Математичні диктанти. Математика. 5–6 класи

код:
Т6499У
автор:
Корнієнко Т. Л.

Математичні диктанти. Математика. 5–6 класи / Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна.— Х.: Видавництво «Ранок», 2009.— 160 с.— (Бібліотека творчого вчителя).
ISBN 978–966–672–254–9.
Посібник складено відповідно до чинної програми з математики (12-річна школа) і являє собою збірник диктантів з математики для 5 і 6 класів. Посібник містить 76 диктантів у двох варіантах із відповідями й стислими розв’язаннями. Диктанти допоможуть учителеві швидко провести поточний контроль, своєчасно виявити прогалини у знаннях учнів. У ході їх написання учні вчаться сприймати умови завдань на слух, покроково відпрацьовувати способи розв’язування задач. Диктанти розвивають пам’ять, швидкість реакції, алгоритмічну культуру учнів. Посібник може бути використаний при роботі за будь-яким чинним підручником. Призначений для вчителів математики, учнів 5 і 6 класів.
УДК 371.388:51
ББК 22.я721

Язык:
укр.
количество страниц:
160
розмер файла:
1,26 МБ
Цeна: 15 грн 15 грн
Способ оплаты: Купить Купить
подробнее о способе оплаты подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

Передмова. 6
5 клас
Тема 1. Натур альні числа. Геометричні фігури та величини
1.1. Ряд натуральних чисел. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел 8
1.2. Відрізок. Довжина відрізка. Ламана 10
1.3. Площина. Пряма. Промінь 12
1.4. Координатний промінь. Порівняння натуральних чисел 14
1.5. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання
161.6. Віднімання натуральних чисел . 18
1.7. Числові та буквені вирази. Формули 20
1.8. Рівняння22
1.9. Кут. Позначення кутів. Види кутів. Вимірювання кутів. Бісектриса кута24
1.10. Многокутники. Рівні фігури . 26
1.11. Прямокутник. Квадрат. Трикутник і його види . 28
1.12. Множення натуральних чисел . 30
1.13. Переставна, сполучна та розподільна властивості множення 32
1.14. Ділення натуральних чисел . 34
1.15. Квадрат і куб числа 36
1.16. Площа. Площа прямокутника . 38
1.17. Прямокутний паралелепіпед і його об’єм 40
1.18. Підсумковий диктант за темою 1 . 42
Тема 2. Дробові числа
2.1. Поняття звичайного дробу . 44
2.2. Правильні та неправильні дроби. Порівняння дробів . 46
2.3. Додавання і віднімання дробів з однаковими
знаменниками . 48
2.4. Дроби і ділення натуральних чисел . 50
2.5. Мішані числа . 52
2.6. Десяткові дроби. Запис і читання десяткових дробів 54
2.7. Порівняння десяткових дробів . 56
2.8. Округлення десяткових дробів.
Додавання і віднімання десяткових дробів . 58
2.9. Множення і ділення десяткових дробів на 10; 100; 0,1; 0,01 тощо . 60
2.10. Множення десяткових дробів 62
2.11. Ділення десяткових дробів на натуральне число 64
2.12. Ділення на десятковий дріб . 66
2.13. Усі дії з десятковими дробами . 68
2.14. Середнє арифметичне. Середні величини 70
2.15. Відсотки 72
2.16. Знаходження відсотків від числа . 74
2.17. Знаходження числа за його відсотками 76
2.18. Масштаб. Знаходження відстаней на географічній карті . 78
2.19. Підсумковий диктант за темою 2 . 80
2.20. Підсумковий диктант за курс 5 класу . 82
6 клас
Тема 1. Подільність чисел
1.1. Дільники натурального числа 84
1.2. Ознаки подільності на 2, 5, 10 . 86
1.3. Ознаки подільності на 3 і 9 88
1.4. Прості та складені числа 90
1.5. Прості та складені числа 92
1.6. Розкладання чисел на прості множники . 94
1.7. Найбільший спільний дільник (НСД). Взаємно прості числа . 96
1.8. Найбільший спільний дільник (НСД). Взаємно прості числа . 98
1.9. Кратні натурального числа. Найменше спільне кратне (НСК) 100
1.10. Найменше спільне кратне (НСК). 102
1.11. Підсумковий диктант за темою 1 104
Тема 2. Звичайні дроби
2.1. Основна властивість дробу 106
2.2. Скорочення дробів. 108
2.3. Зведення дробів до спільного знаменника. Найменший спільний знаменник дробів 110
2.4. Порівняння дробів 112
2.5. Додавання і віднімання звичайних дробів . 114
2.6. Додавання і віднімання звичайних дробів . 116
2.7. Множення звичайних дробів 118
2.8. Множення звичайних дробів 120
2.9. Ділення звичайних дробів 122
2.10. Знаходження дробу від числа і числа за його дробом 124
2.11. Перетворення звичайних дробів на десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби.
Десяткове наближення звичайного дробу126
2.12. Підсумковий диктант за темою 2 128
Тема 3. Відношення і пропорції
3.1. Відношення. Основна властивість відношення.
Пропорція130
3.2. Пропорція. Основна властивість пропорції 132
3.3. Випадкові події. Ймовірність випадкової події . 134
3.4. Відсоткове відношення двох чисел.
Відсоткові розрахунки . 136
3.5. Пряма пропорційна залежність.
Задачі на пропорційне ділення 138
3.6. Коло. Круг. Довжина кола. Площа круга . 140
3.7. Підсумковий диктант за темою 3 142
Тема 4. Раціон альні числа і дії над ними
4.1. Додатні та від’ємні числа. Число 0. Координатна
пряма. Раціональні числа 144
4.2. Протилежні числа. Модуль числа . 146
4.3. Порівняння раціональних чисел . 148
4.4. Додавання раціональних чисел 150
4.5. Віднімання раціональних чисел . 152
4.6. Множення і ділення раціональних чисел154
4.7. Розкриття дужок. Добуток подібних доданків . 156
4.8. Перпендикулярні та паралельні прямі.
Координатна площина . 158