Біологія. 10—11 класи: Наочний довідник

код:
X2665У
автор:
Красильникова Т. В

Біологія. 10—11 класи: Наочний довідник. — К.; Х.: Веста, 2006. — 112 с.
ISBN 966-08-0819-4
Видання містить навчальний матеріал у вигляді таблиць, схем, діаграм, малюнків за розділами шкільного курсу біології 10—11 класів і складено відповідно до чинної програми для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Наочний довідник призначено для учнів, абітурієнтів і вчителів біології.
УДК 37.033
ББК 28.5я721

Язык:
укр.
количество страниц:
112
розмер файла:
6,61 Мб
Цeна: 10 грн 7 грн
Способ оплаты: Купить Купить
подробнее о способе оплаты подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

10 клас
Розділ І. Молекулярний рівень організації життя
Тема 1. Неорганічні речовини 6
Елементарний склад живих організмів 6
Неорганічні речовини: вода і мінеральні солі 8
Тема 2. Органічні речовини 9
Вуглеводи 9
Ліпіди 12
Білки 13
Нуклеїнові кислоти 16
Розділ ІІ Клітинний рівень організації життя
Тема 1. Клітина 19
Цитологія — наука про будову і функції клітини 19
Клітинні мембрани 24
Ядро 26
Тема 2. Цитоплазма, її компоненти 28
Тема 3. Клітина як цілісна система 32
Життєвий цикл клітини 32
Обмін речовин та енергії 37
Розділ ІІІ Організмений рівень організації життя
Тема 1. Неклітинні форми життя 45
Віруси 45
Тема 2. Тканини багатоклітинних організмів 47
Тканини рослин 47
Тканини тваринного організму 49
Тема 3. Організм як рівень організації живої природи 52
11 клас
Розділ III. Організмений рівень організації життя (продовження)
Тема 4. Розмноження та індивідуальний розвиток організмів 56
Класифікація форм розмноження 56
Безстатеве розмноження 56
Статеве розмноження 57
Тема 5. Індивідуальний розвиток організмів 61
Онтогенез 61
Тема 6. Спадковість і мінливість організмів 65
Тема 7. Закономірності мінливості 73
Модифікаційна мінливість 73
Мутаційна мінливість 75
Тема 8. Селекція та біотехнологія 77
Генетичні основи селекції організмів 77
Розділ IV. Основи екології
Тема 1. Екологічні умови існування організмів 81
Методи дослідження в екології 81
Екологічні фактори 81
Основні середовища існування організмів 84
Тема 2. Природні угруповання організмів. Екосистеми 85
Види 85
Популяції 85
Екологічні системи 87
Тема 3. Людина і біосфера 91
Біосфера та її межі 91
Роль живих організмів у перетворенні біосфери 92
Колообіг речовин у біосфері 93
Розділ V. Історичний розвиток органічного світу
Тема 1. Основи еволюційного вчення.
Становлення еволюційних поглядів 96
Основні положення еволюційного вчення Чарльза Дарвіна 97
Синтетична теорія еволюції 99
Мікроеволюція 99
Пристосованість 102
Макроеволюція 103
Докази еволюції 104
Закономірності еволюції 106
Тема 2. Історичний розвиток органічного світу 106