Історія України. 6—9 класи : шкільні таблиці

код:
Г18178У
автор:
Гісем О. В.

Історія України. 6—9 класи : шкільні таблиці / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Х: Вид-во «Ранок», 2012. — 176 с.
ISBN 978–617–09–0316–7.
Структура і зміст посібника відповідають вимогам чинної навчальної програми зі шкільного курсу історії України. Навчальний матеріал згруповано за програмними темами і подано у наочній формі, тобто у вигляді таблиць, схем, діаграм тощо.
Шкільні таблиці допоможуть учням систематизувати, конкретизувати та поглибити набуті знання і уміння, а також прилучитися до активної самостійної роботи.
Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів історії.
УДК 94(03)
ББК 63.3(0)я2

Язык:
укр.
количество страниц:
178
розмер файла:
1,54 МБ
Цeна: 16 грн
Способ оплаты: Купить
подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

Історія України
(від появи людини на українських землях
до Великого переселення народів) 3
Тема 1. Історія стародавньої України 5
Історія України (V—XV ст.) 9
Тема 1. Виникнення та розвиток Київської Русі 9
Тема 2. Київська Русь наприкінці Х — у першій половині ХІ ст. 15
Тема 3. Київська Русь у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст. 21
Тема 4. Галицько-Волинська держава 29
Тема 5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав у другій половині ХIV — ХV ст. 38
Історія України (XVI—XVIII ст.) 51
Тема 1. Українські землі в ХVI ст. 51
Тема 2. Українські землі в першій половині XVII ст. 64
Тема 3. Національно-визвольна війна українського народу
середини ХVII ст. 78
Тема 4. Українські землі в 60—80-ті рр. ХVII ст. 93
Тема 5. Україна наприкінці ХVII — у першій половині ХVIII ст. 114
Тема 6. Українські землі в другій половині XVIII ст. 131
Історія України (наприкінці XVIII — у ХІХ ст.) 142
Тема 1. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVIII — у першій третині ХIХ ст. 142
Тема 2. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст. 151
Тема 3. Духовне життя в українських землях наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст. 159
Тема 4. Модернізація українського суспільства в другій половині ХІХ ст. 161
Тема 5. Суспільно-політичний рух в У країні в другій половині ХІХ ст. 166
Тема 6. Духовне життя України в другій половині ХIХ ст. 174