Майстер-клас нового покоління. Українська мова. 10-11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень (для шкіл з українською мовою навчання)

код:
Е19240У

Серия дисков издательства "Ранок" - "Майстер-клас нового покоління" - специально для тех, кто ценит свое время и стремится к совершенствованию! Наши диски станут Вашим незаменимым помощником при подготовке к урокам, благодаря простоте распечатки отдельных разработок уроков, удобному интерфейсу, а также мультимедийным презентациям к одному из уроков для каждого класса.
Кроме того, теперь Вам не придется покупать каждую книгу отдельно - все они собраны в одном диске!

Диск содержит:
- календарные планирования для каждого представленного класса;
- разработки для каждого урока;
- презентации по одной из тем для каждого класса.

Более подробную информацию о серии дисков "Майстер-клас нового покоління" Вы можете здесь.

Язык:
укр.
количество страниц:
0
розмер файла:
90,7 МБ
Цeна: 50 грн 40 грн
Способ оплаты: Купить Купить
подробнее о способе оплаты подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно PowerPointViewer
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Alcohol 52%

Содержание

strong>Українська мова. Плани-конспекти уроків. 10 клас. Академічний рівень
Календарний план
Вступ
Урок № 1. Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення. Стилістика та її підрозділи: стилістика мови (практична) і стилістика мовлення (функціональна), їх відмінність
Урок № 2. Розвиток зв’язного мовлення. Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, вибіркове). Вивчальне читання мовчки тексту науково-популярного стилю
Практична стилістика і культура мовлення
Урок № 3. Два рівні володіння українською літературною мовою: мовлення правильне (норми літературної мови) і комунікативно доцільне (змістовність, логічність, багатство, точність, виразність, доречність). Синоніміка і варіативність як базові поняття стилістики і культури мовлення. Стилістична норма і стилістична помилка
Урок № 4. Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням
Урок № 5. Загальна характеристика звукового складу української мови
Урок № 6. Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням
Уроки № 7–8. Милозвучність української мови — характерна ознака всіх її стилів. Стилістична роль звуковідтворення в художніх текстах
Урок № 9. Норми вимови. Вимова голосних і приголосних звуків, звукосполучень і наголос у словах
Урок № 10. Контрольна робота. «Практична стилістика та культура мовлення» (частина I). Тестування. Контрольне читання мовчки
Уроки № 11–12. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням
Урок № 13. Складні випадки правопису м’якого знака та апострофа
Урок № 14. Складні випадки правопису великої літери
Урок № 15. Розвиток зв’язного мовлення. Відгук про твір мистецтва в публіцистичному стилі
Урок № 16. Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними
Уроки № 17–18. Складні випадки правопису слів з подвоєнням та подовженням приголосних
Урок № 19. Розвиток зв’язного мовлення. Стаття в газету на морально-етичну тему
Урок № 20. Контрольна робота. Диктант
Урок № 21. Складні випадки правопису слів зі спрощенням у групах приголосних
Урок № 22. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум на морально-етичну тему
Урок № 23. Чергування голосних звуків
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок № 24. Чергування приголосних звуків
Уроки № 25–26. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему
Уроки № 27–28. Правопис слів іншомовного походження
Урок № 29. Контрольна робота. «Практична стилістика та культура мовлення» (частина II). Тестування
Урок № 30. Розвиток зв’язного мовлення. Бесіда (діалог) як форма спілкування двох або більшої кількості людей відповідно до запропонованої ситуації, самостійне визначення теми і змісту бесіди
Урок № 31. Розвиток зв’язного мовлення. Виступ на зборах, семінарах (підготовлений і заздалегідь не підготовлений)
Стилістичні засоби лексикології та фразеології
Урок № 32. Слово і його лексичне значення
Урок № 33. Розвиток зв’язного мовлення. Різновиди аудіювання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне). Критичне аудіювання тексту публіцистичного стилю
Урок № 34. Розвиток зв’язного мовлення. Детальне аудіювання тексту науково-популярного стилю
Урок № 35. Стилістично нейтральна лексика; емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню певного стильового відтінку (ласкаве, іронічне, урочисте тощо)
Урок № 36. Специфічно побутова лексика
Уроки № 37–38. Просторічні та діалектні слова, їх стилістичні функції
Урок № 39. Наукова і ділова лексика
Урок № 40. Професіоналізми. Професійно-виробнича лексика
Урок № 41. Розвиток зв’язного мовлення. План (складний) до науково-популярної статті
Урок № 42. Розвиток зв’язного мовлення. Складання тез до науково-популярної статті
Урок № 43. Застарілі слова, їх стилістичні функції
Урок № 44. Неологізми, їх стилістичні функції
Урок № 45. Лексика іншомовного походження в стилістичному плані
Урок № 46. Контрольна робота. «Стилістичні засоби лексикології та фразеології» (частина І). Тестування
Урок № 47. Лексико-стилістичні синоніми та їх види
Урок № 48. Розвиток зв’язного мовлення. Складання тез до публіцистичної статті
Урок № 49. Розвиток зв’язного мовлення. Тематичні виписки з публіцистичної статті
Урок № 50. Переносне значення слів. Стилістичне використання багатозначності
Урок № 51. Тропи
Урок № 52. Антоніми. Пароніми
Урок № 53. Розвиток зв’язного мовлення. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух. Конспект публіцистичної статті
Урок № 54. Розвиток зв’язного мовлення. Конспект науково-популярної статті
Уроки № 55–56. Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів
Урок № 57. Контрольна робота. «Стилістичні засоби лексикології та фразеології» (частина ІІ ). Тестування. Контрольне аудіювання
Урок № 58. Розвиток зв’язного мовлення. Бібліографія. Анотація
Словотворчі засоби стилістики
Уроки № 59–60. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів. Стилістична синоніміка морфем
Урок № 61. Практикум
Уроки № 62–63. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням
Урок № 64. Основні орфограми в префіксах
Урок № 65. Основні орфограми в префіксах, коренях та суфіксах
Урок № 66. Словотворчі норми — правильне творення слів
Урок № 67. Контрольна робота. Диктант
Уроки № 68–69. Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери: звіт про виконану роботу. Субсидія, ваучер, приватизаційний сертифікат, фінансова ідентифікаційна картка, ідентифікаційний код (ознайомлення)
Урок № 70. Підсумковий урок

Українська мова. Плани-конспекти уроків. 10 клас. Рівень стандарту

Календарний план
Вступ. Рівні мовної системи. Норми літературної мови
Урок № 1. Функції мови і мовлення. Роль мови у формуванні та самовираженні особистості
Урок № 2. Варіант І. Рівні мовної системи. Дотримання норм літературної мови. Основні норми української літературної вимови
Варіант ІІ. Рівні мовної системи. Дотримання норм літературної мови. Основні норми української літературної вимови
Урок № 3. Розвиток зв’язного мовлення. Поняття культури мовлення і спілкування. Спілкування як обмін інформацією. Професійне спілкування. Особливості усного й писемного спілкування. Діалог, монолог, полілог у професійному спілкуванні. Вимоги до культури мовлення
Урок № 4. Розвиток зв’язного мовлення. Контактне й дистантне спілкування. Вербальні і невербальні засоби спілкування. Мовленнєва діяльність. Рецептивні і продуктивні види мовленнєвої діяльності. Сприйняття, розуміння, відтворення, створення інформації Урок № 5. Складні випадки правопису ненаголошених голосних, м’якого знака, апострофа
Урок № 6. Стилістичні засоби фонетики
Урок № 7. Розвиток зв’язного мовлення. Складання і розігрування діалогів до запропонованих ситуацій у дистантному й контактному спілкуванні. Моделювання телефонної розмови
Урок № 8. Розвиток зв’язного мовлення. Усний переказ прочитаного тексту на професійну тему
Урок № 9. Диктант. Контрольне читання мовчки
Урок № 10. Контрольна робота № 1. «Рівні мовної системи. Норми літературної мови. Культура мовлення і спілкування. Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з орфоепії та фонетики». Тестування
Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з будови слова, словотвору, стилістики
Урок № 11. Морфологічна будова слова. Творення слів. Основні орфограми в коренях, префіксах та суфіксах
Урок № 12. Розвиток зв’язного мовлення. Нарис про людину — видатного представника певної професії (винахідника, ученого, дослідника, конструктора)
Урок № 13. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-нарис про людину — видатного представника певної професії Урок № 14. Розвиток зв’язного мовлення. Переклад текстів різних стилів, типів, жанрів українською мовою
Урок № 15. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням
Урок № 16. Стилістичні особливості значущих частин слова. Стилістичні засоби словотвору
Урок № 17. Контрольна робота № 2. «Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із будови слова, словотвору й стилістики». Тестування
Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з лексики, фразеології, стилістики
Урок № 18. Варіант І. Лексикологія. Лексика української мови за походженням. Зміни в лексичній системі української мови. Власне українська лексика
Варіант ІІ. Лексикологія. Лексика української мови за походженням. Зміни в лексичній системі української мови. Власне українська лексика
Урок № 19. Розвиток зв’язного мовлення. Читання текстів різних стилів, жанрів мовлення з використанням способів поглибленого, ознайомлювального, швидкого читання, читання-сканування
Урок № 20. Розвиток зв’язного мовлення. Редагування тексту
Урок № 21. Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Доручення. Офіційний лист
Урок № 22. Розвиток зв’язного мовлення. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаної науково-популярної статті
Урок № 23. Розвиток зв’язного мовлення. Розгорнуте повідомлення в науковому та публіцистичному стилях за попередньо складеними планом, тезами, конспектом
Урок № 24. Варіант І. Терміни. Професійна лексика
Варіант ІІ. Терміни. Професійна лексика
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок № 25. Синонімічне багатство мови. Словники і довідкова література. Електронні словники. Роль Інтернету в мовній і мовленнєвій освіті
Урок № 26. Роль фразеологізмів у професійному мовленні. Стилістичні засоби лексикології та фразеології
Урок № 27. Контрольна робота № 3. «Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з лексикології, фразеології, стилістики». Тестування
Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з морфології, стилістики. Орфографічно-пунктуаційний практикум
Урок № 28. Система частин мови. Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників, їх стилістичні особливості. Особливості вживання назв за професією, посадою, званням тощо
Урок № 29. Стилістичні засоби морфології. Варіанти відмінкових форм. Кличний відмінок іменника
Урок № 30. Розвиток зв’язного мовлення. Реферат
Урок № 31. Удосконалення правописної грамотності: правильне використання в писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань відомих орфограм і пунктограм
Урок № 32. Складні випадки правопису різних частин мови: написання імен, по батькові, прізвищ
Урок № 33. Диктант. Контрольне аудіювання
Урок № 34. Контрольна робота № 4. «Поглиблення й систематизація найважливіших відомостей з морфології, стилістики. Орфографічно-пунктуаційний практикум». Тестування
Повторення в кінці року
Урок № 35. Узагальнення й систематизація відомостей з фонетики, орфоепії, будови слова, словотвору, лексикології, фразеології, морфології, лінгвістики й стилістики
Додаток 1. Заходи предметного тижня української мови та літератури
Додаток 2. Диктанти
Додаток 3. Перекази

Українська мова. Плани-конспекти уроків. 11 клас. Академічний рівень
Календарний план
Урок № 1. Повторення вивченого в 10 класі. Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні, лексичні, фразеологічні засоби стилістики
Урок № 2. Словотворчі засоби стилістики. Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення, її варіативність
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок № 3. Стилістика мови. Культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики. Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа
Урок № 4. Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах.
Урок № 5. Ступені порівняння прикметників. Стягнені і нестягнені форми. Написання складних прикметників.
Урок № 6. Займенники й контекст. Синоніміка займенникових форм: неозначених, заперечних, означальних; вказівних займенників і прикметників; пропуск особових займенників; зайве вживання займенників. Правопис займенників.
Урок № 7. Стилістичні аспекти дієслівних категорій. Синоніміка дієприкметників: дієприкметникових зворотів і підрядних означальних речень. Синоніміка дієприслівників: дієприслівниковий зворот і підрядні речення обставинні.
Урок № 8. Стилістичні аспекти вживання часток НЕ і НІ з різними частинами мови
Урок № 9. Стилістичні аспекти написання -н- у прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках
Урок № 10. Стилістичні аспекти уживання відокремлених другорядних членів речення
Урок № 11. Стилістика простих речень. Види простих речень і їх відтінки значень
Урок № 12. Синоніміка двоскладних і односкладних речень, неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових, означено-особових і безособових
Урок № 13. Синоніміка мовних засобів вираження: присудка; другорядних членів; інверсія замість прямого порядку слів; синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних членів
Урок № 14. Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій, їх емоційно-експресивний характер
Урок № 15. Стилістичні аспекти вживання простого речення
Урок № 16. Стилістика складних речень. Смислові відношення між частинами складних речень
Урок № 17. Синоніміка складносурядних і складнопідрядних речень
Урок № 18. Синоніміка складних безсполучникових і складносурядних речень
Урок № 19. Синоніміка складних безсполучникових і складнопідрядних речень (стилістичні аспекти)
Урок № 20. Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами; синоніміка сполучників і сполучних слів, що з’єднують складні сполучникові речення
Урок № 21. Пунктограми в складному реченні (узагальнення вивченого)
Урок № 22. Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення. Пряма і непряма мова, її призначення й граматично-смислові особливості
Урок № 23. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Синоніміка речень з прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові
Урок № 24. Пунктограми при прямій мові та діалозі
Урок № 25. Стилістика мовлення (функціональна). Культура мовлення. Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, їх співвідношення й особливості. Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування) й мовні
Урок № 26. Стилі мовлення: розмовний, науковий, офіційно-діловий, художній і публіцистичний, їх підстилі. Зміст і структура текстів кожного зі стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри
Урок № 27. Культура мовлення. Мовлення правильне й комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення (змістовність, логічність, багатство і різноманітність, точність, виразність, доречність), їх основні ознаки (практично)
Урок № 28. Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови. Лексикологія і фразеологія
Урок № 29. Морфологічна будова слова
Урок № 30. Написання слів з найуживанішими орфограмами
Урок № 31. Частини мови
Урок № 32. Слово, словосполучення, речення. Просте речення. Члени речення
Урок № 33. Складне речення
Урок № 34. Система розділових знаків
Урок № 35. Текст, його будова
Додаток 1. Диктанти
Додаток 2. Читання мовчки
Додаток 3. Перекази
Додаток 4. Орієнтовні теми для творів
Додаток 5. Тести


Українська мова. Плани-конспекти уроків. 11 клас. Рівень стандарту
Урок № 1. Українська мова у світі. Українська діаспора
Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту й стилістики
Урок № 2. Найважливіші відомості із синтаксису й пунктуації: словосполучення та речення, синтаксичні зв’язки в них. Класифікація речень за будовою
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ
Урок № 3. Стилістичні особливості простих і складних речень. Синтаксичні норми
Урок № 4. Розвиток зв’язного мовлення. Поняття комунікації як діяльності учасників спілкування з метою інформаційного обміну та взаємовпливу. Усне й писемне ділове спілкування. Дотримання ознак культури мовлення — важлива передумова ефективної комунікації
Урок № 5. Комунікація у професійній сфері. Особистість і комунікаційна діяльність. Комунікабельність як риса характеру людини. Етика професійного спілкування. Модель вербальної комунікації. Використання вербального і невербального коду в комунікації
Урок № 6. Розвиток зв’язного мовлення. Міжкультурна комунікація в професійній сфері. Універсальне й національне в міжкультурній комунікації. Символіка в міжмовній комунікації. Комунікативні помилки
Урок № 7. Розвиток зв’язного мовлення. Стислий переказ тексту на професійну тему із творчим завданням
Урок № 8. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням
Урок № 9. Особливості вживання у мовленні односкладних та двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень
Урок № 10. Контрольна робота № 1. «Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту й стилістики». Тестування
Урок № 11. Розвиток зв’язного мовлення. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаної науково-популярної статті
Урок № 12. Розвиток зв’язного мовлення. Переклад тексту українською мовою
Урок № 13.
Варіант І. Особливості вживання в мовленні різних видів складних речень. Інтонування різних видів складних речень. Синтаксичний аналіз
Варіант ІІ. Особливості вживання в мовленні різних видів складних речень. Інтонування різних видів складних речень. Синтаксичний аналіз
Урок № 14. Основні пунктограми в простому й складному реченнях, у реченнях з прямою мовою та в діалозі. Пунктуаційний аналіз. Способи цитування
Урок № 15. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі
Урок № 16. Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки
Урок № 17. Контрольна робота № 2. «Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації, лінгвістики та стилістики». Тестування
Урок № 18. Текст як середовище функціонування мовних одиниць. Основні ознаки тексту (зв’язність, комунікативність, інформативність). Зміст і будова тексту. Текст у професійному спілкуванні
Урок № 19.
Варіант І Складне синтаксичне ціле. Актуальне членування речення. Способи зв’язку речень у тексті
Варіант ІІ Складне синтаксичне ціле. Актуальне членування речення. Способи зв’язку речень у тексті
Урок № 20. Риторика як наука і мистецтво
Урок № 21. Розвиток зв’язного мовлення. Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора. Професійний імідж
Урок № 22. Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Види текстів у діловому, професійному мовленні. Текст різних стилів, типів, жанрів мовлення
Урок № 23. Розвиток зв’язного мовлення. Підготовка промови
Урок № 24. Розвиток зв’язного мовлення. Виступ на зборах, семінарах, конференціях (підготовлений і заздалегідь не підготовлений)
Урок № 25. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту із творчим завданням
Урок № 26. Розвиток зв’язного мовлення. Полеміка в професійному спілкуванні. Полемічні прийоми. Етика полемічної майстерності
Урок № 27. Контрольна робота № 3. «Синтаксис і стилістика тексту». Тестування
Орфографічно-пунктуаційний практикум
Уроки № 28–29. Удосконалення правописної грамотності: правильне використання відомих орфограм і пунктограм у писемному мовленні під час відтворення й створення висловлювань
Урок № 30. Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Протокол. Витяг з протоколу
Урок № 31. Удосконалення правописної грамотності: правильне використання відомих орфограм і пунктограм у писемному мовленні під час відтворення й створення висловлювань. Тренувальні вправи
Урок № 32. Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту
Урок № 33. Розвиток зв’язного мовлення. Конспектування висловлювання, що сприймається на слух
Урок № 34. Контрольна робота № 4. «Орфографічно-пунктуаційний практикум». Тестування
Урок № 35.
Варіант І Узагальнення і систематизація відомостей із синтаксису, пунктуації, лінгвістики й стилістики
Варіант ІІ Узагальнення і систематизація відомостей із синтаксису, пунктуації, лінгвістики й стилістики
Додаток 1. Схеми аналізу художнього тексту
Додаток 2. Схеми розбору речення
Додаток 3. Перекази
Додаток 4. Диктанти