Геометрія. 11 клас. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань

код:
Т15044У
автор:
Роганін О. М.

Роганін О. М. Геометрія. 11 клас. Академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань / О. М. Роганін.—Х.: Видавництво «Ранок», 2011.— 64 с.
ISBN 978-617-540-263-4
Посібник складений відповідно до чинної програми з геометрії для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень) і призначений для поточного і підсумкового контролю навчальних досягнень учнів. Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи. У першій частині за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (КТЗ) (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу); графічний тренінг (ГТ) (контролюється володіння графічними вміннями); самостійна робота (СР) (відстежується рівень засвоєння частини теми, що вивчається). Кожну роботу подано у двох варіантах. Друга частина містить контрольні роботи, які допоможуть перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою. Усі роботи наведено у чотирьох варіантах. Зміст посібника дозволяє використовувати видання в комплекті з будь-яким підручником, призначеним для організації навчання на академічному рівні. Призначено для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів, вчителів математики.
УДК 371.388:512
ББК 22.15я721

Язык:
укр.
количество страниц:
64
розмер файла:
18,8 МБ
Цeна: 15 грн 15 грн
Способ оплаты: Купить Купить
подробнее о способе оплаты подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

Частина 1. Пото чний ко нтроль знань
Методичні рекомендації щодо використання перевірочних робіт для поточного контролю 2
Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі
Картка контролю теоретичних знань 1. 3
Графічний тренінг 1 4
Многогранники
Картка контролю теоретичних знань 2. 5
Графічний тренінг 2 6
Тіла обертання
Картка контролю теоретичних знань 3. 7
Графічний тренінг 3 8
Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл
Картка контролю теоретичних знань 4. 9
Графічний тренінг 4 10
Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач
Картка контролю теоретичних знань 5. 11
Графічний тренінг 5 12
Самостійна робота 1. П рямокутна система координат у просторі. Відстань між двома точками.
Координати середини відрізка. 13
Самостійна робота 2. Перетворення у просторі 14
Самостійна робота 3. Вектори у просторі 15
Самостійна робота 4. Операції над векторами та їх властивості 16
Самостійна робота 5. Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. 17
Самостійна робота 6. Многогранник та його елементи. Призма 18
Самостійна робота 7. Призма. Пряма і правильна призми. 19
Самостійна робота 8. Паралелепіпед 20
Самостійна робота 9. Піраміда. 21
Самостійна робота 10. Правильна піраміда 22
Самостійна робота 11. Зрізана піраміда. 23
Самостійна робота 12. Правильні многогранники. 24
Самостійна робота 13. Циліндр. 25
Самостійна робота 14. Конус. 26
Самостійна робота 15. Зрізаний конус 27
Самостійна робота 16. Куля і сфера. 28
Самостійна робота 17. Об’єм паралелепіпеда 29
Самостійна робота 18. Об’єм призми 30
Самостійна робота 19. Об’єм піраміди 31
Самостійна робота 20. Об’єм зрізаної піраміди. 32
Самостійна робота 21. Об’єм циліндра. 33
Самостійна робота 22. Об’єм конуса. 34
Самостійна робота 23. Об’єм зрізаного конуса. 35
Самостійна робота 24. Об’єм кулі 36
Самостійна робота 25. Площа поверхні циліндра 37
Самостійна робота 26. Площі поверхні конуса та зрізаного конуса. 38
Самостійна робота 27. Площа сфери 39
Самостійна робота 28. Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач на комбінації многогранників і кулі (сфери). 40
Самостійна робота 29. Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач на комбінації тіл обертання. 41
Самостійна робота 30. Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач. 42
Частина 2. Контрольні роботи
Методичні рекомендації щодо використання контрольних робіт 44
Контрольна робота 1. Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі. 45
Контрольна робота 2. Многогранники. 49
Контрольна робота 3. Тіла обертання 53
Контрольна робота 4. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл. 57
Контрольна робота 5. Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач. 61