Полезная информация

Користі, про які варто знати

10.03.2014
Навчаючи учнів математики, учитель прагне зробити навчальний процес більш динамічним і отримати зворотню інформацію про рівень знань учнів. При обмеженій кількості навчальних годин це зробити нелегко. А якщо ці учні - п'ятикласники, то наразі додаються ще дві проблеми. По-перше, цього навчального року учні приступають до навчання за новою програмою, а по-друге, перехід від початкової школи до основної також є складним для них періодом. Більшість дітей важко змусити активно працювати. А як цього досягти?

Наша відповідь: за допомогою різноманітних організаційних прийомів і формування позитивної мотивації до навчання та постійного відстежування ступеню засвоєння поточного матеріалу.
Понятійний апарат, обчислювальні алгоритми, графічні вміння і навички, що мають бути сформовані на цьому ступені вивчення курсу, є тим підґрунтям, що забезпечує успішне вивчення у наступних класах алгебри і геометрії, а також інших навчальних предметів, де застосовуються математичні знання. Є ціла низка посібників, які стануть учителю у пригоді. Пропонуємо вам експрес-контроль з математики для 5 і 6 класів - видання, яке складене відповідно до нової програми і яке відрізняє низка особливостей, про які користувачам навчальної літератури слід знати.

Посібник містить 56 тестових робіт у двох варіантах і має безкоштовний додаток, у якому наведено відповіді до всіх завдань. Зручна структура посібника, наявність перфорації та можливість перевірити роботи учнів за короткий термін забезпечують оперативність проведення поточного контролю.


Застосована в посібнику схема перевірки займає небагато часу і разом з тим дозволяє охопити достатній обсяг вивченого матеріалу. За 10-15 хвилин можна у всього класу перевірити ступінь засвоєння теоретичного матеріалу та вміння застосувати його під час виконання практичних завдань.

Учні відразу знають бали, отримані за роботу. Коли діти довго чекають на перевірку роботи до наступного уроку (а він за розкладом може бути навіть через декілька днів), то більшість із них втрачають навчальний інтерес. Учні вчаться самостійно приймати правильне рішення, причому за короткий проміжок часу.

Давши правильну відповідь на третє завдання тесту, учні отримують цікаву інформацію з інших розділів знання. В роботу залюбки включається кожен учень незалежно від рівня його навчальних досягнень, індивідуально-психологічних особливостей.

Видання містить цікавий пізнавальний матеріал, який розширює уявлення учнів про навколишній світ засобами математики, стимулює творчий потенціал, сприяє зміцненню міжпредметних зв'язків.

Досвід показує, що посібник можна використовувати на різних етапах уроку: під час закріплення й поглиблення вивченого матеріалу, після вивчення теми тощо. Якщо вчитель користується експрес-контролем, то діти мимоволі краще вчаться, вдаються у деталі і тонкощі предметного матеріалу, набувають навичок роботи з текстовими технологіями.

(Н. Є. Рябова, учитель математики вищої кваліфікаційної категорії Чугуєвської гімназії №5, учитель-методист
)
Назад