Буду мову я вивчати: Зошит з української мови для ЗНЗ з російською мовою навчання. 3 клас : до підруч. О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти, Н. І. Яновицької. У 2 ч. Ч. 1.

код:
Н900230У_Ч1
автор:
Кобзар Олена Григорівна

Буду мову я вивчати : Зошит з української мови для ЗНЗ з російською мовою навчання. 3 клас : до підруч. О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти, Н. І. Яновицької. У 2 ч. Ч. 1. — Х. : Вид-во «Ранок», 2014. — 48 с. : іл.
ISBN 978-617-09-1863-5 (Частина перша)
Зошит призначений для організації роботи учнів 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання. Відповідає програмі (2011 р.) та підручнику «Українська мова» О. Н. Хорошковської, Г. І. Охоти, Н. І. Яновицької. — (К.: Освіта, 2013).
Посібник допоможе ефективно засвоїти курс української мови, оскільки містить різноманітні завдання: мовні розминки, усні вправи, скоромовки, творчі завдання, загадки, віршики, корисні додатки для вчителя та учня, багато ілюстрацій. Завдання на кольоровій вкладці призначені для розвитку мовлення третьокласників. Методичні рекомендації, призначені для вчителів, містять відповіді до складних завдань і корисні поради щодо викладання матеріалу уроків.
Зошит призначений для організації роботи учнів 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання на уроці та вдома.
УДК [811.161.2:373.3](076)
ББК 74.268.1(4Укр)я71я 

Язык:
укр.
количество страниц:
48
розмер файла:
6,33 МБ
Цeна: 15 грн 12 грн
Способ оплаты: Купить Купить
подробнее о способе оплаты подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

Зміст
Урок 1 Пригадуємо букви української мови. Вчимося культури мовлення. Будуємо діалоги 1
Урок 2 Слухаємо й читаємо текст, засвоюємо форми звертання 3
Урок 3 Як виникло письмо. Правила писемного мовлення 4
Урок 4 Читаємо, вправляємося в письмі українською мовою 5
Урок 5 Вправляємося в письмі. Записуємо діалог 7
Урок 6 Слухаємо й читаємо. Вивчаємо алфавіт. Працюємо зі словником 9
Урок 7 Засвоюємо алфавіт. Уживаємо на письмі велику букву 11
Урок 8 Слухаємо й читаємо текст. Уживаємо велику букву під час письма 13
Урок 9 Вивчаємо голосні звуки, склад, наголос. Позначаємо голосні звуки буквами 14
Урок 10 Вивчаємо звукове значення букв я, ю, є, ї, аналізуємо, читаємо й пишемо 15
Урок 11 Вивчаємо приголосні звуки. Читаємо, удосконалюємо вимову, пишемо 16
Урок 12 Вивчаємо тверді й м’які приголоснізвуки. Вправляємося у вимові звука [ц’] 18
Урок 13 Читаємо, аналізуємо, правильно вимовляємо та вживаємо на письмі м’який знак 20
Уроки 14–16 Вправляємося у вимові звука [ц’] і позначаємо м’якість цього звука буквами 21
Урок 17 Читаємо, аналізуємо, правильно вимовляємо і вживаємо на письмі м’який знак перед о 23
Урок 18 Вимовляємо й пишемо слова з ь і ьо 24
Урок 19 Вправляємося у вимові подовжених приголосних і позначаємо їх двома буквами 25
Урок 20 Вправляємося у вимові м’яких подовжених приголосних звуків 27
Урок 21 Вимовляємо тверді й пом’якшені приголосні перед и, і, пишемо 28
Урок 22 Вимовляємо й позначаємо на письмі тверді приголосні [б], [п], [в], [м], [ф] та [р] у кінці слів 30
Урок 23 Читаємо, вимовляємо й пишемо слова з кінцевими твердими приголосними. Будуємо діалог 31
Урок 24 Читаємо, міркуємо, вимовляємо й пишемо слова з апострофом 32
Урок 25 Вимовляємо й пишемо слова зі сполученнями б’я, в’я, м’я, п’я 33
Урок 26 Розвиваємо правописні й мовленнєві вміння. Складаємо розповідь за змістом малюнка 35
Перевірка знань з мови за розділом «Усне й писемне мовлення. Культура мовлення» 36
Урок 27 Слухаємо й читаємо, міркуємо, працюємо зі словниками, пишемо 37
Урок 28 Слухаємо й читаємо. Знайомимося із синонімами й уживаємо їх у мовленні 38
Урок 29 Добираємо синоніми. Редагуємо текст 40
Урок 30 Слухаємо й читаємо навчальний текст. Знайомимося з антонімами 42
Урок 31 Слухаємо й читаємо навчальний текст. Знайомимося з багатозначними словами 44
Урок 32 Слухаємо й читаємо. Спостерігаємо за прямим і переносним значенням слів 46
Перевірка знань з мови за розділом «Слово. Лексичне значення слова» 48