Біологія і екологія (профільний рівень). 11 клас. Зошит для практичних робіт

код:
Ш530238У
автор:
Задорожный К.Н.

Зошит містить покрокові інструкції для виконання всіх практичних робіт, передбачених чинною програмою з біології і екології профільного рівня. Класичну структуру запропонованих робіт доповнюють теоретичні відомості, ілюстрації.
Призначений для учнів 11 класів закладів загальної середньої освіти, які навчаються за програмою профільного рівня, учителів біології.

Язык:
укр.
количество страниц:
64
розмер файла:
5 МБ
Цeна: 45 грн
Способ оплаты: Купить
подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

Практична робота № 1
Моделювання фізіологічних і поведінкових реакцій організмів на подразники, сформовані іншими організмами екосистеми
Практична робота № 2
Дослідження особливостей будови плодів і насіння залежно від способу поширення
Практична робота № 3
Дослідження залежності між типом руху організму і будовою його тіла
Практична робота № 4
Напрямки та результати одомашнення
Практична робота № 5
Дослідження шляхів міграції мічених тварин
Практична робота № 6
Ростові рухи рослин на прикладі проростків насіння
Практична робота № 7
Моделювання механізмів підтримання гомеостазу (укладання схем регуляції рівня глюкози в крові, водно-сольового гомеостазу, рівня кальцію в крові)
Практична робота № 8
Виявлення морфологічних та фізіологічних адаптацій рослин до умов існування (екскурсія)
Практична робота № 9
Моделювання адаптаційних змін в організмі людини (або тварин) у разі зміни умов (спека, холод, підйом у гори)
Практична робота № 10
Дослідження змін кровообігу та дихання людини під час фізичного навантаження
Практична робота № 11
Вплив температури на інтенсивність транспірації (закриття і відкриття продихів)
Практична робота № 12
Визначення харчового статусу організму
Практична робота № 13
Порівняльний аналіз складу енерготоніків на основі інформації, поданої на етикетках
Практична робота № 14
Санітарний аналіз повітря у приміщенні. Виготовлення найпростіших респіраторів
Практична робота № 15
Складання раціону (денного, тижневого) з урахуванням енергетичних витрат і збалансованої їжі
Практична робота № 16
Розроблення власної програми фізичної самопідготовки
Практична робота № 17
Вивчення (складання) вмісту аптечки для надання першої медичної допомоги
Практична робота № 18
Надання першої медичної допомоги в разі пошкоджень опорно-рухової системи, кровотеч, сонячного й теплового ударів,
обмороження, опіків, укусів отруйних тварин
Практична робота № 19
Порівняльна характеристика порід тварин (сортів рослин)
Практична робота № 20
Визначення оптимального та песимального значення екологічного фактора, зони толерантності та проведення
порівняння екологічної валентності модельних видів
Практична робота № 21
Аналіз розподілу населення людини на планеті, встановлення справедливості (несправедливості) законів факторіальної екології для людини
Практична робота № 22
Визначення статичних характеристик популяції
Практична робота № 23
Визначення динамічних характеристик популяції
Практична робота № 24
Розкриття трофічної структури біоценозу за наданим переліком видів. Встановлення біоценотичної ролі для окремих видів
Практична робота № 25
Складання блок-схем енергетичних потоків в екосистемах різних типів. Розрахунок ефективності переходу енергії на різних трофічних рівнях
Практична робота № 26
Розрахунок енергетичного балансу біосфери. Оцінка ролі продуцентів в енергетичному балансі
Практична робота № 27
Критичний аналіз існуючих класифікацій природних ресурсів
Практична робота № 28
Розрахунок екосистемних послуг за наданими умовами. Проведення їх порівняльного аналізу
Практична робота № 29
Порівняльна характеристика наслідків «м’якого» і «жорсткого» управління природними системами
Практична робота № 30
Аналіз власної повсякденної діяльності відповідно до принципів сталого розвитку
Практична робота № 31
Укладання плану заходів щодо екологізації окремої форми антропогенної діяльності (на прикладі виробництва,
транспорту, рекреаційно-туристичної діяльності тощо)
Практична робота № 32
Розрахунок екологічних збитків через забруднення довкілля, знищення мисливських видів та видів, занесених до Червоної книги України