Українська мова. 8 клас. І семестр: навчально-моніторинговий комплект

код:
З530117У
автор:
Карась Г. І.

Українська мова. 8 клас. І семестр : навчально-моніторинговий комплект / Г. І. Карась, В. В. Севолодська. — Х.: Вид-во «Ранок», 2016. — 64 с. + 16 с. (вкладка); інтернет-додаток (скретч-карта).
ISBN 978-617-09-2937-2
Навчально-моніторинговий комплект з української мови складається з «Навчального зошита», вкладки «Заліковий зошит» та інтернет-додатка, відповідає новій програмі з української мови для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і містить матеріал І семестру. У «Навчальному зошиті» матеріал розподілено за уроками. У кожному уроці виділено рубрики: «Теоретичний матеріал», «Розв’язуємо в класі», «Розв’язуємо вдома». Рубрика «Теоретичний матеріал» містить стислий виклад теоретичних матеріалів, які повинні засвоїти учні під час вивчення певної теми. У рубриках «Розв’язуємо в класі» і «Розв’язуємо вдома» подано практичні завдання і виділено місце для їх розв’язання. Вкладка «Заліковий зошит» містить контрольні роботи. Інтернет-додаток дозволяє порівняти результати самоконтролю учня і контролю його навчальних досягнень учителем та отримати рекомендації для учня щодо вдосконалення його знань, умінь і навичок з української мови. Комплект призначений для учнів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. Видання можна використовувати в комплекті з будь-яким підручником української мови для 8 класу.
УДК [811.162.2:37.016] (076)
ББК 81.2Укр-922
ISBN 978-617-09-2937-2
УДК [811.162.2:37.016] (076)
ББК 81.2Укр-922 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
64
розмір файлу:
8,96 МБ
Безкоштовний додаток:
Заліковий зошит
Цiна: 16 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Урок 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу 4
Урок 2. Повторення відомостей про текст, стилі й типи мовлення,
засоби міжфразового зв’язку в тексті 6
Розділ І. Повторення й узагальнення вивченого
Урок 3. Лексикологія 8
Урок 4. Фразеологія 10
Урок 5. Основні правила правопису 12
Розділ ІІ. Синтаксис і пунктуація
Урок 6. Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова 14
Урок 7. Усний вибірковий переказ тексту з елементами опису пам’ятки історії та культури 16
Урок 8. Діалог — обмін думками, складений на основі запитань, дібраних за змістом тексту 18
Урок 9. Конспект прочитаного науково-навчального тексту 19
Урок 10. Речення прості та складні 21
Урок 11. Речення двоскладні й односкладні 23
Урок 12. Тематична контрольна робота (див. у вкладці «Тематичне оцінювання»)
Розділ ІІІ. Головні члени речення
Урок 13. Способи вираження підмета 25
Урок 14. Письмовий докладний переказ розповідного тексту публіцистичного стилю,
що містить опис пам’ятки 27
Урок 15. Способи вираження присудка. Простий і складений дієслівний присудок 29
Урок 16. Складений іменний присудок 31
Урок 17. Тематичні виписки з науково-навчального тексту 33
Урок 18. Тире між підметом і присудком 35
Урок 19. Усний твір-опис пам’ятки історії та культури за картиною в публіцистичному стилі 37
Урок 20. Письмовий твір-опис пам’ятки історії та культури
на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі 39
Урок 21. Складання та розігрування діалогів 41
Урок 22. Узгодження головних членів речення 42
Розділ ІV. Головні члени речення
Урок 23. Речення поширені й непоширені. Другорядні члени речення (повторення) 44
Урок 24. Порядок слів у реченні. Логічний наголос 46
Урок 25. Означення 48
Урок 26. Прикладка як різновид означення 50
Урок 27. Додаток як другорядний член речення 52
Урок 28. Обставина. Види обставин за значенням 54
Урок 29. Порівняльний зворот 56
Розділ V. Синтаксис. Пунктуація. Просте односкладне речення
Урок 30. Означено-особові речення 58
Урок 31. Неозначено-особові речення 60
Урок 32. Узагальнено-особові речення 62