Інформатика. Бази даних. Системи управління базами даних. Microsoft Access: Теоретичні основи, приклади та завдання, практичні роботи

код:
Т6486У
автор:
Корнієнко М. М.

Інформатика. Бази даних. Системи управління базами даних. Microsoft Access: Теоретичні основи, приклади та завдання, практичні роботи / М. М. Корнієнко, І. Д. Іванова.— Х.: Видавництво «Ранок», 2009.— 48 с. + Додат. (32 с. + 16 с.).
ISBN 978-966-672-472-7
Пропонований посібник відповідає вимогам чинної програми курсу інформатики базового навчального рівня і покликаний допомогти учням при вивченні курсу інформатики за темою «Бази даних. Системи управління базами даних. Microsoft Access». Видання містить основні теоретичні відомості про бази даних, системи управління базами даних та інформаційно-пошукові системи, етапи проектування й створення баз даних і принципи роботи з ними на прикладі СУБД Microsoft Access, а також навчальні задачі та приклади їх розв’язування. Посібник складається з основної частини (зошит-конспект) та двох додатків (зошит для практичних і самостійних робіт і методичні рекомендації для вчителя). Зошит-конспект містить завдання для опрацювання теоретичного матеріалу, приклади розв’язування задач із покроковим виконанням, практичні завдання для самостійного опрацювання, питання для самоконтролю. Зошит для практичних і самостійних робіт містить практичні й самостійні роботи у двох варіантах. Методичні рекомендації для вчителя містять вказівки щодо використання навчальних матеріалів у ході викладання кожної теми, а також відповіді до завдань. Методичні рекомендації надаються вчителю за умови придбання 10 примірників посібника. Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів.
УДК 004:372.8(075.4)=161.1
ББК 32.973

Язык:
укр.
количество страниц:
48
розмер файла:
6,61 МБ
Бесплатное приложение:
Зошит для практичних і самостійних робіт, Методичні рекомендації для вчителя
Цeна: 15 грн 15 грн
Способ оплаты: Купить Купить
подробнее о способе оплаты подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

Тема 1. Бази даних. Системи управління базами даних та інформаційно-пошукові системи. Призначення та функції систем управління базами даних 2
Тема 2. Проектування бази даних. Створення структури реляційної бази даних 7
Тема 3. Впорядкування даних, пошук даних за зразком у таблиці. Використання фільтрів для пошуку даних у базі даних 19
Тема 4. Типи зв’язків у таблицях. Ключові поля. Створення зв’язків між елементами в таблицях 26
Тема 5. Форми і звіти. Призначення та режими роботи з формами і звітами. Способи створення форм і звітів 29
Тема 6. Запити. Призначення. Створення запитів 36
Тема 7. Поняття про системи штучного інтелекту. Експертні системи 46