Біологія. 6 клас: Плани-конспекти уроків на друкованій основі

код:
Ш177002У
автор:
Безручкова С. В.

Біологія  6 клас : Плани-конспекти уроків на друкованій основі  — Х  : Вид-во «Ранок», 2015  — 144 с  — (Серія «Конструктор уроку») 
ISBN 978-617-09-1728-7 
Посібник містить шаблони планів-конспектів усіх уроків із біології для 6 класу відповідно до чинної програми. За їх допомогою можна швидко скласти власну розробку уроку та здати її на перевірку.  До посібника додається скретч-картка для завантаження додатків, що містять додаткові матеріали до уроків, роздавальні матеріали для учнів, календарний план, такі самі плани-конспекти уроків, як і в посібнику  Кожен із цих компонентів можна відредагувати в редакторі Wordта роздрукувати.
Призначений для вчителів біології.
УДК [54:371 3](073)
ББК 74 262 4я721

Язык:
укр.
количество страниц:
148
розмер файла:
6,72 МБ
Цeна: 25 грн
Способ оплаты: Купить
подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

Урок № 1 Біологія — наука про життя. Основні властивості живого 4
Урок № 2 Різноманітність життя. Поняття про віруси6
Урок № 3 Науки, що вивчають життя 8
Урок № 4 Методи вивчення організмів .10
Урок № 5 Клітина — одиниця живого. Історія вивчення клітини 12
Урок № 6 Лупа. Мікроскоп 14
Урок № 7 Практична робота № 1. Будова світлового мікроскопа та робота з ним 16
Урок № 8 Будова клітини на світлооптичному та електронно-мікроскопічному рівнях .18
Урок № 9 Практична робота № 2. Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа 20
Урок № 10 Будова рослинної і тваринної клітини 22
Урок № 11 Надходження речовин у клітину 24
Урок № 12 Утворення нових клітин. Ріст клітин26
Урок № 13 Основні положення клітинної теорії 28
Урок № 14 Урок-узагальнення з теми «Вступ. Клітина» 30
Урок № 15 Евглена зелена, амеба, інфузорія — одноклітинні тварини (середовища існування, процеси життєдіяльності) 32
Урок № 16 Евглена зелена, амеба, інфузорія — одноклітинні тварини (будова, роль у природі) 34
Урок № 17 Хвороби людини, що викликаються одноклітинними тваринами 36
Урок № 18 Хламідомонада, хлорела — одноклітинні рослини (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі) 38
Урок № 19 Дріжджі — одноклітинні гриби 40
Урок № 20 Бактерії — найменші одноклітинні організми. Будова, поширення, розмноження бактерій 42
Урок № 21 Роль бактерій у природі та значення в житті людини 44
Урок № 22 Вольвокс — колоніальний організм. Губка та ульва (зелений морський салат) — багатоклітинні організми 46
Урок № 23 Контрольна робота з теми «Одноклітинні організми» 48
Урок № 24 Рослина — живий організм 50
Урок № 25 Будова рослин. Клітини рослин. Тканини рослин52
Урок № 26 Органи рослин 54
Урок № 27 Корінь: будова, основні функції 56
Урок № 28 Корінь: будова і функції 58
Урок № 29 Мінеральне живлення рослин60
Урок № 30 Пагін: будова, основні функції 62
Урок № 31 Пагін: будова, основні функції. Внутрішня будова стебла.64
Урок № 32 Видозміни пагонів66
Урок № 33 Пагін: будова, основні функції. Листок68
Урок № 34 Пагін: будова, основні функції. Внутрішня будова листка 70
Урок № 35 Повітряне живлення рослин. Фотосинтез як характерна особливість рослин. Дихання рослин .72
Урок № 36 Видозміни листка. Рухи рослин 74
Урок № 37 Урок-узагальнення з теми «Вегетативні органи рослин» 76
Урок № 38 Нестатеве розмноження рослин. Вегетативне розмноження рослин 78
Урок № 39 Статеве розмноження рослин. Квітка — орган статевого розмноження 80
Урок № 40 Суцвіття 82
Урок № 41 Запилення 84
Урок № 42 Запліднення. Насінина 86
Урок № 43 Плід, поширення плодів . 88
Урок № 44 Поняття про класифікацію рослин 90
Урок № 45 Урок-узагальнення з теми «Генеративні органи рослини» 92
Урок № 46 Водорості (зелені) 94
Урок № 47 Водорості (бурі, червоні, діатомові) 96
Урок № 48 Мохи 98
Урок № 49 Хвощі, плауни 100
Урок № 50 Папороті 102
Урок № 51 Голонасінні 104
Урок № 52 Покритонасінні (Квіткові) 106
Урок № 53 Практична робота № 3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин 108
Урок № 54 Сільськогосподарські рослини 110
Урок № 55 Екологічні групи рослин. Життєві форми рослин 112
Урок № 56 Практична робота № 4. Визначення видів кімнатних рослин, придатних для вирощування в певних умовах 114
Урок № 57 Рослинні угруповання 116
Урок № 58 Екскурсія «Вивчення рослинних угруповань» . 118
Урок № 59 Значення рослин для існування життя на планеті Земля. Значення рослин для людини 120
Урок № 60 Контрольна робота з теми «Різноманітність рослин» 122
Урок № 61 Особливості будови та живлення грибів. Розмноження та поширення грибів 124
Урок № 62 Групи грибів: сапротрофні — цвілеві гриби 126
Урок № 63 Групи грибів: паразитичні гриби 128
Урок № 64 Групи грибів: симбіотичні — мікоризоутворюючі шапинкові гриби 130
Урок № 65 Практична робота № 5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості 132
Урок № 66 Групи грибів: лишайники 134
Урок № 67 Значення грибів у природі та житті людини 136
Урок № 68 Урок-узагальнення з теми «Гриби» 138
Урок № 69 Будова і життєдіяльність організмів 140
Урок № 70 Екскурсія «Різноманітність рослин свого краю»