Полезная информация

Навчально-методичні комплекти на допомогу вчителю

06.06.2014
Чи ви вже знайомі із популярною серією, покликаною допомогти педагогам у підготовці та проведенні уроків англійської мови? Це навчально-методичні комплекти, укладені до підручників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України як основні для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

В даній статті мова піде про комплекти для 10-11 класів до підручника О. Д. Карп’юк.

Робочі зошити містять вправи на засвоєння, відпрацювання й повторення лексичного та граматичного матеріалу. Видання розподілені аналогічно відповідним підручникам за темами й уроками. Робочі зошити містять різноманітні завдання як закритого, так і відкритого типу, серед яких комунікативні, ігрові та творчі вправи, проектні роботи тощо. Наповнення ілюстраціями, кросвордами, ребусами відповідає віковим особливостям школярів, для яких призначені посібники. Надлишкова кількість різнорівневих вправ дозволяє здійснювати диференційований підхід до учнів. Передбачається переважно письмове виконання вправ: таким чином в учнів розвиваються навички писемного мовлення, а вчитель може час від часу збирати робочі зошити для перевірки.

Ця серія вже зарекомендувала себе і здобула популярність, але наші досвідчені автори продовжують її вдосконалювати відповідно до новітніх навчальних технологій та актуальних тенденцій методики викладання іноземних мов.Англійська мова. 10 клас: Робочий зошит (до підручника О. Д. Карп’юк)Англійська мова. 11 клас: Робочий зошит (до підручника О. Д. Карп’юк)Зошити для контролю знань допоможуть учителеві комплексно перевірити й об’єктивно оцінити рівень мовної та мовленнєвої компетенції учнів. Вони призначені для поточного, тематичного і семестрового контролю.

У посібниках містяться завдання за лексичним і граматичним матеріалом, який школярі повинні були засвоїти, вивчаючи певну тему. Їх наповнення дозволить учителеві перевірити знання учнів з основних видів діяльності — аудіювання, говоріння, читання й письма.

Усі контрольні роботи наведено у двох рівнозначних варіантах. Однією з переваг зошитів для контролю знань є наявність перфорації. Це дозволить учням, виконавши тестові завдання, вписати в порожній рядок своє прізвище, клас, вилучити із зошита потрібний аркуш і здати його для перевірки. Нові видання зошитів для контролю знань доповнені кольоровим вкладишем для проведення підсумкового контролю.


Англійська мова. 10 клас: Зошит для контролю знань (до підручника О. Д. Карп’юк)Англійська мова. 11 клас: Зошит для контролю знань (до підручника О. Д. Карп’юк)


Плани-конспекти уроків призначені для методичної підтримки вчителів англійської мови. Вони містять авторські розробки уроків, кількість і тематика яких узгоджена з чинною програмою та відповідним підручником, до якого укладений посібник. Автори спробували поетапно описати ролі вчителя й учнів у класі, причому не тільки поведінкові моделі, а й мовленнєві. У посібниках подаються репліки вчителя, які можна використовувати під час заняття певним видом діяльності, а також можливі відповіді учнів, на які можна орієнтуватися як на еталонний результат роботи над матеріалом.

Плани-конспекти покликані урізноманітнити роботу на уроці, тож наведені завдання базуються не лише на вправах підручника та робочого зошита, що йде в комплекті,— у великій кількості пропонуються додаткові дидактичні матеріали. Серед них найрізноманітніші вправи (на розвиток умінь усного й писемного мовлення, навичок читання, аудіювання), кросворди, ігри (у тому числі рольові), проектні завдання, роздавальний матеріал (картки для самостійної, парної, групової роботи). Добір матеріалу здійснений з урахуванням вікових особливостей, рівня соціо-культурного розвитку, інтересів учнів, а також пріоритетності комунікативного навчання. Автори зробили спробу втілити крос-культурний компонент і спрямувати роботу на інтегроване навчання за всіма видами мовної та мовленнєвої діяльності.

Методичні розробки сприяють створенню комунікативних ситуацій на уроці. Такі форми роботи, як парна й групова, дають можливість не тільки відпрацювати лексико-граматичний матеріал, але й сформувати соціальні навички. Навчальні ігри дозволяють створити на уроці сприятливий мікроклімат, розвинути й реалізувати творчі здібності учнів. Плани-конспекти укладені найзручнішим для вчителя чином. До кожного завдання вказуються оптимальні метод, прийом та форма роботи. До посібника додається календарно-тематичне планування.


Англійська мова. 10 клас: Плани-конспекти уроків (до підручника О. Д. Карп’юк)Англійська мова. 11 клас: Плани-конспекти уроків (до програми)


Автори намагалися допомогти вчителям зацікавити учнів, а також полегшити процес підготовки до занять. Сподіваємося, пропоновані навчально-методичні комплекти стануть у пригоді як учителям-початківцям, так і досвідченим педагогам.

(за Світланою Анатолієвною Зіміною)


 
Назад