Геометрія. 10 клас. Профільний рівень: Розробки уроків

код:
Т11466У
автор:
Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна

Геометрія. 10 клас. Профільний рівень: Розробки уроків / Т. Л. Корнієнко, В. І. Фіготіна.— 2-ге вид., перероб. і доп.— Х.: Видавництво «Ранок», 2011.— 496 с.— (Профільна школа). + Додат. (16 с.).
ISBN 978-611-540-393-6
Посібник складено відповідно до нової програми з геометрії для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень) і побудовано з використанням форм і методів навчання, що відповідають специфіці курсу та віковим особливостям учнів.
Видання містить плани-конспекти до 140 уроків, у яких зазначено їхні основні структурні елементи й мету, вміщено методичні рекомендації до кожної теми. Запропонований комплекс диференційованих усних і письмових завдань спрямовано на формування й удосконалення вмінь учнів застосовувати отримані знання для розв’язання планіметричних і стереометричних задач та оволодіння математичними методами, зокрема математичним моделюванням.
Зміст посібника дозволяє використовувати видання при роботі класу за будь-яким підручником, призначеним для організації навчання на профільному рівні.
До посібника безкоштовно додається календарно-тематичний план.
Призначено для вчителів математики, студентів педагогічних вузів.
УДК 371.388:514
ББК 74.262.21

Язык:
укр.
количество страниц:
496
розмер файла:
4,85 МБ
Цeна: 30 грн
Способ оплаты: Купить
подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

Передмова 3
Тема 1. Cистем атизація та уз агальнення фактів і методів планіметрії
Урок № 1 Аксіоми планіметрії. Система опорних фактів курсу планіметрії 5
Урок № 2 Система опорних фактів курсу планіметрії 11
Урок № 3–4 Система опорних фактів курсу планіметрії 13
Урок № 5–6 Система опорних фактів курсу планіметрії 24
Урок № 7–8 Система опорних фактів курсу планіметрії 28
Урок № 9 Система опорних фактів курсу планіметрії 32
Урок № 10 Система опорних фактів курсу планіметрії 36
Уроки № 11–12 Система опорних фактів курсу планіметрії. 39
Урок № 13 Система опорних фактів курсу планіметрії 46
Урок № 14 Система опорних фактів планіметрії 49
Урок № 15 Система опорних фактів планіметрії 51
Урок № 16 Систематизація опорних фактів планіметрії 56
Урок № 17 Систематизація опорних фактів планіметрії 60
Урок № 18 Контрольна робота № 1 64
Урок № 19 Аналіз контрольної роботи № 1 69
Уроки № 20–21 Система опорних фактів планіметрії 73
Урок № 22 Система опорних фактів планіметрії 79
Урок № 23 Геометричний і аналітичний методи розв’язування планіметричних задач 83
Урок № 24 Розв’язування задач 87
Урок № 25 Розв’язування планіметричних задач 90
Урок № 26 Розв’язування задач планіметрії 94
Урок № 27 Контрольна робота № 2 99
Урок № 28 Аналіз контрольної роботи № 2 103
Тема 2. Вступ до стереометрії
Урок № 29 Введення. Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії. 106
Урок № 30 Аксіоми стереометрії. 111
Урок № 31 Теорема про проведення площини через пряму і точку. 113
УРОК № 32 Перетин прямої з площиною 116
УРОК № 33 Існування площини, яка проходить через три дані точки 121
Урок № 34 Аксіоми стереометрії та наслідки з них 123
Уроки № 35–36 Аксіоми стереометрії та наслідки з них 125
Урок № 37 Аксіоми стереометрії та наслідки з них 129
Урок № 38 Аксіоми стереометрії та наслідки з них 134
Урок № 39 Контрольна робота № 3 137
Урок № 40 Аналіз контрольної роботи № 3 141
Тема 3. Паралельність прямих і площин у просторі
Урок № 41 Взаємне розміщення двох прямих у просторі 146
Урок № 42 Теорема про існування і єдиність прямої, що проходить через дану точку і паралельна даній прямій 149
Уроки № 43–44 Ознака паралельності прямих. Ознака мимобіжних прямих 152
Урок № 45 Паралельність прямих у просторі. Ознака паралельності прямих 156
Урок № 46 Ознака мимобіжних прямих 159
Уроки № 47–48 Паралельні прямі і мимобіжні прямі. Ознака мимобіжних прямих, ознака паралельних прямих 162
Уроки № 49 Аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих у просторі 167
Урок № 50 Аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих у просторі 172
Урок № 51 Контрольна робота № 4 175
Урок № 52 Аналіз контрольної роботи № 4 181
Уроки № 53–54 Розміщення прямої та площини в просторі. Ознака паралельності прямої та площини 185
Урок № 55 Паралельність прямої та площини. 189
Уроки № 56–57 Паралельність прямої та площини 192
Урок № 58 Паралельність прямої та площини. 196
Урок № 59 Взаємне розміщення двох площин у просторі. Паралельні площини. Ознака паралельності площин. 200
Урок № 60 Паралельні площини 203
Урок № 61 Властивості паралельних площин 207
Уроки № 62–63 Властивості паралельних площин 209
Уроки № 64–65 Паралельність площин. 212
Уроки № 66–67 Побудова перерізів многогранників 217
Урок № 68 Побудова перерізів многогранників 221
Урок № 69 Паралельність площин 226
Урок № 70 Паралельне проектування і його властивості 230
Урок № 71 Зображення фігур у стереометрії 233
Урок № 72 Паралельне проектування і його властивості 238
Уроки № 73–74 Паралельне проектування і його властивості 242
Урок № 75 Паралельність прямих і площин у просторі. 247
Урок № 76 Паралельність прямих і площин 252
Урок № 76 Побудова перерізу многогранника площиною, заданою точкою і умовою паралельності 254
Урок № 77 Контрольна робота № 4 257
Урок № 79 Аналіз контрольної работи № 6 264
Урок № 80 Підсумковий огляд матеріалу тем 2 і 3. 266
Тема 4. Перпендикулярність прямих і площин у просторі
Урок № 81 Перпендикулярність прямих у просторі 273
Урок № 82 Перпендикулярність прямих у просторі 277
Урок № 83 Перпендикулярність прямої та площини. Ознака перпендикулярності прямої та площини. 279
Урок № 84 Перпендикулярні пряма і площина. Побудова перпендикулярних прямих і площин 283
Урок № 85 Перпендикулярні пряма та площина. Побудова перпендикулярних прямих і площин 287
Уроки № 86–87 Властивості прямих, перпендикулярних до площини 290
Урок № 88 Перпендикуляр і похила. 296
Урок № 89 Перпендикулярність прямої та площини. Розв’язування задач. 301
Урок № 90 Властивість точки, рівновіддаленої від вершин многокутника 304
Урок № 91 Перпендикулярність прямої та площини. Перпендикуляр і похила. 309
Урок № 92 Перпендикулярність прямої та площини 315
Урок № 93 Контрольна робота № 6 319
Урок № 94 Аналіз контрольної роботи № 6 323
Урок № 95 Теорема про три перпендикуляри. Відстань від точки до прямої. 328
Урок № 96 Відстань від точки до прямої в просторі 332
Урок № 97 Застосування теореми про три перпендикуляри. Властивість точки, рівновіддаленої від сторін многокутника 337
Урок № 98 Розв’язування задач на застосування властивості точки, рівновіддаленої від сторін многокутника. 340
Урок № 99 Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності площин 344
Урок № 100 Перпендикулярність площин. Властивості перпендикулярних площин 347
Уроки № 101–102 Перпендикулярність площин 351
Урок № 103 Теорема про три перпендикуляри. Перпендикулярність площин 356
Урок № 104 Теорема про три перпендикуляри. Перпендикулярність площин 362
Урок № 105 Контрольна робота № 7 367
Урок № 106 Аналіз контрольної роботи № 7 372
Урок № 107 Відстань від прямої до паралельної їй площини, між паралельними площинами 377
Урок № 108 Відстань від прямої до паралельної їй площини, між паралельними прямими. Розв’язування задач 381
Урок № 109 Відстань між мимобіжними прямими 384
Уроки № 110–111 Відстані в просторі 387
Урок № 112 Відстані в просторі 392
Урок № 113 Кути між прямими, між прямою і площиною 397
Урок № 114 Двогранний кут. Кут між площинами 401
Урок № 115 Ортогональне проектування 405
Урок № 116 Площа ортогональної проекції многокутника 407
Урок № 117 Площа ортогональної проекції многокутника 410
Урок № 118 Відстані і кути в просторі. Площа ортогональної проекції многокутника 414
Урок № 119 Відстані та кути в просторі 419
Урок № 120 Контрольна робота № 8 422
Резерв часу і повторення
Уроки № 121–122 Аксіоми стереометрії та наслідки з них 427
Уроки № 123–124 Паралельність прямих у просторі 431
Уроки № 125–126 Паралельність прямої та площини. 436
Уроки № 127–128 Взаємне розміщення площин у просторі. Паралельність площин 442
Уроки № 129–130 Перпендикулярність прямих у просторі. Перпендикулярність прямої та площини 450
Уроки № 131–132 Перпендикуляр і похила. 458
Уроки № 133–134 Теорема про три перпендикуляри. Відстань від точки до прямої. Властивість точки, рівновіддаленої від вершин (сторін) многокутника 465
Уроки № 135–136 Перпендикулярність площин 472
Уроки № 137–138 Відстань у просторі 480
Уроки № 139–140 Кути в просторі. 486
Література491