Полезная информация

Робочі зошити «Сходинки до інформатики. 2 клас»

30.05.2014
Робочі зошити «Сходинки до інформатики. 2 клас»
До підручників авторів Г. В. Ломаковської, Г. О. Проценко,
Й. Я. Ривкінда, Ф. М. Ривкінд та О. В. Коршунової
Для реалізації мети і завдань, визначених новим Державним стандартом початкової загальної освіти, передбачено, що навчання учнів інформатики у школі починається в 2 класі. 2013-2014 навчальний рік став особливим, адже в цьому році учні 2 класу вперше навчалися за новою програмою підготовчого курсу з інформатики, яка враховує вимоги зазначеного Державного стандарту та рекомендації ЮНЕСКО «Інформатика в початковій школі».

У програмі «Сходинки до інформатики» зазначено, що час роботи школярів за комп’ютером на одному уроці не повинен перевищувати 15 хвилин. Решту часу учні працюють без комп’ютера, знайомляться із загальними теоретичними положеннями курсу «Сходинки до інформатики», повторюють і закріплюють вивчений матеріал, виконують вправи на розвиток уваги, алгоритмічного, логічного та критичного мислення, творчих здібностей тощо. Саме для забезпечення реалізації цього положення на практиці авторами Золочевською М. В. та Риковою Л.Л. розроблено робочі зошити до підручників «Сходинки до інформатики. 2 клас» Г. В. Ломаковської, Г. О. Проценко, Й. Я. Ривкінда, Ф. М. Ривкінд (українською та російською мовами) і О. В. Коршуновою (українською мовою).

Робочі зошити призначені для роботи учнів у класі і вдома. Їх упорядковано відповідно до програми «Сходинки до інформатики» і узгоджено з матеріалами відповідних підручників, рекомендованих МОН для навчання інформатики у 2-х класах. Робочі зошити схвалено і рекомендовано до друку Науково-методичною радою Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія».

Завдання в зошитах дібрані таким чином, щоб закріпити, розширити та поглибити знання учнів з теми уроку, здійснити пропедевтику знань з інформатики, зокрема кодування, алгоритміки тощо. Серед завдань до кожного уроку передбачено логічні задачі, спрямовані на розвиток уваги, пам’яті, аналітичного мислення. Останнє завдання до кожного уроку є творчим або евристичним. Такі завдання не передбачають однозначної відповіді, чіткого алгоритму розв’язування, а потребують умінь міркувати, знаходити помилки, вирішувати, як краще вчинити в нетиповій ситуації, критично мислити, висловлювати свою думку, творити.

Переважна більшість завдань зошитів розрахована на виконання без комп’ютера; але для деяких тем, що мають переважно практичне спрямовування, розроблено завдання, які передбачають роботу за комп’ютером. Насамперед це завдання на засвоєння та використання графічного редактора.

Завдання мають емоційне забарвлення завдяки присутності оригінальних персонажів: Інфоромчика – гостя з минулого, Файліни – сучасної дівчинки та Кібертошки – гостя з майбутнього, які «мандрують» з учнями від уроку до уроку. Для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації в суспільстві автори пропонують сюжетні завдання, у яких учням потрібно допомогти героям, розсудити їх тощо. Багато завдань мають ігровий характер, що відповідає віковим особливостям учнів 2 класу.

Уроки в зошитах розташовані в такому самому порядку і мають переважно такі самі назви, як у підручниках. Уроки 10-11 об’єднані, оскільки їх мета – засвоєння клавіатури. Учитель може на свій розсуд розподілити завдання на 2 уроки відповідно до умов навчання. Завдання уроків 30-33 побудовані відповідно до вимог програми щодо необхідності «добирати зміст прикладів та вправ, що використовуватимуться на уроках курсу «Сходинки до інформатики», який відображатиме зміст навчання уроків з математики, мов та інших навчальних предметів».

Резерв часу, рекомендований програмою для узагальнення знань учнів, пропонується використати для міні-проекту, опис якого подано в уроках 34-35 обох зошитів і в методичних рекомендаціях для вчителя. Проектна діяльність, спрямована на практично значущий результат для учнів, інтегрує набуті учнями знання з різних галузей знань, передбачає самостійну діяльність учнів та партнерську взаємодію з дорослими, найбільшою мірою сприяє гармонійному розвитку особистості, формуванню ключових та предметних компетентностей.

Оригінальні обкладинки зошитів являють собою постери, що містять навчальні картки на підтримку деяких завдань зошита, а також логічну гру – танграм.

Для вчителів авторами розроблено методичні рекомендації, які містять опис навчальної мети, особливостей роботи над кожним завданням. У цьому виданні надано також поради, як за допомогою певних завдань організувати колективну, індивідуальну та парну діяльність учнів.

(Золочевська М. В., доцент кафедри інформатики та ТНЗ
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»,
Рикова Л. Л., старший викладач кафедри інформатики та ТНЗ
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»)Сходинки до інформатики. 2 клас: робочий зошит: до підруч. Г. В. Ломаковської, Г. О. Проценко, Й. Я. Ривкінда, Ф. М. Рівкінд
Сходинки до інформатики. 2 клас: робочий зошит: до підруч. О. В. Коршунової

Назад