Загальна географія. Географія материків і океанів. 6-7 класи: Наочний довідник

код:
Г3619У
автор:
Довгань Г. Д.

Довгань Г. Д.
Д58 Загальна географія. Географія материків і океанів. 6-7 класи: Наочний довідник. - Х.: Вид-во «Ранок», 2009. — 176 с.
ISBN 978–966–672–261–7.
Видання містить навчальний матеріал у вигляді таблиць, схем, діаграм, малюнків тощо зі шкільного курсу загальної географії та географії материків і океанів, що повною мірою відповідає чинній навчальній програмі. Наочний довідник розрахований на учнів, абітурієнтів і вчителів географії.
УДК 911(076.6)
ББК 268.я72

Мова:
укр.
кількість сторінок:
176
розмір файлу:
43,9 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

6 клас. Загальна географія
Вступ 5
Розділ І. Географічне пізнання Землі
Стародавня епоха пізнання Землі 7
Географія Середньовіччя 9
Епоха Великих географічних відкриттів 10
Географія Нового часу. Сучасні географічні дослідження 11
Розділ ІІ . Земля на плані та карті
Способи зображення Землі 14
План місцевості 14
Географічна карта 16
Орієнтування на місцевості 18
Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті 21
Градусна сітка Землі. Географічні координати точок 21
Розділ ІІІ . Географічна оболонка та її складові
Літосфера 24
Внутрішня будова Землі 24
Внутрішні сили Землі 27
Зовнішні сили Землі 31
Основні форми рельєфу Землі 33
Атмосфера 37
Температура повітря 38
Атмосферний тиск. Основні пояси атмосферного тиску на Землі 41
Вітер 42
Водяна пара і вологість повітря 47
Атмосферні опади 49
Погода 51
Клімат 52
Гідросфера 55
Світовий океан 56
Води суходолу 61
Річки, види їх живлення та режим 61
Озера та їх походження 64
Болота 66
Штучні водойми та водотоки 67
Багаторічна мерзлота та льодовики 67
Підземні води 68
Біосфера 69
Ґрунти та їх основні типи 70
Географічна оболонка 71
Розділ IV. Земля — планета людей
Кількість і розміщення населення Землі 74
Народи і держави 75
Розділ V. Людина і географічна оболонка
Зміни природи під впливом господарської діяльності людини 77
7 клас. Географія материків та океанів
Вступ 79
Розділ І. Океани
Тихий океан. Океанія 83
Океанія 85
Атлантичний океан 85
Індійський океан 87
Північний Льодовитий океан 88
Розділ ІІ . Материки
Африка 92
Геологічна будова та рельєф Африки 94
Клімат Африки 96
Внутрішні води Африки 99
Природні зони Африки 100
Несприятливі природні процеси. 102
Особливості органічного світу Африки 103
Населення і політична карта Африки 104
Австралія 106
Геологічна будова та рельєф Австралії 108
Клімат Австралії 110
Внутрішні води Австралії 112
Природні зони Австралії 113
Особливості органічного світу Австралії 114
Населення Австралії 115
Антарктида 116
Геологічна будова та рельєф Антарктиди 118
Клімат Антарктиди 120
Органічний світ Антарктиди 121
Сучасні дослідження в Антарктиді 122
Південна Америка 123
Геологічна будова та рельєф Південної Америки 125
Клімат Південної Америки 127
Внутрішні води Південної Америки 130
Природні зони Південної Америки 132
Особливості органічного світу Південної Америки 134
Населення і політична карта Південної Америки 135
Господарство країн Південної Америки 135
Євразія 100
Геологічна будова та рельєф Євразії 104
Клімат Євразії 107
Внутрішні води Євразії 110
Природні зони Євразії 113
Несприятливі природні процеси та явища, що поширені в Євразії 116
Населення й політична карта Євразії 117
Розділ IІІ . Земля — наш спільний дім 122
Література 176