Фізика. 8 клас : розробки уроків : до підруч. за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого

код:
Т281052У
автор:
Туманцова О. О.

Фізика. 8 клас : розробки уроків : до підруч. за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого / О. О. Туманцова. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. — 144 с.
ISBN 978-617-09-2972-3
Посібник укладено відповідно до нової програми з фізики для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів та підручника «Фізика» авторів В. Г. Бар’яхтара, Ф. Я. Божинової, С. О. Довгого, О. О. Кірюхіної (за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого). Видання є складовою навчально-методичного комплекту «Фізика. 8 клас» і має на меті надання допомоги в підготовці до занять учителям, які викладають фізику за зазначеним підручником. Видання містить календарно-тематичний план і детальні розробки уроків, у яких
зазначено основні структурні елементи й дидактичну мету кожного уроку, наведено описи всіх лабораторних робіт, демонстрацій та експериментів, а також подано матеріали для проведення поточного й підсумкового контролю. До посібника додається скретч-картка, яка надає доступ до матеріалів інтернет-підтримки,— електронного додатка. Додаток містить календарно-тематичний план, матеріали до уроків узагальнення й систематизації знань і нестандартних уроків (розробки уроків, роздавальні матеріали, презентації), цікаву інформацію. Призначено для вчителів фізики загальноосвітніх навчальних закладів та студентів вищих навчальних педагогічних закладів.
УДК 53:37.091.321
ББК 74.262.22я721 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
144
розмір файлу:
19,9 МБ
Цiна: 16 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Календарно-тематичний план з фізики для 8 класу 5
Урок 1. Тепловий стан тіла. Температура тіла та ї ї вимірювання 7
Урок 2. Залежність розмірів фізичних тіл від температури 10
Урок 3. Внутрішня енергія 11
Урок 4. Способи змінення внутрішньої енергії 13
Урок 5. Теплопровідність 15
Урок 6. Конвекція 17
Урок 7. Випромінювання 19
Урок 8. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається речовиною в ході нагрівання або виділяється під час охолодження 21
Урок 9. Розв’язування задач 23
Урок 10. Тепловий баланс 25
Урок 11. Розв’язування задач 26
Урок 12. Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури 29
Урок 13. Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини 30
Урок 14. Узагальнення та систематизація знань з теми «Розділ 1. Теплові явища. Частина I» 31
Урок 15. Контрольна робота № 1 33
Урок 16. Агрегатний стан речовини. Наноматеріали 36
Урок 17. Плавлення та кристалізація 38
Урок 18. Питома теплота плавлення 40
Урок 19. Розв’язування задач 42
Урок 20. Випаровування та конденсація 45
Урок 21. Розв’язування задач 47
Урок 22. Кипіння. Питома теплота пароутворення 49
Урок 23. Розв’язування задач 51
Урок 24. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника 53
Урок 25. Розв’язування задач 55
Урок 26. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна 58
Урок 27. Деякі види теплових двигунів 60
Урок 28. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів 63
Урок 29. Узагальнення та систематизація знань з теми «Розділ 1. Теплові явища. Частина II» 64
Урок 30. Контрольна робота № 2 66
Уроки 31–33. Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища» 68
Урок 34. Електричний заряд. Електрична взаємодія 70
Урок 35. Електричне поле 72
Урок 36. Механізм електризації. Електроскоп 74
Урок 37. Закон Кулона 77
Урок 38. Розв’язування задач 79
Урок 39. Електричний струм. Електрична провідність металів. Дії електричного струму 81
Урок 40. Джерела електричного струму. Електричне коло та його елементи 84
Урок 41. Розв’язування задач 87
Урок 42. Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр 88
Урок 43. Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр 91
Урок 44. Електричний опір. Закон Ома. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати 93
Урок 45. Розв’язування задач 95
Урок 46. Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра 99
Урок 47. Послідовне з’єднання провідників. Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників 100
Урок 48. Розв’язування задач 103
Урок 49. Паралельне з’єднання провідників. Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників 105
Урок 50. Розв’язування задач 108
Урок 51. Узагальнення та систематизація знань з теми «Розділ 2. Електричні явища. Частина І» 110
Урок 52. Контрольна робота № 3 114
Урок 53. Робота і потужність електричного струму 116
Урок 54. Розв’язування задач 118
Урок 55. Теплова дія струму. Закон Джоуля — Ленца. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники 120
Урок 56. Розв’язування задач 122
Урок 57. Електричний струм у металах 124
Урок 58. Електричний струм у рідинах 126
Урок 59. Розв’язування задач 128
Урок 60. Застосування електролізу 130
Урок 61. Електричний струм в газах 133
Урок 62. Види самостійних газових розрядів 135
Урок 63. Узагальнення й систематизація знань з теми «Розділ 2. Електричні явища. Частина ІІ» 137
Урок 64. Контрольна робота № 4 141
Уроки № 65–67. Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм» 143