Англійська мова. 8 клас : зошит з граматики

код:
И442011УА
автор:
Павліченко О. М.

Англійська мова. 8 клас : зошит з граматики / О. М. Павліченко. — Х. : Вид-во «Ранок», 2017. — 48 с. : іл. — (Серія «Easy Grammar».)
ISBN 978-617-09-3190-0
Зошит з граматики містить різноманітні цікаві завдання і призначений для більш детального опрацювання учнями навчального матеріалу на уроках і вдома. Відповідає чинній програмі з іноземних мов, затвердженій Міністерством освіти і науки України.
Для учнів 8-х класів загальноосвітніх шкіл і вчителів англійської мови.
УДК [811.111:37.016](076.5)
ББК 81.2Англ-922 

Язык:
укр.
количество страниц:
48
розмер файла:
3,96 МБ
Цeна: 25 грн
Способ оплаты: Купить
подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

Numbers 1,000—100,000 (Level A) 2
Numbers 200,000—1,000,000 (Level B)  4
Pronouns Some/Any/No (Level A)  6
Pronouns Somebody/Someone, Anybody/Anyone, Nobody/No one,
Everybody/Everyone (Level B) 8
Pronouns Something/Anything/Nothing/Everything (Level B)  10
Adverbs of Place Somewhere/Anywhere/Nowhere/Everywhere (Level B) 12
Adjectives with as … as, so … as (Level A)  14
Adjectives with Rather, Almost, Quite (Level B)  16
Passive Voice (Level A)  18
Changing from the Active into the Passive Voice (Level B) 20
The Present Continuous Passive (Level A)  22
The Present Perfect Passive (Level B)  24
Modal Verbs. Expressing Ability (Level A) 26
Modal Verbs. Expressing Possibility/Probability (Level B)  28
Modal Verbs. Expressing Permission/Prohibition (Level B)  30
Modal Verbs. Expressing Requests (Level B)  32
Modal Verbs. Expressing Suggestions (Level B)  34
Modal Verbs. Expressing Offers (Level B)  36
Modal Verbs. Expressing Advice (Level B) 38
Adverbial Clause with When (Level A) 40
Pro-Clause with So, Not (Level A)  42
Revision 44