Інформатика. Основи алгоритмізації і програмування: Теоретичні основи, приклади та завдання, практичні роботи

код:
Т6485У
автор:
Корнієнко М. М.

Інформатика. Основи алгоритмізації і програмування: Теоретичні основи, приклади та завдання, практичні роботи / М. М. Корнієнко, І. Д. Іванова.— Х.: Видавництво «Ранок», 2009.— 48 с. + Додат. (48 с. + 16 с.)
ISBN 978-966-672-385-0
Пропонований посібник відповідає вимогам чинної програми курсу інформатики базового навчального рівня і покликаний допомогти учням при вивченні курсу інформатики за темою «Основи алгоритмізації і програмування». Видання містить основні теоретичні відомості про алгоритмізацію і програмування мовою Паскаль, базові алгоритми й програми, навчальні задачі та приклади їх розв’язування. Посібник складається з основної частини (зошит-конспект) та двох додатків (зошит для практичних і самостійних робіт і методичні рекомендації для вчителя). Зошит-конспект містить завдання для опрацювання теоретичного матеріалу, приклади розв’язування задач і складання програм мовою Паскаль, практичні завдання для самостійного опрацювання,питання для самоконтролю. Зошит для практичних і самостійних робіт містить практичні й самостійні роботи у двох варіантах. Методичні рекомендації для вчителя містять вказівки щодо використання навчальних матеріалів у ході викладання кожної теми, а також відповіді до завдань. Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів.
УДК 004:372.8(075.4)=161.1
ББК 32.973

Язык:
укр.
количество страниц:
48
розмер файла:
3.83 МБ
Бесплатное приложение:
Зошит для практичних і самостійних робіт, Методичні рекомендації для вчителя
Цeна: 15 грн 15 грн
Способ оплаты: Купить Купить
подробнее о способе оплаты подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

Самостійна робота № 1 Інформаційна модель. Етапи розв'язку задач із використанням комп'ютера . 3
Самостійна робота № 2 Поняття алгоритму. Базові структури алгоритмів 5
Самостійна робота № 3 Поняття програми. Поняття про мови програмування . 8
Практична робота № 1 Робота в середовищі програмування. Запуск програм на виконання 10
Практична робота № 2 Створення й реалізація програм на введення й вивід даних12
Практична робота № 3 Створення й реалізація найпростіших лінійних програм 14
Практична робота № 4 Створення й реалізація програм з розгалуженням. 16
Практична робота № 5 Опис і реалізація програм з використанням команд повторення 18
Практична робота № 6 Складання й реалізація програм, які містять звертання до підпрограм. 20
Практична робота № 7 Створення й реалізація програм для обробки табличних величин. 22
Практична робота № 8 Створення й реалізація програм на застосування методів упорядкування табличних величин. 24
Практична робота № 9 Складання й реалізація програм обробки рядкових величин 26
Практична робота № 10 Складання й реалізація програм для побудови найпростіших графічних зображень28
"Гарячі клавіші" у середовищі Турбо Паскаль 30