Фізика. 7 клас: збірник задач

код:
Т900923У
автор:
Гельфгат Ілля Маркович, Ненашев Ігор Юрійович

Фізика. 7 клас: збірник задач— Х .: Вид-во «Ранок»,2015 — 160 с .— іл
ISBN 978-617-09-2379-0
Посібник складений відповідно до нової програми з фізики для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів і містить задачі, диференційовані за трьома рівнями складності.
Збірник побудований максимально зручно для вчителя та учня Наведено приклади розв’язування задач, подано відповіді, вказівки, розв’язання до задач, вміщено тести для самоперевірки та відповіді до них Наявність однотипних задач дозволяє оптимально добирати задачі для домашньої роботи учнів та для самостійних робіт. Задачі для допитливих допоможуть учням перевірити глибину отриманих знань і підготуватися до олімпіад з фізики .
Збірник містить додаток,що складається з довідкових таблиць і математичного довідника
Призначено для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів фізики.
УДК [53:37.091.64](076.1)
ББК 22.3я721

Язык:
укр.
количество страниц:
164
розмер файла:
2,11 МБ
Цeна: 16 грн
Способ оплаты: Купить
подробнее о способе оплаты

Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения

  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader

Содержание

До вчителя 4
До учня 5
Умовні позначення 5
Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання 6
1. Фізика - наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища 6
2. Будова речовини. Молекули. Атоми 8
3. Методи наукового пізнання 11
4. Фізичні величини та їх вимірювання. Похибки вимірювань 13
Розділ 2. Механічний рух 21
5. Система відліку. Матеріальна точка. Шлях. Переміщення 21
6. Рівномірний рух. Швидкість руху 26
7. Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху 35
8. Рівномірний рух матеріальної точки по колу 44
9. Коливальний рух 47
Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила 51
10. Взаємодія тіл. Інерція. Маса 51
11. Густина 57
12. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил 66
13. Види деформації. Сила пружності. Закон Гука 68
14. Сила тяжіння. Вага тіла. невагомість 73
15. Тертя. Сила тертя 76
16. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску 84
17. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля 89
18. Атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри 95
19. Сполучені посудини. Манометри, гідравлічні машини 100
20. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда 109
21. Умови плавання тіл 114
Розділ 4. Механічна робота та енергія 122
22. Механічна робота. потужність 122
23. Механічна енергія. Перетворення механічної енергії 130
24. Момент сили. Умови рівноваги важеля. Блоки 137
25. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії 147
Відвовіді, вказівки, розв'язання 154
Відповіді до тестів для самоперевірки 160
Додаток 161
Математичний довідник 162