Зарубіжна література. 9 клас: Авторські уроки

код:
Ф7459У
автор:
Чередник Л. А

Чередник Л. А.
Ч46 Світова література. 9 клас: Авторські уроки. — Х.: Вид-во «Ранок», 2011.— 240 с. — (Майстер-клас).
ISBN 978–966–672–855–8
Посібник містить календарне планування, розробки уроків, дидактичні матеріали, методичні рекомендації до вивчення курсу світової літератури у 9 класі за програмою 2004 р. для 11-річної школи з українською мовою навчання.
Призначено для вчителів світової літератури і студентів-філологів.
ББК 74.268.3(0)


язык:
укр.
количество страниц:
240
размер файла:
2,2 МБ
Экспресс покупка:
Hint
Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно PDF OwnerGuard License Manager

Содержание

Урок № 1. Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко . 9

Урок № 2. Педро Кальдерон — видатний драматург і поет іспанського бароко. «Життя — це сон» як втілення світоглядних і художніх принципів бароко 14

Урок № 3. «Ох, я нещасний! Ох, я безталанний!» (Причини і наслідки еволюції образу Сехисмундо.) . 17

Урок № 4. «Все ж бо правда! Що таке життя?» (Філософсько-моральний конфлікт драми.) . 24

Урок № 5. Тематична контрольна робота. «Вступ. Із літератури європейського бароко. П. Кальдерон» . 29

Урок № 6. Класицизм як художній напрям у літературі XVII століття. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизму 32

Урок № 7. Жан Батист Мольєр. Втілення в «Міщанині-шляхтичі» рис класицистичної комедії 38

Урок № 8. «Я хочу розуму набратися, щоб не пасти задніх у пристойному товаристві…» (Висміювання безпідставних претензій буржуа Журдена на аристократизм, інтелігентність, освіченість.) . 44

Урок № 9. Моральна проблематика комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич». Виховний потенціал твору . 47

Урок № 10. Засоби творення комічного у комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич» . 51

Урок № 11. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум за комедією Мольєра «Міщанин-шляхтич» . 54

Урок № 12. Позакласне читання. «Сатири сміливий володар…» (Д. Фонвізін. Комедія «Недоросток».) . 54

Урок № 13. Тематична контрольна робота. «Із літератури класицизму» . 60

Урок № 14. Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя: виникнення (сентименталізм) та розвиток (класицизм, реалізм) художніх напрямів, нових жанрів 62

Урок № 15. «Учитель французьких просвітителів». (Творчість Вольтера. Філософська повість «Простак». Ідейний зміст і художня структура твору) 67

Урок № 16. Центральний конфлікт твору: «природна людина» (гуронець) і французьке суспільство . 72

Урок № 17. Антимонархічні та антиклерикальні мотиви у повісті Вольтера «Простак» 76

Урок № 18. Історія трагічного кохання мадемуазель де Сент-Ів і гуронця 79

Урок № 19. «Захисник усього людяного і земного…» (Життєвий і творчий шлях Й. В. Ґете. Трагедія «Фауст». Історія створення, композиція та проблематика.) . 82

Урок № 20. У пошуках сенсу буття і призначення людини. (Образ Фауста як втілення динамізму нової європейської цивілізації.) 89

Урок № 21. Опозиція Фауст—Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла 96

Урок № 22. Трагічне кохання Фауста і Маргарити 99 239Урок № 23. Розвиток зв’язного мовлення. Образ Фауста у літературі, музиці, малярстві 105

Урок № 24. Й. К. Ф. Ш иллер. Народна драма «Вільгельм Телль», поетизація в ній боротьби за національну незалежність і свободу особистості. Символічний сенс сцени на Рютлі 106

Урок № 25. Що означає для людини свобода? (Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протистояння.) 111

Урок № 26. Розвиток зв’язного мовлення. Порівняльна характеристика героїв (Вільгельм Телль і Геслер) 114

Урок № 27. Особливості драматичного конфлікту в творі та його художнє втілення . 116

Урок № 28. Тематична контрольна робота. «Із літератури XVIII століття. Просвітництво. Творчість Вольтера, Й. В. Ґете, Й. К. Ф. Ш иллера» . 117

Урок № 29. Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття. Багатство і розмаїття літератури романтизму, її художні відкриття і найвидатніші представники . 120

Урок № 30. Е. Т. А. Гофман. «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер» — шедевр романтичної казки-новели 122

Урок № 31. Чи кожен може дорівнятися до людини? (Моральний та соціальний плани фантастичної історії злету та падіння Цахеса.) . 125

Урок № 32. Як протистояти загальному божевіллю? (Сатиричне викриття самозасліплених обивателів, сутність протистояння героя-«ентузіаста» філістерському світу.) 128

Урок № 33. Сатирично-метафоричний зміст казки-новели. Іронія та гротеск у творі . 130

Урок № 34. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум за казкою-новелою Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер» . 133

Урок № 35. Позакласне читання. У пошуках Зірки Щастя. (Новели Е. По.) 134

Урок № 36. Г. Гейне — німецький поет-романтик. «Книга пісень» — видатне явище німецького романтизму . 139

Урок № 37. Романтичний світ поезії Г. Гейне. (Любов — першооснова життя. Змалювання природи як засіб бачення і пізнання світу та власної душі.) . 143

Урок № 38. Творчість Адама Міцкевича — апогей польського романтизму. Перебування в Росії й Україні. Цикл «Кримські сонети» 145

Урок № 39. Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний мотив «Кримських сонетів». Проблема єдності природи й людини 148

Урок № 40. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум на тему: «Красою душу напої…» (Роздуми про роль природи у житті людини за творчістю Г. Гейне та А. Міцкевича.) 150

Урок № 41. Поема А. Міцкевича «Дзяди» (монолог Конрада) . 151

Урок № 42. Дж. Г. Байрон — англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Вірш «Мій дух як ніч…» . 154

Урок № 43. Уславлення романтичного бунту в поезії Дж. Байрона «Прометей» 159

Урок № 44. Дж. Г. Байрон. Поема «Мазепа», її історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи . 161

Урок № 45. Позакласне читання. Пісня про відважного сміливця. (Дж. Байрон. Поема «Корсар».) 164 240

Урок № 46. Тематична контрольна робота. «Із літератури романтизму. Творчість Е. Т. А. Гофмана, Г. Гейне, А. Міцкевича, Дж. Г. Байрона» . 168

Урок № 47. О. Пушкін — великий російський поет. Жанрово-тематичне розмаїття лірики Пушкіна. Аналіз вірша «До моря…» . 170

Урок № 48. Жанрово-тематичне розмаїття лірики О. Пушкіна. Аналіз віршів «Я вас любив…», «Я мить чудову пам’ятаю…», «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…» . 175

Урок № 49. О. Пушкін. «Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Поняття про онєгінську строфу. Аналіз I глави роману . 179

Уроки № 50–51. «Онєгін — друг мій, я зазначу…» (Духовний світ головного героя роману — Євгенія Онєгіна.) 182

Урок № 52. «Тож названо її Тетяна…» (Образ Тетяни Ларіної у романі О. Пушкіна «Євгеній Онєгін».) . 187

Урок № 53. Розвиток зв’язного мовлення. Робота з критичною статтею. Складання тез та порівняльних таблиць 190

Урок № 54. Тематична контрольна робота. «Творчість О. Пушкіна» . 193

Урок № 55. Позакласне читання. Великі таємниці людського життя. (О. Пушкін. Повісті «Заметіль» і «Станційний наглядач».) . 195

Урок № 56. «Ні, я не Байрон, інший я…» (Життєвий і творчий шлях М. Лермонтова. Мотиви свободи і самотності, песимізм поезії Лермонтова.) . 199

Урок № 57. М. Лермонтов. «Герой нашого часу» — морально-психологічний роман. Особливості композиції та її роль у розкритті ідейно-художнього задуму роману 203

Урок № 58. Максим Максимович — образ «маленької людини» у романі . 207

Уроки № 59–60. Герой свого часу. (Образ Печоріна у романі М. Лермонтова «Герой нашого часу».) . 210

Урок № 61. Жіночі образи роману. Романтичні й реалістичні елементи у творі . 215

Урок № 62. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум на літературну тему за романом М. Лермонтова «Герой нашого часу» . 217

Урок № 63. М. Гоголь — російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості. Повість «Шинель» 218

Уроки № 64–65. Високий гуманізм письменника у зображенні трагічної долі «маленької людини» в повісті «Шинель» . 222

Урок № 66. Поєднання елементів романтизму і реалізму у повісті М. Гоголя «Шинель» . 226

Урок № 67. Позакласне читання. Гіркий сміх великого гуманіста. (Комедія М. Гоголя «Ревізор».) . 228

Урок № 68. Тематична контрольна робота. «Від романтизму до реалізму» . 231

Уроки № 69–70. Узагальнення та систематизація вивченого.

Літературний калейдоскоп 233
Яндекс.Метрика