Біологія і екологія (рівень стандарту). 10 клас. Плани-конспекти уроків. Серія «Сучасний майстер-клас»

код:
Ш281060У
автор:
Уварова І.О.

Посібник складений відповідно до нової програми з біології і екології рівня стандарту для 10 класів закладів загальної середньої освіти.
Посібник містить розробки всіх уроків із методичними рекомендаціями щодо форм, засобів і методів навчання. У посібнику наведено необхідний теоретичний матеріал, зразки самостійних, перевірних робіт, завдання для тематичного контролю знань та додаткові матеріали до уроків.
В електронному додатку подано календарно-тематичний план, роздавальний матеріал, додаткові матеріали до уроків.
Посібник можна використовувати з будь-яким підручником. Призначенийдля учителів біології і екології та студентів вузів педагогічних спеціальностей.

Язык:
укр.
количество страниц:
288
розмер файла:
4 МБ
Цeна: 45 грн
Способ оплаты: Купить
подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

Передмова

Вступ

Урок № 1. Міждисциплінарні зв’язки біології та екології

Урок № 2. Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок

Урок № 3. Фундаментальні властивості живого. Стратегія сталого розвитку природи і суспільства

Тема 1. Біорізноманіття

Урок № 4. Систематика — наука про різноманітність організмів. Принципи наукової класифікації організмів

Урок № 5. Сучасні критерії виду

Урок № 6. Віруси. Особливості їхньої організації та функціонування

Урок № 7. Віроїди, пріони. Особливості їхньої організації та функціонування

Урок № 8. Гіпотези походження вірусів

Урок № 9. Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування

Урок № 10. Роль вірусів в еволюції організмів. Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами

Урок № 11. Прокаріотичні організми: археї та бактерії. Особливості їхньої організації та функціонування

Урок № 12. Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів

Урок № 13. Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції

Урок № 14. Узагальнюючий урок з тем «Вступ» та «Біорізноманіття»

Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії

Урок № 15. Білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи, ліпіди: огляд будови

й біологічної ролі

Урок № 16. Обмін речовин та енергії — основа функціонування біологічних систем

Урок № 17. Особливості обміну речовин в автотрофних та гетеротрофних організмів

Урок № 18. Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Способи отримання енергії в різних груп автотрофних

та гетеротрофних організмів

Урок № 19. Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією

Урок № 20. Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму

Урок № 21. Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму

Урок № 22. Вітаміни, їхня роль в обміні речовин

Урок № 23. Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин

Урок № 24. Значення якості питної води для збереження здоров’я людини

Урок № 25. Раціональне харчування — основа нормального обміну речовин

Урок № 26. Раціональне харчування — основа нормального обміну речовин

Урок № 27. Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини

Урок № 28. Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму

Урок № 29. Підсумкова контрольна робота з теми «Обмін речовин і перетворення енергії»

Урок № 30. Урок повторення та узагальнення з теми «Обмін речовин і перетворення енергії»

Тема 3. Спадковість і мінливість

Урок № 31. Основні поняття генетики

Урок № 32. Закономірності спадковості

Урок № 33. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки

Урок № 34. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки

Урок № 35. Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини

Урок № 36. Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація

Урок № 37. Структурні та регуляторні гени

Урок № 38. Регуляція активності генів в еукаріотичній клітині

Урок № 39. Каріотип людини та його особливості

Урок № 40. Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу. Сучасний стан досліджень геному людини

Урок № 41. Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини

Урок № 42. Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини

Урок № 43. Закономірності мінливості (неспадкової) людини

Урок № 44. Закономірності мінливості (спадкової) людини

Урок № 45. Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації

Урок № 46. Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів

Урок № 47. Генетичний моніторинг у людських спільнотах. Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування. Закономірності розподілу алелів у популяціях

Урок № 48. Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини

Урок № 49. Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація

Урок № 50. Підсумкова контрольна робота з теми «Спадковість і мінливість»

Тема 4. Репродукція й розвиток

Урок № 51. Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів

Урок № 52. Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики

Урок № 53. Ріст та розвиток клітин і фактори, які на нього впливають

Урок № 54. Старіння та смерть клітин

Урок № 55. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки. Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань

Урок № 56. Ділення клітин: клітинний цикл, мітоз та мейоз. Рекомбінація ДНК

Урок № 57. Статеві клітини

Урок № 58. Особливості гаметогенезу в людини

Урок № 59. Суть та біологічне значення запліднення

Урок № 60. Причини порушення процесів запліднення у людини. Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю. Репродуктивне здоров’я

Урок № 61. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини. Біологічні й соціальні аспекти регуляції розмноження у людини

Урок № 62. Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції)

Урок № 63. Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини

Урок № 64. Узагальнюючий урок з теми «Репродукція та розвиток»

Узагальнення та повторення

Урок № 65. Узагальнюючий урок з теми «Біорізноманіття»

Урок № 66. Узагальнюючий урок з теми «Обмін речовин і перетворення енергії»

Урок № 67. Узагальнюючий урок з теми «Спадковість і мінливість»

Урок № 68. Узагальнюючий урок з теми «Репродукція та розвиток»