петро Дорошенко, його боротьба за об’єднання України 116
Адміністративно-територіальний устрій Лівобережної Гетьманщини 120
Слобідська Україна в другій половині ХVІІ ст. 121
Запорозька Січ у складі Гетьманщини 122
Господарське, культурне та церковне життя в українських землях 124
Тема 5. Українські землі наприкінці ХVІІ ст. — у першій половині ХVІІІ ст.
Гетьманщина наприкінці XVIІ — на початку XVIII ст. 125
Правобережна Україна наприкінці ХVІІ — на початку ХVІІІ ст. 128
Україна в подіях Північної війни 129
Становище в Україні після Полтавської битви 132
Гетьман Іван Скоропадський 134
Особливості розвитку культури 137
Тема 6. Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.
Гетьман Кирило Розумовський, його діяльність 138
Соціально-політичне та економічне становище на Правобережній Україні 142
Соціально-політичне та економічне становище в Галичині, на Буковині та Закарпатті 144
Адміністративно-територіальний поділ та освоєння запорозьких земель Нової (Підпільненської) Січі 146
Особливості розвитку культури в другій половині ХVІІІ ст. 149
Література 156