Алгебра і початки аналізу в означеннях, таблицях і схемах. 7–11 класи. (Серія «Рятівник»)

код:
Т109026У
автор:
Роганін О. М.

Алгебра і початки аналізу в означеннях, таблицях і схемах. 7–11 класи / О. М. Роганін. — 13-те вид. — Х. : Вид-во «Ранок», 2017. —
112 с. — (Серія «Рятівник»).
ISBN 978-617-09-0341-9
Посібник містить основні положення шкільного курсу алгебри і початків аналізу. Довідник допоможе знайти необхідну інформацію (означення, формули, приклади); згадати, як розв’язуються типові завдання; повторити та систематизувати відповідний матеріал під час підготовки до уроку, контрольної роботи, державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання. Призначено для учнів 7–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і абітурієнтів.
УДК [512:37.016](072)
ББК 74.262.21я721 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
112
розмір файлу:
8, 85 МБ
Експрес-покупка:
Hint
Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно PDF OwnerGuard License Manager

Змiст

Розділ I. Множини й числа   3
§ 1. Множини та операції над ними 3
§ 2. Дійсні числа  5
Розділ ІІ. Алгебраїчні вирази 12
§ 3. Одночлени й многочлени 12
§ 4. Алгебраїчні вирази  15
§ 5. Порівняння алгебраїчних виразів  18
Розділ ІІІ. Функції та графіки  19
§ 6. Властивості функцій  19
§ 7. Властивості деяких функцій та їхні графіки  23
§ 8. Перетворення графіків функцій  29
Розділ IV. Тригонометрія  31
§ 9. Означення та властивості тригонометричних функцій 31
§ 10. Основні тригонометричні формули  33
§ 11. Обернені тригонометричні функції 36
§ 12. Властивості тригонометричних функцій, графіки цих функцій 38
Розділ V. Рівняння й системи рівнянь  42
§ 13. Рівняння з однією змінною  42
§ 14. Рівняння з двома змінними  57
§ 15. Системи рівнянь  59
Розділ VI. Нерівності й системи нерівностей  63
§ 16. Нерівності й системи нерівностей з однією змінною  63
§ 17. Нерівності з двома змінними 78
Розділ VII. Елементи математичного аналізу 81
§ 18. Числові послідовності  81
§ 19. Границя функції 84
§ 20. Похідна 87
§ 21. Застосування похідної в дослідженні функційі побудові графіків 90
§ 22. Первісна, невизначений інтеграл 95
§ 23. Визначений інтеграл і його застосування 97
Розділ VIII. Комбінаторика, метод математичної індукції, елементи теорії імовірностей і статистики 99
§ 24. Елементи комбінаторики й метод математичної індукції  99
§ 25. Початки теорії ймовірностей 101
§ 26. Елементи статистики 104
Предметний покажчик 106