Екологія. 11 клас: Робочий зошит (рівень стандарту, академічний рівень)

код:
Ш900404У
автор:
Шаламова-Харченко Р. М., Бороздіна О. М.

Екологія. 11 клас: Робочий зошит (рівень стандарту, академічний рівень) / Шаламова-Харченко Р. М., Бороздіна О. М.— Х.: Вид-во «Ранок», 2011.— 48 с.+ дод. 32 с.
ISBN 978–617–540–271–9
Зошит містить теоретичний матеріал і завдання для закріплення знань за всіма темами чинної програми з екології для 11 класів (рівень стандарту і академічний рівень). У вкладиші, що відділяється від основного зошита, розміщено всі практичні роботи, виконання яких передбачене програмою, та дві контрольні роботи, подані у двох варіантах. Призначений для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
УДК [504:371.3](076.5)
ББК 74.262.01я721

Язык:
укр.
количество страниц:
48
розмер файла:
5,28 МБ
Бесплатное приложение:
Додаток
Цeна: 15 грн 15 грн
Способ оплаты: Купить Купить
подробнее о способе оплаты подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

Тема 1. Екологія як наука про довкілля
Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля 2
Структура сучасної екології та її місце в системі наук 4
Тема 2. Природа і людина: системний підхід
Біосфера 7
Історичні етапи взаємодії суспільства і природи та їх екологічні особливості 11
Тема 3. Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень
Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища та їхні види 13
Стійкість природних і антропогенізованих геосистем. Форми стійкості геосистем 17
Тема 4. Проблема деградації природних компонентів
Основні причини деградації природних компонентів. 19
Наслідки деградації природних компонентів. 22
Тема 5. Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії
Біогеохімічний цикл та його значення 25
Колообіги речовин, енергії, інформації та їх зміни антропогенною діяльністю 27
Тема 6. Проблема збалансованого природокористування
Розвиток природокористування 30
Раціональне природокористування 32
Тема 7. Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть
Причини і наслідки деградації біорізноманіття 34
Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття 36
Тема 8. Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації території
Критерії та пріоритети ландшафтно-екологічної оптимізації території 39
Еколого-природний каркас 41
Нормування антропогенних навантажень. 44