Фізика. 11 клас. Академічний рівень. Профільний рівень: Збірник задач

код:
Т900433У
автор:
Карпухіна О. О.

ISBN 978-617-540-545-1
Збірник відповідає чинній програмі з фізики для 11 класу (академічний і профільний рівні), містить задачі трьох рівнів складності.
Видання складене максимально зручно для вчителя і учнів; з кожної теми наведені приклади розв’язування типових задач.
Призначено для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів фізики.
УДК [53:371.3](076.1)
ББК 22.3я72

Язык:
укр.
количество страниц:
224
розмер файла:
10,5 МБ
Цeна: 40 грн
Способ оплаты: Купить
подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

Зміст
Передмова 3
Електричне поле
1. Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду 4
2. Напруженість електростатичного поля. Принцип суперпозиції полів. 14
3. Речовина в електричному полі. 23
4. Потенціал електричного поля 29
5. Конденсатори. Енергія електричного поля. 35
Електричний струм
6. Закон Ома для ділянки ланцюга. 44
7. Електрорушійна сила (ЕРС). Закон Ома для повного кола. 53
8. Робота й потужність електричного струму. 59
9. Електричний струм у різних середовищах. 66
Електромагнітне поле
10. Магнітне поле струму. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції. 76
11. Сила Ампера. Сила Лоренца. 83
12. Магнітні властивості речовини 96
13. Електромагнітна індукція 98
14. Самоіндукція. Енергія магнітного поля 111
15. Змінний струм. 116
Електромагнітні коливання й хвилі
16. Вільні електромагнітні коливання. Коливальний контур. 129
17. Електромагнітні хвилі 142
Хвильова й квантова оптика
18. Геометрична оптика 150
19. Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція світла. Дифракція світла. Дисперсія світла 162
20. Квантові властивості світла. Світлові кванти. Тиск світла. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла 169
21. Фотоефект 175
Атомна і ядерна фізика
22. Атомна і ядерна фізика 182
Відповіді. 196
Додаток 217