Математика (Геометрія). 11 клас. Рівень стандарту: Комплексний зошит для контролю знань

код:
Т15052У
автор:
Роганін О. М.

Роганін О. М.
Математика (Геометрія). 11 клас. Рівень стандарту: Комплексний зошит для контролю знань /О. М. Роганін.— Х.: Видавництво «Ранок», 2011.— 48 с.
ISBN 978-617-540-264-1
Посібник складений відповідно до чинної програми з геометрії для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) і призначений для поточного і підсумкового контролю навчальних досягнень учнів. Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи. У першій частині за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу); графічний тренінг (контролюється володіння графічними вміннями); самостійна робота (відстежується рівень засвоєння частини теми, що вивчається). Кожну роботу подано у двох варіантах. Друга частина містить контрольні роботи, які допоможуть перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою. Усі роботи наведено у чотирьох варіантах. Зміст посібника дозволяє використовувати видання в комплекті з будь-яким підручником, призначеним для організації навчання на рівні стандарту. Призначено для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів, вчителів математики.
УДК 371.388:512
ББК 22.15я721

Язык:
укр.
количество страниц:
48
розмер файла:
18,4 МБ
Цeна: 15 грн 15 грн
Способ оплаты: Купить Купить
подробнее о способе оплаты подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

Методичні рекомендації щодо використання перевірочних робіт. 1
Частина I. Поточний контроль знань
Картка контролю теоретичних знань 1. Координати і вектори 3
Графічний тренінг 1. Координати і вектори. 4
Картка контролю теоретичних знань 2. Геометричні тіла. 5
Графічний тренінг 2. Геометричні тіла 6
Картка контролю теоретичних знань 3. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл 7
Графічний тренінг 3. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл 8
Картка контролю теоретичних знань 4. Повторення курсу геометрії. 9
Графічний тренінг 4. Повторення курсу геометрії 10
Самостійна робота 1. Прямокутні координати у просторі. Відстань між двома точками. 11
Самостійна робота 2. Застосування координат у просторі для вимірювання відстаней 12
Самостійна робота 3. Вектори у просторі 13
Самостійна робота 4. Дії над векторами. 14
Самостійна робота 5. Многогранники 15
Самостійна робота 6. Призма 16
Самостійна робота 7. Паралелепіпед 17
Самостійна робота 8. Піраміда 18
Самостійна робота 9. Правильні многогранники. 19
Самостійна робота 10. Циліндр 20
Самостійна робота 11. Конус 21
Самостійна робота 12. Куля і сфера 22
Самостійна робота 13. Об’єм прямокутного паралелепіпеда 23
Самостійна робота 14. Об’єм призми 24
Самостійна робота 15. Об’єм піраміди 25
Самостійна робота 16. Об’єм циліндра. 26
Самостійна робота 17. Об’єм конуса 27
Самостійна робота 18. Об’єм кулі. 28
Самостійна робота 19. Площа поверхні циліндра 29
Самостійна робота 20. Площа поверхні конуса 30
Самостійна робота 21. Площа сфери 31
Самостійна робота 22. Повторення курсу геометрії 32
Частина II. Контрольні роботи
Контрольна робота 1. Координати і вектори. 33
Контрольна робота 2. Геометричні тіла 37
Контрольна робота 3. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл. 41
Контрольна робота 4. Повторення курсу геометрії. 45