Алгебра. 7—9 класи: Короткий довідник

код:
T6494У
автор:
Нелін Є. П.

Алгебра. 7—9 класи: Короткий довідник. — Х.: Вид-во «Ранок», 2010. — 160 с. — (Короткий довідник школяра).
ISBN 978-611-540-053-9
Посібник являє собою короткий довідник з курсу алгебри для 7—9 класів і відповідає новій програмі з математики. Видання містить теоретичний матеріал, складений за темами, приклади розв’язування типових завдань, предметний покажчик. З метою підготовки до державної підсумкової атестації у посібник включено більш складні теми — розв’язування завдань з параметрами. Призначений для учнів 7—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
УДК 512.3(03)
ББК 22.262.8

Язык:
укр.
количество страниц:
160
розмер файла:
0,77 МБ
Цeна: 15 грн 15 грн
Способ оплаты: Купить Купить
подробнее о способе оплаты подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

Числа. Дії над числами
Множини 3
Числові множини 5
Пропорції 10
Відсотки 10
Модуль числа 12
Дії над числами з однаковими та різними знаками 14
Степінь 16
Запис числа в стандартному вигляді 18
Цілі вирази
Одночлени та дії над ними 19
Многочлени 21
Формули скороченого множення 23
Розкладання многочленів на множники 27
Дробові раціональні вирази
Основна властивість дробу 34
Дії з раціональними дробами 35
Квадратні корені 42
Властивості квадратних коренів 42
Використання основних й узагальнених формул перетворення квадратних коренів 45
Використання основних й узагальнених формул 45
Рівняння
Рівносильні рівняння 59
Лінійні рівняння 61
Раціональні рівняння 65
Квадратні рівняння 68
Рівняння з параметрами 79
Системи лінійних рівнянь з двома змінними
Лінійні рівняння з двома змінними 89
Графік лінійного рівняння з двома змінними 90
Системи лінійних рівнянь з двома змінними 93
Нерівності
Числові нерівності 98
Нерівності зі змінною 103
Найпростіші властивості рівносильних нерівностей 103
Лінійні нерівності 104
Нерівності з параметрами 108
Системи нерівностей з однією змінною 110
Функції
Поняття функції 116
Графік функції 117
Зростаючі та спадні функції 118
Нулі функції 119
Найпростіші перетворення графіків функцій 120
Лінійна функція 124
Функція y= (k ≠ 0) 126
Функція y = x 127
Квадратична функція 129
Елементи прикладної математики
Математичне моделювання 134
Наближені обчислення 139
Поняття ймовірності випадкової події 143
Числові послідовності 146
Предметний покажчик 156