Екологія. 11 клас: Розробки уроків

код:
Ш14353У
автор:
Безручкова С. В.

Безручкова С. В.
Екологія. 11 клас: Розробки уроків.— Х.: Вид-во «Ранок», 2011.— 208 с. — (Серія «Новий майстер-клас»).
ISBN 978-617-540-270-2.
Посібник містить методичні рекомендації зі структури уроків, форм, засобів і методів навчання, розробки уроків екології в 11 класі й має на меті зорієнтувати вчителів екології у виборі педагогічних технологій для реалізації компетентнісного підходу до навчання екології. Подано варіанти практичних і контрольних робіт. Призначений для вчителів екології.
УДК 504:371.214.116
ББК 74.262.01

Язык:
укр.
количество страниц:
208
розмер файла:
1,5 МБ
Цeна: 30 грн
Способ оплаты: Купить
подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

Передмова 3
Урок 1 Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля. Структура сучасної екології та її місце в системі наук 4
Урок 2 Властивості складних систем. Біосфера, основні положення вчення В. І. Вернадського про біосферу. Еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільства 19
Урок 2* Властивості складних систем. Біосфера, основні положення вчення В. І. Вернадського про біосферу. Еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільства 33
Урок 3 Ноосфера. Еволюція уявлень про місце людини в природі. Історичні етапи взаємодії суспільства і природи та їх екологічні особливості. Масштаби й наслідки
антропогенного впливу на природне середовище на сучасному етапі 43
Урок 4 Категорія «забруднення». Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища. Види забруднень та їх вплив на компоненти природи, живі організми 53
Урок 4* Категорія «забруднення». Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища. Види забруднень та їх вплив на компоненти природи, живі організми 74
Урок 5 Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень. Форми стійкості геосистем. Стійкість природних і антропогенізованих геосистем. 84
Урок 6 Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів. Типологія компонентів природи за ступенем стійкості до антропогенних чинників. Поняття стійкого «консервативного» і нестійкого «прогресивного» компонента
природи 97
Урок 7 Наслідки деградації природних компонентів. Категорія «деградована геосистема» 104
Урок 8 Контрольна робота з тем «Екологія як наука про довкілля», «Природа і людина. Системний підхід», «Проблема забруднення навколишнього середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень» 114
Урок 9 Колообіг речовин і енергії як основний системотворчий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та його роль у функціонуванні та розвитку геосистем 119
Урок 10 Колообіг речовин, енергії, інформації та їх зміни антропогенною діяльністю 125
Урок 11 Категорія «збалансований розвиток», її еволюція. Найважливіші баланси у сфері природокористування. Досягнення пропорцій між природо-ресурсним потенціалом і особливостями його використання 137
Урок 12 Збалансованість між біологічною продуктивністю і споживанням біологічної продукції. Поняття «невиснажливого природокористування». Досягнення балансу між основними сферами господарської діяльності. Практична робота «Існуюча й оптимальна структура природокористування в Україні» 146
Урок 13 Категорія «біорізноманіття». Генетичне видове і екосистемне біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття. Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття. Основні категорії заповідних об’єктів 157
Урок 14 Уявлення про екомережі. Міжнародні та національні програми збереження біорізноманіття. Практична робота «Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України». 169
Урок 15 Категорія «оптимізація». Критерії та пріоритети ландшафтно-екологічної оптимізації території. Ієрархія цілей організації. Найвищий пріоритет природоохоронної та антропоекологічної функцій 178
Урок 16 Оптимізація «природного каркаса» території. Оптимальне співвідношення природних та господарських угідь. Обґрунтування територіальної структури природних угідь. Нормування антропогенних навантажень. Практична робота «Аналіз співвідношень природних і антропогенних угідь своєї області, адміністративного району і порівняння їх з оптимальними показниками» 187
Урок 17 Контрольна робота з тем «Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії», «Проблема збалансованого природокористування», «Проблема збереження біотичного і ландшафт-ного різноманіть», «Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації території» 196
Література 202
Сторінки для копіювання 203